Гледај ги Олимписките игри на Max
Прочитај повеќе
Од 26 јули 2024, ќе може да ги гледаш Олимписките игри Париз 2024 на Max со кој било основен пакет за претплата. Повеќе информации. Прочитај помалку

Гледај Max со HDMI-кабел

Апликацијата Max е најлесниот начин за гледање Max на телевизорот. Еве неколку други начини за гледање на телевизорот:

Дали има апликација Max? За да дознаеш дали е достапна апликацијата Max, оди во Поддржани уреди (или побарај ја во продавницата за апликации на телевизорот).

Гледај со HDMI-кабел

Можеш да користиш HDMI-кабел за да го поврзеш компјутерот, телефонот или таблетот со телевизорот.

Што ти треба

За да емитуваш на телевизорот

 1. Поврзи HDMI-кабел со телефонот, таблетот или компјутерот (може да ти биде потребен адаптер за телефонот или таблетот).
 2. Поврзи го другиот крај на HDMI-кабелот со телевизорот.
 3. Отвори ја Max на телефонот, таблетот или компјутерот и почни да гледаш нешто.

Решавање проблеми

Max не се појавува на телевизорот

Еве неколку нешта со кои може да се обидеш:

 • Исклучи ги, па повторно поврзи ги двата краја на HDMI-кабелот. Ако користиш адаптер, провери дали е добро прицврстен за HDMI-кабелот.
 • Обиди се со друг HDMI-кабел.
 • Сврти ги краевите на HDMI-кабелот обратно.
 • Обиди се на друга HDMI-порта на телевизорот.
 • Провери дали телевизорот е поставен на точниот HDMI-извор.
Нема звук или аудио

Еве неколку нешта со кои може да се обидеш:

 • Обиди се со менување на аудиоизворот на телевизорот или на аудиоприемникот.
 • Обиди се на друга HDMI-порта на телевизорот или на приемникот.
 • Обиди се со друг HDMI-кабел.

За повеќе помош, оди во Проблеми со звукот на Max.

Грешка „Се појави проблем со поставувањето на уредот“

Поставувањето (уреди, кабли, адаптери и софтверски драјвери) мора да биде усогласено со HDCP 2.1+ за да се гледа Max. Ако поставувањето не е усогласено со HDCP 2.1+, ќе се појави грешка кога ќе се обидеш да гледаш.

Избери го уредот што го користиш:

Телевизор, телефон или таблет

Еве неколку нешта со кои може да се обидеш:

 • Ако користиш плеер за гледање (на пр., Apple TV), исклучи го уредот од напојувањето, почекај некое време и повторно вклучи го. Потоа, отвори ја Max и повторно обиди се да гледаш нешто.
 • Исклучи ги и повторно поврзи ги двата краја на HDMI-кабелот.
 • Обиди се со друг HDMI-кабел.
 • Сврти ги краевите на HDMI-кабелот обратно.
 • Обиди се со друга HDMI-порта на телевизорот.
 • Прескокни ги приемникот или стереоопремата и поврзи го уредот за гледање директно со телевизорот.

Ако сè уште ја добиваш пораката за грешка, провери дали сите компоненти за поставување на уредот (вклучувајќи ги уредите set-top box, каблите, адаптерите, телевизорот или мониторот и аудиоопремата) се усогласени со HDCP 2.1+ (ќе ти треба HDCP 2.2 за да гледаш наслови во 4K UHD).

За помош со уредот, провери ја документацијата за уредот или контактирај со поддршката.

Компјутер

Еве неколку нешта со кои може да се обидеш:

 • Провери дали има достапно ажурирање за прелистувачот. За да дознаеш како да го направиш ова, на интернет пребарај „update“ + името на прелистувачот (на пр. „update Chrome“). За повеќе информации, оди во Решавање проблеми со Max.com
 • Оневозможи ги дополнителните компоненти и додатоците на прелистувачот. Потоа, затвори го и повторно отвори го прелистувачот пред повторно да го пуштиш видеото.
 • Ако компјутерот има повеќе монитори, обиди се да гледаш Max на примарниот монитор.
 • Обиди се со друг прелистувач (Chrome, Firefox, Microsoft Edge или Safari).

Ако и понатаму ја добиваш пораката за грешка, провери дали адаптерите, графичката картичка, софтверот, драјверите, видеокаблите и мониторите се усогласени со HDCP 2.1+.