Riešenie problémov s aplikáciou Max alebo webom Max.com

Vyberte zariadenie, ktoré používate:

Ak Max nefunguje správne, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Možno budete musieť vyskúšať viaceré z nich.

Aktualizácia softvéru

Aktualizácia služby Max

 • Android: V zariadení s Androidom otvorte Obchod Play a vyhľadajte službu Max. Ak je k dispozícii aktualizácia aplikácie, vyberte Aktualizovať.
 • iOS: V zariadení so systémom iOS otvorte App Store a vyhľadajte Max. Ak je k dispozícii aktualizácia aplikácie, vyberte Aktualizovať.
 • Tablet Amazon Fire: V tablete Fire otvorte Amazon Appstore a vyhľadajte Max. Ak je k dispozícii aktualizácia aplikácie, vyberte Update (Aktualizovať).

Aktualizácia softvéru zariadenia

 • Android: Otvorte Nastavenia a vyberte Systém > Aktualizácia systému > Vyhľadať aktualizáciu.
 • iOS: Otvorte Nastavenia a vyberte Všeobecné > Aktualizácia softvéru.

Po aktualizácii skúste znova použiť aplikáciu Max.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Takto môžete otestovať rýchlosť internetového pripojenia:

 • Android: Stiahnite si aplikáciu na testovanie rýchlosti internetu z Obchodu Google Play a otestujte rýchlosť pripojenia.
 • iOS: Stiahnite si aplikáciu na testovanie rýchlosti internetu z obchodu Apple App Store a otestujte rýchlosť pripojenia.
 • Tablet Amazon Fire: Na domovskej obrazovke tabletu Fire potiahnite prstom nadol a potom vyberte ikonu bezdrôtového pripojenia. Kliknite na sieť, ku ktorej ste sa pripojili, a skontrolujte intenzitu signálu a rýchlosť pripojenia.

Minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s. Ak sa videá zasekávajú, prejdite do časti Max sa zasekáva alebo zastavuje.

Mobilné pripojenie? Ak používate mobilné dátové pripojenie, skúste sa pripojiť k bezdrôtovej sieti a potom skúste znova použiť službu Max.

Odhláste sa a reštartujte zariadenie
 1. Odhláste sa z aplikácie Max. Vyberte svoj profil a potom Odhlásiť sa.
 2. Podržte stlačené tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí výzva na vypnutie zariadenia (namiesto prepnutia do režimu spánku zariadenie vypnite).
 3. Počkajte 10 sekúnd a potom zariadenie znova zapnite.
 4. Otvorte Max, prihláste sa a skúste aplikáciu použiť znova.
Android alebo Amazon Fire: Vymažte vyrovnávaciu pamäť

Skúste vymazať vyrovnávaciu pamäť aplikácie Max:

Telefón alebo tablet s Androidom
 1. Otvorte Nastavenia a vyhľadajte Max.
 2. Vo výsledkoch hľadania vyberte Max.
 3. Vyberte Úložisko a vyrovnávacia pamäť alebo Úložisko (v závislosti od verzie operačného systému Android).
 4. Vyberte Vymazať vyrovnávaciu pamäť.
 5. Vyberte Vymazať úložisko alebo Vymazať údaje (ak je k dispozícii).
 6. Otvorte Max, prihláste sa a skúste aplikáciu použiť znova.
Tablet Amazon Fire
 1. Prejdite na Nastavenia > Aplikácie a hry > Spravovať všetky aplikácie.
 2. V zozname aplikácií vyberte Max.
 3. Vyberte Vynútiť zastavenie.
 4. Vyberte Vymazať vyrovnávaciu pamäť.
 5. Vyberte Vymazať údaje.
 6. Otvorte Max, prihláste sa a skúste aplikáciu použiť znova.
Odstráňte a znova nainštalujte aplikáciu Max

Odstráňte aplikáciu Max z telefónu alebo tabletu a znova ju nainštalujte z obchodu s aplikáciami. Potom otvorte Max, prihláste sa a skúste aplikáciu znova použiť.

