Pozerajte olympijské hry na Max
Čítať viac
Od 26. júla 2024 môžete pozerať Olympijské hry Paríž 2024 na Max s akýmkoľvek základným typom predplatného. Viac informácií. Čítať menej

Zmena predplatného fakturovaného službou Max

Ak máte predplatné na webe Max.com (alebo HBOMax.com), tu nájdete všetky potrebné informácie o zmene predplatného fakturovaného službou Max.

Fakturácia treťou stranou
Ak vám predplatné fakturuje iná spoločnosť (napríklad obchod s aplikáciami alebo poskytovateľ televíznych služieb), prejdite do časti Správa predplatného Max.

Najčastejšie otázky o fakturácii prostredníctvom služby Max

Ktoré predplatné mám?
 1. V aplikácii Max vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Telefón, tablet alebo počítač: Vyberte svoj profil a potom Predplatné.
  • TV zariadenie: Vyberte ikonu Nastavenia ozubené koleso (vpravo dole) a potom Predplatné.
   (Spravovať predplatné možno len z profilov dospelého.)
 2. Tu nájdete svoje aktuálne základné predplatné a rozšírenia (ak sa to na vás vzťahuje).

Ak chcete zmeniť základné predplatné, prejdite do časti Ako zmením svoje predplatné? Ak chcete zmeniť rozšírenie Sport, prejdite do časti Pridanie alebo odstránenie rozšírenia Sport.

Potrebujete pomoc s prihlásením? Prejdite do časti Nedarí sa mi prihlásiť.

Kedy mi bude vystavená ďalšia faktúra?

Vaše predplatné sa automaticky obnoví v deň nasledujúcej fakturácie. Dátum nasledujúcej fakturácie zistíte takto:

 1. V aplikácii Max vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Telefón, tablet alebo počítač: Vyberte svoj profil a následne Predplatné.
  • TV zariadenie: Vyberte ikonu Nastavenia ozubené koleso (vpravo dole) a Predplatné.
   (Spravovať predplatné možno len z profilov dospelého.)
 2. Ak vám základné predplatné alebo rozšírenie fakturujeme my, zobrazí sa vám nadchádzajúci dátum platby.

Ak vám predplatné fakturuje iný poskytovateľ, prejdite do časti Správa predplatného Max.

Ako zruším predplatné?
Čo treba vedieť
 • Vaše predplatné Max sa bude automaticky obnovovať, kým ho nezrušíte.
 • Odstránením aplikácie Max sa vaše predplatné nezruší.
 • Predplatné zrušte najneskôr 24 hodín pred dátumom nasledujúcej fakturácie, aby ste sa vyhli ďalším poplatkom.

Zrušenie predplatného Max:

 1. Vykonajte jeden z týchto krokov:
  • Telefón alebo tablet: Prejdite na stránku max.com/subscription a prihláste sa do svojho účtu.
  • Počítač: Prejdite na stránku max.com a prihláste sa do svojho účtu. Potom vyberte svoj profil a Predplatné.
   (Spravovať predplatné možno len z profilov dospelého.)
 2. Vyberte Zrušenie predplatného.
  Nemáte k dispozícii možnosť zrušiť predplatné? Skontrolujte si, ktorá spoločnosť vám fakturuje základné predplatné (v hornej časti obrazovky), a prejdite do časti Zrušenie služby Max.
 3. Potvrďte zrušenie a skontrolujte si dátum skončenia platnosti.

Po zrušení predplatného dostanete e-mail s potvrdením jeho zrušenia. Obsah môžete pozerať až do uplynutia platnosti predplatného na konci fakturačného obdobia. Ak zmeníte názor v súvislosti so zrušením predplatného, môžete sa vrátiť do sekcie Predplatné (Krok 1 vyššie) a vybrať Obnoviť predplatné.

Ak máte rozšírenie Sport, rozšírenie sa po uplynutí platnosti základného predplatného zruší a za zostávajúce dni platnosti rozšírenia vám vrátime peniaze.

