Se OL på Max
Les mer
Fra og med 26. juli kan du se OL i Paris 2024 på Max med hvilket som helst grunnabonnement. Mer informasjon. Les mindre

Last ned serier og filmer fra Max

Du kan laste ned serier og filmer fra Max på følgende mobilenheter og se dem uten tilgang til nett:

 • Apple iPhone, iPad og iPod Touch
 • Android-telefon og -nettbrett
 • Amazon Fire-nettbrett

Her ser du hvor mange nedlastinger kontoen din støtter samtidig (på tvers av alle enhetene) for hvert grunnabonnement.

Grunnabonnement Antall
nedlastinger
Basis med reklame 0
Standard 30
Premium 100*

Visse typer innhold kan ha egne nedlastingsgrenser eller begrensninger.

*Begrensninger gjelder

Spørsmål og svar om nedlastinger

Hvordan laster jeg ned innhold?

Dette trenger du:

Slik laster du ned en serie eller film:

 1. Logg inn på Max på telefonen eller nettbrettet. Får du ikke logget inn?
 2. Finn noe du vil laste ned og velg nedlastingsikonet pil som peker nedover.
  Finner du ikke noe nedlastingsikon? Dette betyr at serien eller filmen ikke kan lastes ned, eller at du har grunnabonnementet Basis med reklame. Hvilket abonnement har jeg?
 3. Nedlastingsikonet oppdateres for å vise deg nedlastingsfremdriften. For å avbryte en nedlasting velger du ikonet for nedlastingsfremdrift animert sirkel og deretter Avbryt.
Lagring
 • Nedlastinger lagres på telefonens eller nettbrettets interne lagring (nedlastinger kan ikke lagres på et SD-kort).
 • Slik finner du ut hvor mye lagringsplass du har: Åpne Max, velg profilen din og gå deretter til Appinnstillinger > Nedlastingsinnstillinger.
Hvordan ser jeg på nedlastet innhold?
 1. I Max velger du nedlastingsikonet pil som peker nedover (nederst).
  Hvis den aktuelle profilen er en voksenprofil, finner du nedlastinger for hver profil på enheten din. Med en barneprofil kan barn bare se serier og filmer som er lastet ned av barneprofilen.
 2. Velg nedlastingen du vil se.

Når du begynner å se på nedlastet innhold, har du 48 timer på deg til å se den ferdig før den utløper. Usette nedlastinger utløper etter 30 dager. Når innholdet er utløpt, kan du fornye eller slette nedlastingen.

Trenger du hjelp? Gå til Kan ikke spille av en nedlasting.

Hvordan ser jeg på nedlastingene mine mens jeg reiser?

Hvis du reiser til et annet land, kan du se serier og filmer som du allerede har lastet ned. Slik går du frem:

 1. Før du reiser, kan du laste ned serier og filmer på telefonen eller nettbrettet ditt.
 2. Sjekk at du er logget på Max på enheten med nedlastningene dine.
 3. Mens du er i utlandet, åpner du Max og velger nedlastingsikonet pil som peker nedover (nederst).
 4. Velg nedlastingen du vil se på.

Du kan strømme og laste ned serier og filmer i land og regioner der Max er tilgjengelig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Hvor er Max tilgjengelig?

Hvordan fornyer jeg nedlastinger?

Når en nedlasting har utløpt, må du fornye den før du kan se den. Slik går du frem:

 1. I Max velger du nedlastingsikonet pil som peker nedover (nederst).
 2. Velg ikonet for utløpt nedlasting klokke på nedlastingen du vil fornye.
 3. Velg Forny nedlasting (du trenger en nettilkobling for å fornye en nedlasting).

Trenger du hjelp? Gå til Kan ikke fornye en nedlasting.

Dette bør du vite

 • Usette nedlastinger utløper 30 dager etter at de er lastet ned (eller når en serie eller film tas ut av Max-biblioteket).
 • Når du begynner å se på nedlastet innhold, har du 48 timer på deg til å se det ferdig før det utløper.
 • Du kan fornye nedlastet innhold flere ganger.
Hvordan sletter jeg nedlastinger?
 1. I Max velger du nedlastingsikonet pil som peker nedover (nederst).
 2. Gjør deretter ett av følgende alternativer:
  • Velg ikonet for fullført nedlasting avhukingsmerke ved siden av nedlastet innhold. Velg deretter Slett nedlasting.
  • Velg serienavnet, Rediger-knappen, velg X ved siden av episoden(e) du vil slette og velg deretter Ferdig.
Basis med reklame-abonnement
Hvis du endrer abonnementet til Basis med reklame, slettes nedlastingene dine fra datoen når abonnementet Basis med reklame trer i kraft.
Endre nedlastingskvaliteten

Slik endrer du videokvaliteten til nedlastinger:

 1. I Max velger du profilen din.
 2. Velg Appinnstillinger > Nedlastingsinnstillinger > Videokvalitet.
 3. Velg en nedlastingskvalitet: God, bedre eller best (standardinnstillingen er God).

Denne innstillingen gjelder for alle profiler på telefon og nettbrett.

Last ned over mobilnett

Fordi nedlastinger bruker store mengder data, er nedlasting begrenset til Wi-Fi-tilkoblinger som standard. Slik tillater du nedlasting ved bruk av mobilnett:

 1. I Max velger du profilen din.
 2. Velg Appinnstillinger > Nedlastingsinnstillinger.
 3. Slå av Nedlasting kun via Wi-Fi.

Denne innstillingen gjelder for alle profiler på telefon og nettbrett.

Feilsøking

Kan ikke spille av en nedlasting

Først må du sjekke at nedlastingen ikke er utløpt (hvis den er utløpt, må du koble til internett og fornye nedlastingen).

Prøv deretter følgende trinn på telefonen eller nettbrettet:

 1. Sjekk at du er logget inn.
 2. Lukk Max-appen.
 3. Slå på flymodus.
 4. Slå av Wi-Fi.
 5. Åpne Max, og prøv å spille av en nedlasting.

Hvis dette ikke hjelper og du bruker Android-telefon eller -nettbrett, kan du prøve å tømme Max-hurtigbufferen. Slik gjør du det:

 1. Åpne innstillingene på Android-telefonen eller -nettbrettet.
 2. Velg Søk, og skriv inn Max.
 3. Velg Max fra søkeresultatene.
 4. Velg Lagring og hurtigbuffer eller Lagring.
 5. Velg Tøm hurtigbuffer.
 6. Åpne Max, logg inn og prøv å spille av en nedlasting.
Kan ikke fornye en nedlasting

For å fornye en nedlasting må du

 • befinne deg i et land der Max er tilgjengelig
 • befinne deg i et land der innholdet er tilgjengelig
 • være logget inn på Max
 • være koblet til internett

Hvis tittelen ikke lenger er tilgjengelig på Max, kan du ikke fornye nedlastingen. I Max bruker du søk for å finne ut om en tittel er tilgjengelig eller ikke.