Гледај ги Олимписките игри на Max
Прочитај повеќе
Од 26 јули 2024, ќе може да ги гледаш Олимписките игри Париз 2024 на Max со кој било основен пакет за претплата. Повеќе информации. Прочитај помалку

Агенции за заштита на потрошувачите

Подолу види список на Агенции за заштита на потрошувачите во Европа:

 • Европска Унија: Европската резолуција за решавање спорови на интернет е достапна на ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Босна и Херцеговина: Омбудсман за заштита на потрошувачите за Босна и Херцеговина на ozp.gov.ba и за Здруженија за заштита на потрошувачите во Република Српска: vladars.rs/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MTT.
 • Бугарија: Националната комисија за заштита на потрошувачите е достапна на kzp.bg.
 • Хрватска: Хрватското здружение за заштита на потрошувачите (CACP) е достапно но consumersinternational.org/members/members/croatian-association-for-consumer-protection-cacp.
 • Чешка: Чешката трговска инспекција (Česká obchodní inspekce) е достапна на coi.cz.
 • Данска: Куќата на комисии (Nævnenes Hus) е достапна на naevneneshus.dk.
 • Финска: Одборот за потрошувачки спорови (Kuluttajariitalautakunta) е достапен на kuluttajariita.fi/fi.
 • Унгарија: списокот на органи за решавање спорови во Унгарија е достапен на fogyasztovedelem.kormany.hu.
 • Северна Македонија: Државниот пазарен инспекторат е достапен на dpi.gov.mk/index.php/mk.
 • Црна Гора: Центарот за заштита на потрошувачите е достапен на cezap.me.
 • Норвешка : Норвешкото тело за потрошувачи (Forbrukertilsynet) е достапно на forbrukertilsynet.no.
 • Португалија: Генералниот директорат за потрошувачи обезбедува список на тела за решавање спорови во Португалија, достапен на consumidor.gov.pt/consumidor_4/direitos-dos-consumidores1/conflitos-de-consumo.aspx. Ако си потрошувач во Португалија и твојата тужба е 5 000,00 € (пет илјади евра) или помалку, имаш право на задолжителна арбитража да го поднесеш барањето преку едно од службените тела за алтернативно решавање спорови што работат во Португалија. Списокот на овие тела е достапен тука.
 • Полска: списокот на тела за решавање спорови е објавен во Регистарот достапен на веб-локацијата на Канцеларијата за заштита на конкуренција и на потрошувачи (UOKiK). Имаш право да користиш вонсудски постапки за жалби и обесштетување. Детални информации за правото на потрошувачот да користи вонсудски постапки за постапување по жалби и побарувања, како и правила за пристап до овие постапки се достапни во канцелариите и на веб-локациите на окружните (градски) правобранители на потрошувачи, општествени организации чии законски задачи вклучуваат заштита на потрошувачите, регионални трговски инспекторати и на следниве веб-локации на канцеларијата за заштита на конкуренцијата и на потрошувачите, на пр.:
 • Романија: Националниот орган за заштита на потрошувачите (Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor) е достапен на anpc.ro.
 • Словачка: списокот на тела за решавање спорови во Словачка е достапен на soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 • Словенија: списокот на приватни даватели на услуги за решавање спорови е достапен на Reševanje potrošniških sporov: gov.si/assets/ministrstva/MGTS/Dokumenti/DNT/varstvo-potrosnikov/Seznam-izvajalcev-izvensodnega-resevanja-potrosniskih-sporov.docx.
 • Шведска: Националниот одбор за потрошувачки спорови (Allmänna reklamationsnämnden) е достапен наarn.se.