Potrebujete pomoc s prihlásením? Prejdite do časti Nedá sa mi prihlásiť.

Ako získam potvrdenie o platbe?

Históriu platieb získate takto:

 1. Prejdite na stránku max.com a prihláste sa (ak je to potrebné).
 2. Vyberte svoj profil a potom Predplatné.
  (Spravovať predplatné možno len z profilov dospelého.)
 3. Ak vám predplatné fakturujeme my, vyberte položku História platieb.
 4. Ak chcete získať potvrdenie, vyberte dátum uskutočnenia platby.

Ak vám predplatné fakturuje iný poskytovateľ, prejdite do Centra pomoci daného poskytovateľa alebo ho požiadajte o pomoc.

Ak poplatok za predplatné nie je v očakávanej výške, prejdite do časti Neočakávaný poplatok za predplatné. Ak chcete potvrdenie o platbe za službu HBO Max, kontaktujte nás (predtým, ako vám pošleme potvrdenie, nám budete musieť poskytnúť platobné údaje).

Ako zmením spôsob platby?
 1. Vykonajte jeden z týchto krokov:
  • Telefón alebo tablet: Prejdite na stránku max.com/subscription a prihláste sa do svojho účtu.
  • Počítač: Prejdite na stránku max.com a prihláste sa do svojho účtu. Potom vyberte svoj profil a Predplatné.
   (Spravovať predplatné možno len z profilov dospelého.)
 2. Vyberte Aktualizácia spôsobu platby.
  Nemáte k dispozícii možnosť aktualizovať platbu? Skontrolujte si, ktorá spoločnosť vám fakturuje predplatné alebo rozšírenie, a prejdite do časti Zmena platby.
 3. Pridajte platobné údaje a uložte zmeny.
  Vaša banka môže od vás pred autorizáciou transakcie vyžadovať overenie totožnosti prostredníctvom zabezpečenia 3D-Secure. Ak máte problémy so zabezpečením 3D-Secure, kontaktujte svoju banku.
  Potrebujete pomoc? Prejdite do časti Nedá sa zmeniť ani pridať platba.

Aktualizované platobné informácie sa použijú pri ďalšom poplatku za základné predplatné alebo rozšírenie.

Potrebujete pomoc s prihlásením? Prejdite do časti Nedá sa prihlásiť.

Nedá sa vám zmeniť ani pridať spôsob platby?
Váš spôsob platby musí:
 • Podporovať medzinárodné transakcie
 • Podporovať opakované online platby (niektoré predplatené karty opakované platby nepodporujú)
 • Byť vydaný v krajine, v ktorej ste začali využívať predplatné
 • Byť akceptovaným spôsobom platby (zoznam nájdete v sekcii Vyskúšajte iný spôsob platby)

Poznámka Niektoré predplatené karty opakované platby nepodporujú.

Chyba pri platbe? Ak sa vám zobrazuje chyba pri platbe, vyskúšajte tento postup:

Skontrolujte svoje platobné údaje

Uistite sa, že všetky vaše platobné údaje sú správne (napríklad sa uistite, že odosielané údaje sa zhodujú s údajmi na vašej karte):

 • Meno, číslo karty, dátum uplynutia platnosti a bezpečnostný kód
Použite iný prehliadač

Vyskúšajte nasledujúce postupy:

 • Skúste použiť iný podporovaný prehliadač (Chrome, Firefox, Microsoft Edge alebo Safari).
  -alebo-
 • Skúste použiť okno inkognito alebo súkromné okno prehliadača. Jednoducho otvorte nové okno inkognito alebo súkromné okno, a potom sa prihláste na stránke max.com/subscription. Vyberte Aktualizovať spôsob platby. Zadajte svoje platobné údaje a vyberte Uložiť.
Vyskúšajte iné zariadenie

Skúste namiesto telefónu použiť počítač (alebo naopak).

Vyskúšajte iný spôsob platby

Akceptované sú nasledujúce spôsoby platby: American Express, Visa, Mastercard a PayPal.

