Streama OS i Paris 2024 på Max
Visa mer
Från och med den 26 juli 2024 kan du streama OS i Paris 2024 på Max med alla grundabonnemang. Mer information. Visa mindre

Konsumentskyddsmyndigheter

Nedan listas olika konsumentskyddsmyndigheter i Europa:

 • Europeiska unionen: Den europeiska ODR-plattformen (tvistlösning på nätet) finns tillgänglig på ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Bosnien och Hercegovina: Ombudsmannen för konsumentskydd i Bosnien och Hercegovina finns tillgänglig på ozp.gov.ba och konsumentskyddsföreningar i Republic of Srpska på: vladars.rs/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MTT.
 • Bulgarien: Den nationella kommissionen för konsumentskydd finns tillgänglig på kzp.bg.
 • Kroatien: Den kroatiska konsumentskyddsföreningen (CACP) finns tillgänglig på consumersinternational.org/members/members/croatian-association-for-consumer-protection-cacp.
 • Tjeckien : Tjeckiens handelsinspektion (Česká obchodní inspekce) finns tillgänglig på coi .cz .
 • Danmark: The Boards House (Nævnenes Hus) finns tillgänglig på naevneneshus.dk.
 • Finland: Konsumenttvistenämnden (Kuluttajariitalautakunta) finns tillgänglig på kuluttajariita.fi/sv/.
 • Ungern: En förteckning över tvistlösningsorgan i Ungern finns tillgänglig på fogyasztovedelem.kormany.hu.
 • Nordmakedonien: Den statliga marknadsinspektionen (Државен пазарен инспекторат) finns tillgänglig på dpi.gov.mk/index.php/mk.
 • Montenegro: Centrum för konsumentskydd i Montenegro finns tillgängligt på cezap.me.
 • Norge: Den norska konsumentmyndigheten (Forbrukertilsynet) finns tillgänglig på forbrukertilsynet.no.
 • Portugal : Generaldirektoratet för konsumenter tillhandahåller en lista över tvistlösningsorgan i Portugal på consumidor.gov.pt/consumidor_4/direitos-dos-consumidores1/conflitos-de-consumo.aspx . Är du konsument i Portugal med ett kravärende på 5 000 € (femtusen euro) eller mindre har du rätt att ta till obligatorisk skiljedom för att skicka in ditt krav genom ett av de officiella alternativa tvistlösningsorganen verksamma i Portugal. En lista över dessa instanser finns här.
 • Polen: Listan över tvistlösningsorgan offentliggörs i registret på webbplatsen för konkurrens och konsumentskydd (UOKiK). Du har rätt att använda dig av förfaranden för klagomål och gottgörelse utanför domstol. Detaljerad information om konsumenters rätt att använda förfaranden utanför domstol för att hantera klagomål och kravärenden samt regler för tillgång till dessa förfaranden i Polen finns på kontor och webbplatser för konsumentombudsmän för distrikt (städer), hos sociala organisationer vars lagstadgade uppgifter inkluderar konsumentskydd, hos inspektionen för handel och vojvodskap och på följande webbplatser för byrån för konkurrens- och konsumentskydd, t.ex:
 • Rumänien: Den nationella myndigheten för konsumentskydd (Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor) finns tillgänglig på anpc.ro.
 • Slovakien: En förteckning över tvistlösningsorgan i Slovakien finns tillgänglig på soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 • Slovenien: En förteckning över privata leverantörer av tvistlösningstjänster finns tillgänglig på Reševanje potrošniških sporov: gov.si/assets/ministrstva/MGTS/Dokumenti/DNT/varstvo-potrosnikov/Seznam-izvajalcev-izvensodnega-resevanja-potrosniskih-sporov.docx.
 • Sverige: Allmänna reklamationsnämnden finns tillgänglig på arn.se.