Ak máte problémy s pozeraním obsahu na webe max.com, skúste použiť podporovaný prehliadač. Pre najlepší zážitok z pozerania obsahu na webe max.com odporúčame:

 • Najnovšia verzia prehliadača Google Chrome alebo Firefox
 • Najnovšia verzia prehliadača Microsoft Edge
 • Safari vo verzii 13 alebo novšej

Ak web max.com nefunguje podľa očakávania, vyberte prehliadač, ktorý používate:

Google Chrome

Možno budete musieť vyskúšať viaceré riešenia.

Aktualizácia prehliadača
 1. V prehliadači Google Chrome vyberte ikonu ponuky tri bodky nad sebou (vpravo hore).
 2. Vyberte Aktualizovať Google Chrome (ak je táto možnosť k dispozícii) a potom Znovu spustiť.
 3. Vráťte sa na web max.com a skúste si niečo pozrieť.
Otestujte rýchlosť pripojenia

Otvorte nové okno prehliadača a vyhľadajte výraz „test rýchlosti internetu“. Potom spustite test rýchlosti.

Ak chcete pozerať video v rozlíšení HD, minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s. Ak sa videá zasekávajú, prejdite do časti Max sa zasekáva alebo zastavuje.

Vyskúšajte použiť okno inkognito
 1. V prehliadači Google Chrome vyberte ikonu ponuky tri bodky nad sebou (vpravo hore) a potom vyberte Nové okno inkognito.
 2. Prejdite na web max.com, prihláste sa a skúste si niečo pozrieť.

Ak môžete bez problémov pozerať obsah v okne inkognito, vyskúšajte nasledovné:

Odhláste sa a reštartujte počítač
 1. Na webe max.com vyberte svoj profil a potom Odhlásiť sa.
 2. Reštartujte počítač a otvorte prehliadač Google Chrome.
 3. Vráťte sa na web max.com, prihláste sa a skúste si niečo pozrieť.
Vyskúšajte iný prehliadač

Skúste použiť iný podporovaný prehliadač (Firefox, Microsoft Edge alebo Safari).

Ak nemáte problémy s pozeraním obsahu v inom prehliadači, skontrolujte konfiguráciu prehliadača:

Ďalšiu pomoc nájdete v článku spoločnosti Google o riešení zlyhaní prehliadača Chrome.

Microsoft Edge

Možno budete musieť vyskúšať viaceré riešenia.

Aktualizácia prehliadača
 1. V prehliadači Microsoft Edge vyberte ikonu ponuky (vpravo hore, tri vodorovné bodky) > Nastavenia > Informácie o Microsoft Edgei.
 2. Ak je k dispozícii aktualizácia, vyberte Aktualizovať.
 3. Vráťte sa na web max.com a skúste si niečo pozrieť.
Otestujte rýchlosť pripojenia

Otvorte nové okno prehliadača a vyhľadajte výraz „test rýchlosti internetu“. Potom spustite test rýchlosti.

Ak chcete pozerať video v rozlíšení HD, minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s. Ak sa videá zasekávajú, prejdite do časti Max sa zasekáva alebo zastavuje.

Vyskúšajte okno InPrivate
 1. V prehliadači Microsoft Edge vyberte ikonu ponuky (vpravo hore, tri vodorovné bodky) a potom vyberte Nové okno InPrivate.
 2. Prejdite na web max.com, prihláste sa a skúste si niečo pozrieť.
Odhláste sa a reštartujte počítač
 1. Na webe max.com vyberte svoj profil a potom Odhlásiť sa.
 2. Reštartujte počítač a otvorte prehliadač Microsoft Edge.
 3. Vráťte sa na web max.com, prihláste sa a skúste si niečo pozrieť.
Vyskúšajte iný prehliadač

Skúste použiť iný podporovaný prehliadač (Chrome, Firefox alebo Safari).

