Гледај ги Олимписките игри на Max
Прочитај повеќе
Од 26 јули 2024, ќе може да ги гледаш Олимписките игри Париз 2024 на Max со кој било основен пакет за претплата. Повеќе информации. Прочитај помалку

Искористи промотивен код на Max

Може да го искористиш промотивниот код на Max на интернет на max.com. Провери ги деталите за промоцијата за да дознаеш дали промотивниот код може да се искористи на нови и на постоечки сметки.

Еве како да искористиш промотивен код:

Нови и повратни претплатници
 1. Оди на max.com/redeem на телефон или на компјутер.
 2. Внеси го промотивниот код и избери Примени.
  За помош, оди на Решавање проблеми.
 3. Прегледај ги деталите за промоцијата и избери Се согласувам и Продолжи. Ако треба да внесеш друг код, избери Обиди се со нов код.
 4. Направи едно од следниве:
  • Имаш сметка? Избери Најави се (горе десно) и најави се на сметката. Најди помош за најавување.
  • Немаш сметка? Додај ги твоите податоци и избери Создај сметка.
 5. Додај податоци за плаќање (ако е потребно).
 6. Избери Започни со гледање и сѐ е подготвено да гледаш Max.

Сега може да се најавиш и да гледаш на сите омилени уреди.

Напомена Освен ако не е поинаку наведено во понудата, по промотивниот период, пакетот за претплата автоматски ќе продолжи по тогашната цена (плус применливите даноци) додека не го откажеш.

Тековни претплатници

Ако претплатата на Max ти се наплаќа преку нас (Кој ми наплаќа?), може да искористиш промотивен код на max.com. Еве како:

 1. Оди на max.com/subscription и најави се на сметката. Не можеш да се најавиш?
 2. Избери Искористи код.
  (Оваа опција е достапна само ако претплатата се наплаќа преку нас.)
 3. Внеси го кодот и избери Примени.

Откако ќе го искористиш промотивниот код, деталите за претплатата ќе се ажурираат.

Кога ќе заврши промотивниот период, претплатата автоматски ќе продолжи по тогашната цена (плус применливите даноци) додека не ја откажеш.

Промена во пакет со повисока цена

Ако искористиш промотивен код за пакет со повисока цена, претплатата ќе се ажурира веднаш.

Промена во пакет со пониска цена

Ако искористиш промотивен код за пакет со пониска цена, претплатата ќе се ажурира на почетокот на следниот период на наплата. Ако ти се наплаќа преку нас, не може да искористиш дополнителни промотивни кодови додека се чекаат промените во пакетот.

Решавање проблеми

Порака: провери ги адресата на е-пошта и лозинката

Ако добиеш грешка „Провери ги адресата на е-пошта и лозинката“ додека создаваш сметка, може да има сметка на Max (или HBO Max) со истата адреса на е-пошта. Избери Најави се и најави се со твојата адреса на е-пошта или избери друга адреса на е-пошта.

Не можеш да искористиш промотивен код?

Ако нешто не е во ред и не можеш да го искористиш кодот, еве што може да направиш:

 • Користи друг поддржан прелистувач: Chrome, Firefox, Microsoft Edge или Safari.
 • Користи инкогнито прозорец или прозорец за приватен прелистувач. За да го направиш ова, отвори нов инкогнито или приватен прозорец и потоа оди на max.com/redeem за да го искористиш промотивниот код.
Грешки во промотивниот код
Кодот веќе е искористен

Промотивниот код веќе е искористен. Ако мислиш дека не е така, контактирај нѐ.

Кодот истече

Најди го датумот на завршување на промоцијата во деталите за промоцијата. Ако промоцијата сè уште не е завршена, контактирај нѐ.

Кодот не е важечки

Кај промотивните кодови не е важно дали буквите се големи или мали, но ако има празни места, нема да функционираат. Обиди се повторно да го внесеш промотивниот код. Ако го провери кодот и сѐ уште ја добиваш оваа порака за грешка, контактирај нѐ.

Промоцијата е за нови или за тековни претплатници

Ова значи дека не ги исполнуваш условите за промоција. Ако претходно имаш искористено промотивен код, можеби не ги исполнуваш условите за дополнителни промоции.

Промоцијата завршила или не е започната

Провери во деталите за промоцијата за датумот на почеток и завршување на промоцијата. Ако тековниот датум е во периодот на искористување на промоцијата, контактирај нѐ.

Кодот не е достапен во твојата земја

Промоцијата не е достапна во твојата земја или регион. Ако патуваш, обиди се да го искористиш кодот кога ќе се вратиш во матичната земја или регион.