Min liste og Fortsett å se

Hver Max-profil har et Mine ting-område med Min liste og Fortsett å se.

 • Min liste: En liste du oppretter med ting du ønsker å se.
 • Fortsett å se: En automatisk liste med ting du ikke er ferdig med å se.

Min liste

Når du finner noe du vil se, kan du legge det til i Min liste. Senere kan du raskt finne noe du vil se.

Se Min liste

Gjør ett av følgende:

 • Velg Mine ting-ikonet merke i Max.
 • Finn Min liste-raden på startskjermen.

Bla gjennom titlene du har lagt til og velg noe du vil se. Titler er arrangert etter den rekkefølgen du la dem til (den siste tittelen er først).

Ting du bør vite

 • Hver profil har sin egen Min liste. Hvis det mangler noen titler, sjekk hvilken profil som er aktiv.
 • Titler forblir i Min liste til du fjerner dem eller de ikke lenger er tilgjengelige på Max (bruk Søk forstørrelsesglass til å finne ut om en tittel er tilgjengelig på Max.)
Legg til en tittel
 1. Finn en tittel du ønsker å legge til i Max.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Telefon, nettbrett eller datamaskin: Velg menyikonet tre vertikale prikker på tittelen og velg deretter + Legg til i Min liste.
  • TV-enhet: Trykk og hold på tittelen du ønsker å legge til.

Du kan også velge Legg til i Min liste-ikonet pluss-symbol på skjermbildet med tittelinformasjon.

Hvis du vil se mer enn noen få episoder av en serie, bør du vurdere å legge til serien i stedet for individuelle episoder.

Fjern en tittel
 1. Velg Mine ting-ikonet merke i Max eller finn Min liste-raden på startskjermen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Telefon, nettbrett eller datamaskin: Velg menyikonet tre vertikale prikker på elementet du ønsker å fjerne og velg deretter Fjern.
  • Annen TV-enhet: Trykk og hold på tittelen du ønsker å fjerne i 1 sekund.

Du kan også velge avkrysningsikonet avhukingsmerke (telefon eller nettbrett) eller Fjern fra Min liste på skjermen med titteldetaljer.

Fortsett å se

Fortsett å se inkluderer automatisk programmer og filmer du ikke har sett ferdig, samt neste episode i en serie du ser på. På denne måten kan du enkelt gå tilbake til der du sluttet å se.

Merk Titler fjernes automatisk fra Fortsett å se etter 90 dager.

Se Fortsett å se-listen

I Max gjør du ett av følgende:

 • I Max velger du Mine ting-ikonet merke og deretter Fortsett å se .
 • Finn Fortsett å se-raden på startskjermen.

Bla gjennom titlene og velg noe du vil se.

Fjern en tittel
 1. Velg Mine ting-ikonet merke i Max eller finn Fortsett å se-raden på startskjermen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Telefon, nettbrett eller datamaskin: Velg menyikonet tre vertikale prikker på elementet du ønsker å fjerne og velg deretter Fjern.
  • Annen TV-enhet: Trykk og hold på tittelen du ønsker å fjerne i 1 sekund.