Max преку AirPlay на телевизорот

Може да користиш AirPlay за да гледаш Max од iPhone, iPad или Mac на уред компатибилен со AirPlay 2.

Напомена Апликацијата Max е најлесниот начин за гледање Max на телевизорот. За да дознаеш дали ти е достапна апликацијата Max, оди во Поддржани уреди (или провери во продавницата за апликации на телевизорот).

Гледај Max на телевизорот со AirPlay

Може да гледаш Max од iPhone или iPad на уред компатибилен со AirPlay 2. Еве како:

  1. Поврзи го твојот iPhone или iPad на истата Wi-Fi мрежа како уредот компатибилен со AirPlay 2.
  2. Погрижи се AirPlay да биде овозможен на уредот компатибилен со AirPlay 2.
  3. Отвори ја Max на твојот iPhone или iPad и почни да гледаш нешто.
  4. Допри го екранот, па избери ја иконата AirPlay правоаголник и триаголник.
  5. Избери го уредот на којшто сакаш да емитуваш со AirPlay.

Ти треба помош? Оди до написот на Apple AirPlay не функционира.

Пресликај го екранот на телевизорот

Може да го емитуваш екранот на твојот iPhone, iPad или Mac на уред компатибилен со AirPlay 2. Еве како:

  1. Поврзи го твојот iPhone, iPad или Mac на истата Wi-Fi мрежа како уредот компатибилен со AirPlay 2.
  2. Погрижи се AirPlay да биде овозможен на уредот компатибилен со AirPlay 2.
  3. Направи едно од следниве:
  4. Ако се побара од тебе, внеси ја четирицифрената лозинка на твојот уред со iOS или на Mac.