Pozerajte olympijské hry na Max
Čítať viac
Od 26. júla 2024 môžete pozerať Olympijské hry Paríž 2024 na Max s akýmkoľvek základným typom predplatného. Viac informácií. Čítať menej

Predplatné a fakturácia služby Max

Získajte informácie o správe predplatného, platbách a problémoch s fakturáciou.

Najčastejšie otázky o fakturácii

Ktoré predplatné mám?

Svoje predplatné nájdete takto:

 1. V aplikácii Max vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Telefón, tablet alebo počítač: Vyberte svoj profil a potom Predplatné.
  • TV zariadenie: Vyberte ikonu Nastavenia ozubené koleso (vpravo dole) a položku Predplatné.
   (Spravovať predplatné možno len z profilov dospelého.)
 2. Tu nájdete svoje aktuálne základné predplatné a fakturačné obdobie.
Ktorá spoločnosť mi vystavuje faktúry?

Spoločnosť vystavujúcu vám faktúry zistíte takto:

 1. Vykonajte jeden z týchto krokov:
  • Web: Prejdite na max.com/subscription a prihláste sa do svojho účtu. Nemôžete sa prihlásiť?
  • Telefón, tablet alebo počítač: V aplikácii Max vyberte svoj profil a následne Predplatné.
  • TV zariadenie: V aplikácii Max vyberte ikonu Nastavenia ozubené koleso (vpravo dole) a následne Predplatné.
 2. Tu nájdete svoje aktuálne základné predplatné a rozšírenie (ak sa to na vás vzťahuje).

Môžete tiež skontrolovať svoje bankové výpisy alebo zistiť u svojho poskytovateľa internetových, mobilných alebo televíznych služieb, či vám fakturuje službu Max.

Kedy mi bude vystavená ďalšia faktúra?

Dátum ďalšej fakturácie zistíte takto:

 1. Vykonajte jeden z týchto krokov:
  • Web: Prejdite na max.com/subscription a prihláste sa do svojho účtu. Nemôžete sa prihlásiť?
  • Telefón, tablet alebo počítač: V aplikácii Max vyberte svoj profil a potom Predplatné.
  • TV zariadenie: V aplikácii Max vyberte ikonu Nastavenia (ozubené koleso, vpravo dole) a potom Predplatné.
 2. Ak vám základné predplatné alebo rozšírenie fakturujeme my, zobrazí sa vám nadchádzajúci dátum platby.
  Ak vám vystavuje faktúru iný poskytovateľ, nájdete ho nižšie:

Ak ste si k základnému predplatnému pridali rozšírenie Sport, vaše základné predplatné a rozšírenie Sport môžu mať odlišné dátumy fakturácie. Ďalšie informácie nájdete v časti Správa rozšírenia Sport.

Predplatné a platby

Predplatné a ceny služby Max

Zmena informácií o platbe

Správa rozšírenia Sport

Najčastejšie otázky o fakturácii

Vaše predplatné Max

Zmena predplatného

Zrušenie služby Max

Obnovenie predplatného Max

Oprava chyby v predplatnom Max

Problémy s fakturáciou

Čo robiť, ak poplatok nie je v očakávanej výške?

Môžem dostať peniaze späť?