Poznámka Služba American Express nie je podporovaná v Andorre a Moldavsku.

Ak vyššie uvedené riešenia nepomôžu, kontaktujte svoju banku alebo finančnú inštitúciu a zistite, prečo daný spôsob platby zlyhal.

Ako zmením svoje základné predplatné?
 1. Prihláste sa do služby Max v telefóne, tablete alebo počítači. Nemôžete sa prihlásiť?
 2. Vyberte svoj profil a následne Predplatné.
  (Spravovať predplatné možno len z profilov dospelého.)
 3. Vyberte Zmeniť základné predplatné a prihláste sa (ak je to potrebné).
  Nemáte k dispozícii možnosť zmeniť predplatné? Skontrolujte si, ktorá spoločnosť vám fakturuje predplatné (v hornej časti obrazovky), a prejdite do časti Ako zmením predplatné?
 4. Vyberte predplatné a fakturačné obdobie (mesačné alebo ročné).

Po aktualizácii predplatného dostanete e-mail s potvrdením zmeny.

Propagačné ponuky
Na nové predplatné sa nebudú vzťahovať žiadne bezplatné skúšobné obdobia, výhody, propagačné akcie či zľavy, ktoré možno v súčasnosti využívate, a ich platnosť sa skončí, keď začne platiť vaše nové predplatné.
Kedy nadobudne zmena môjho predplatného účinnosť?

Dátum nadobudnutia účinnosti závisí od zmeny:

 • Ak prejdete na predplatné s nižšou cenou, predplatné sa zmení v nasledujúci dátum fakturácie.
 • Ak prejdete na predplatné s vyššou cenou, predplatné sa zmení okamžite. Bude vám zaúčtovaný rozdiel v cene medzi predplatnými (plus príslušné dane) a dátum nasledujúcej fakturácie sa upraví.
 • Ak zmeníte len fakturačné obdobie (mesačné alebo ročné), zmena sa uskutoční v dátum nasledujúcej fakturácie.

Poznámka Ak prejdete z mesačného predplatného s vyššou cenou na predplatné s nižšou cenou s ročným fakturačným obdobím, vaše predplatné sa zmení v dátum nasledujúcej fakturácie.

Môžem zrušiť zmenu predplatného?

Ak zmena nenadobudne účinnosť okamžite, môžete nedokončené zmeny predplatného zrušiť. Ak to chcete urobiť, vráťte sa do časti Predplatné (Krok 2 vyššie) a vyberte Zrušiť nedokončené zmeny predplatného. Môžete sa tiež prihlásiť na stránke max.com/subscription a vybrať Zrušiť nedokončené zmeny predplatného.

Ako pridám alebo odstránim rozšírenie Sport?
 1. Prihláste sa do služby Max v telefóne, tablete alebo počítači. Nemôžete sa prihlásiť?
 2. Vyberte svoj profil a potom Predplatné.
  (Spravovať predplatné možno len z profilov dospelého.)
 3. Vyberte Získať rozšírenie Sport alebo Odstrániť rozšírenie Sport (ak sa to na vás vzťahuje).
  Nemáte k dispozícii možnosť Odstrániť rozšírenie Sport? Skontrolujte si, ktorá spoločnosť vám fakturuje vaše aktuálne rozšírenie, a prejdite do časti Správa rozšírenia Sport.
 4. Pridajte alebo odstráňte rozšírenie podľa pokynov na obrazovke.

Po aktualizácii predplatného dostanete e-mail s potvrdením zmeny.

Po pridaní rozšírenia Sport do základného predplatného vám budú poplatky fakturované každý mesiac, až kým neodstránite rozšírenie Sport alebo nezrušíte základné predplatné. Mesačný poplatok za rozšírenie Sport sa fakturuje oddelenie od poplatku za základné predplatné.

Ak odstránite rozšírenie Sport pred ďalším dátumom fakturácie rozšírenia, môžete pokračovať v pozeraní obsahu až do konca aktuálneho fakturačného obdobia (vaše základné predplatné to neovplyvní).

Hľadáte niečo iné?