Moj seznam in Nadaljuj ogled

Vsak profil Max ima območje Moje stvari, ki vključuje razdelka Moj seznam in Nadaljuj ogled.

 • Moj seznam: Ustvarjen seznam vsebin, ki jih želiš gledati.
 • Nadaljuj ogled: Samodejni seznam vsebin, ki še niso ogledane do konca.

Moj seznam

Ko najdeš vsebino, ki si jo želiš ogledati, jo lahko dodaš na Moj seznam. Pozneje lahko hitro poiščeš vsebine za ogled.

Prikaži Moj seznam

Naredi nekaj od naslednjega:

 • V storitvi Max izberi ikono Moje stvari oznaka.
 • Na začetnem zaslonu poišči vrstico Moj seznam.

Pomakni se po dodanih vsebinah in izberi tisto, ki jo želiš gledati. Vsebine so razvrščene v vrstnem redu dodajanja (najnovejša vsebina je navedena kot prva).

Kaj moraš vedeti

 • Vsak profil ima svoj razdelek Moj seznam. Če vsebine manjkajo, preveri, kateri profil je aktiven.
 • Vsebine ostanejo na Mojem seznamu, dokler jih ne odstraniš ali dokler niso več na voljo v storitvi Max (uporabi iskanje povečevalno steklo, da ugotoviš, katera vsebina je na voljo v Max).
Dodaj vsebino
 1. V storitvi Max poišči vsebino, ki jo želiš dodati.
 2. Naredi nekaj od naslednjega:
  • Telefon, tablica ali računalnik: Izberi ikono menija 3 navpične pike v vsebini, nato pa izberi + Dodaj na Moj seznam.
  • TV-sprejemnik: Pritisni in pridrži vsebino, ki jo želiš dodati.

Izbereš lahko tudi ikono Dodaj na Moj seznam simbol plus na zaslonu s podrobnostmi vsebine.

Če si želiš ogledati več kot samo nekaj epizod serije, namesto posameznih epizod dodaj serijo.

Odstrani vsebino
 1. V storitvi Max izberi ikono Moje stvari oznaka ali na začetnem zaslonu poišči vrstico Moj seznam.
 2. Naredi nekaj od naslednjega:
  • Telefon, tablica ali računalnik: Izberi ikono menija 3 navpične pike za element, ki ga želiš odstraniti, nato pa izberi Odstrani.
  • Drug televizor: Pritisni vsebino, ki jo želiš odstraniti, in jo pridrži eno sekundo.

Izbereš lahko tudi ikono kljukice kljukica (v telefonu ali tablici) ali možnost »Odstrani z mojega seznama« na zaslonu s podrobnostmi vsebine.

Nadaljuj ogled

Seznam Nadaljuj ogled samodejno vključuje oddaje in filme, ki niso pogledani do konca, kot tudi naslednjo epizodo v seriji, ki jo gledaš. Tako se lahko hitro vrneš na mesto, kjer je bilo predvajanje ustavljeno.

Opomba Vsebine se po 90 dneh samodejno odstranijo s seznama Nadaljuj ogled.

Prikaži seznam Nadaljuj ogled

V storitvi Max naredi nekaj od naslednjega:

 • V storitvi Max izberi ikono Moje stvari oznaka, nato pa Nadaljuj ogled.
 • Na začetnem zaslonu poišči vrstico Nadaljuj ogled.

Pomakni se med vsebinami in izberi tisto, ki jo želiš gledati.

Odstrani vsebino
 1. V storitvi Max izberi ikono Moje stvari oznaka ali na začetnem zaslonu poišči vrstico Nadaljuj ogled.
 2. Naredi nekaj od naslednjega:
  • Telefon, tablica ali računalnik: Izberi ikono menija 3 navpične pike za element, ki ga želiš odstraniti, nato pa izberi Odstrani.
  • Drug TV-sprejemnik: Pritisni vsebino, ki jo želiš odstraniti, in jo pridrži eno sekundo.