Може ли да ми бъде възстановена палтената сумата?

Политиките за възстановяване на суми варират според доставчика. Вашият доставчик е фирмата, на която плащате за основния си абонамент за Мах и наличните добавки.

Първо, разберете през кого се таксува основният Ви абонамент за Мах и наличните добавки.

 1. В Max направете едно от следните неща:
  • Телефон, таблет или компютър: Изберете профила си и след това Абонамент.
  • Телевизионно устройство: Изберете иконата за настройки зъбно колело и след това Абонамент.
   (Абонаментите могат да се управляват само от профили за възрастни.)
 2. Тук ще разберете кой Ви таксува за основния абонамент и наличните добавки (ако е приложимо):
  • Amazon Appstore (в избрани държави): Свържете се с Amazon и ги попитайте каква е политиката им за възстановяване на суми.
  • Apple: Вижте статията Поискайте възстановяване на сума на Apple.
  • Google Play: Вижте статията Научете повече за възстановяването на суми на Google.
  • Samsung: Свържете се с нас при запитвания относно възстановяване на суми.
  • HBO Nordic AB или HBO Europe s.r.o.: Абонаментите, както за месечните, така и за годишните планове, включват минимални ангажименти съответно за месец и за година. При определени обстоятелства, които са описани в нашите Условия на ползване, имате право на прекратяване и възстановяване на сумата.
   В такива случаи, клиентите могат да изключат автоматичното подновяване от акаунта си и да продължат да имат достъп до следващия период на фактуриране или да се свържат с екипа за обслужване на клиенти, за да обсъдят прекратяването на абонамента си и правото на възстановяване на сумата, когато то е в сила.
   В случай на неочаквано таксуване или ако имате някакви притеснения свързани с фактурирането, моля, свържете се с нас за съдействие.
  • Друг доставчик: Свържете се с Вашия доставчик и го попитайте каква е политиката му за възстановяване на суми.

За да разберете кой е Вашият доставчик, можете също така да прегледате банковото си извлечение или да попитате доставчика си на интернет, мобилни или телевизионни услуги дали Ви таксува за Max.

Нуждаете се от помощ, за да влезете? Вижте Не успявам да вляза.

Какво да направя, ако таксата не е такава, каквато очаквах?

Ако таксата е различна от очакваната, може да има няколко възможни причини:

 • Възможно е да имате друг план или период на фактуриране от онзи, който сте очаквали. Какъв е моят план?
 • Промоционалният период или периодът с отстъпка може да е приключил и да сте таксувани спрямо актуалната към дадения момент абонаментна такса.
 • Възможно е да имате Добавка Sport, която да се таксува отделно от основния абонаментен план.
 • Когато е приложимо, данъците са включени в абонаментната такса за държавата, в която сте започнали абонамента си.

Ако нито една от тези причини не е в сила и абонаментът Ви се таксува директно от нас (HBO Nordic AB или HBO Europe s.r.o.), се свържете с нас за съдействие (вместо с компанията, която осигурява платежната услуга). Ако сте таксувани от друга компания, вижте Неочаквана абонаментна такса или се обърнете към съответната компания за съдействие.