Ak nemáte problémy s pozeraním obsahu v inom prehliadači, skontrolujte konfiguráciu prehliadača:

 • Uistite sa, že sú povolené cookies tretích strán
 • Vypnite softvér na blokovanie reklám
 • Vypnutie rozšírení prehliadača
 • Vymažte vyrovnávaciu pamäť a cookies (ďalšie riešenie)
Vymažte vyrovnávaciu pamäť a cookies
 1. V prehliadači Microsoft Edge vyberte ikonu ponuky (vpravo hore, tri vodorovné bodky) a potom vyberte História.
 2. Vľavo vyberte Vymazať údaje prehľadávania (ikona koša).
 3. V rozbaľovacom zozname Časový rozsah vyberte možnosť Za celý čas.
 4. Začiarknite políčka Súbory cookie a iné údaje lokality a Obrázky a súbory vo vyrovnávacej pamäti a potom vyberte položku Vymazať.

Ďalšiu pomoc nájdete v časti Microsoft Edge nefunguje.

Firefox

Možno budete musieť vyskúšať viaceré riešenia.

Aktualizujte prehliadač
 1. V prehliadači Firefox vyberte ikonu ponuky 3 vodorovné čiary (vpravo hore) a vyberte Nastavenia.
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Aktualizácia.
 3. Vyberte Vyhľadať aktualizácie.
 4. Ak je k dispozícii aktualizácia, stiahnite ju.
 5. Vráťte sa na web max.com a skúste si niečo pozrieť.
Otestujte rýchlosť pripojenia

Otvorte nové okno prehliadača a vyhľadajte výraz „test rýchlosti internetu“. Potom spustite test rýchlosti.

Ak chcete pozerať video v rozlíšení HD, minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s. Ak sa videá zasekávajú, prejdite do časti Max sa zasekáva alebo zastavuje.

Vyskúšajte použiť súkromné okno
 1. V prehliadači Firefox vyberte ikonu ponuky 3 vodorovné čiary (vpravo hore) a potom vyberte Nové súkromné okno.
 2. Prejdite na web max.com, prihláste sa a skúste si niečo pozrieť.

Ak môžete bez problémov pozerať obsah v súkromnom okne, vyskúšajte nasledovné:

Odhláste sa a reštartujte počítač
 1. Na webe max.com vyberte svoj profil a potom Odhlásiť sa.
 2. Reštartujte počítač a otvorte Firefox.
 3. Vráťte sa na web max.com, prihláste sa a skúste si niečo pozrieť.
Vyskúšajte iný prehliadač

Skúste použiť iný podporovaný prehliadač (Chrome, Microsoft Edge alebo Safari).

Ak nemáte problémy s pozeraním obsahu v inom prehliadači, skontrolujte konfiguráciu prehliadača:

Ďalšiu pomoc nájdete v článku Riešenie problémov s prehliadačom Firefox spoločnosti Mozilla.

Safari

Možno budete musieť vyskúšať viaceré riešenia.

Aktualizujte prehliadač

Ak chcete mať prehliadač Safari vždy aktuálny, uistite sa, že v Macu je nainštalovaná najnovšia verzia systému macOS. Safari sa aktualizuje spolu s Macom. Viac informácií nájdete v článku Aktualizácia systému macOS na Macu spoločnosti Apple.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Otvorte nové okno prehliadača a vyhľadajte výraz „test rýchlosti internetu“. Potom spustite test rýchlosti.

Ak chcete pozerať video v rozlíšení HD, minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s. Ak sa videá zasekávajú, prejdite do časti Max sa zasekáva alebo zastavuje.

Vyskúšajte použiť súkromné okno
 1. V prehliadači Safari prejdite do ponuky Súbor a vyberte Nové súkromné okno.
 2. Prejdite na web max.com, prihláste sa a skúste si niečo pozrieť.

Ak môžete bez problémov pozerať obsah v súkromnom okne, vyskúšajte nasledovné:

Odhláste sa a reštartujte počítač
 1. Na webe max.com vyberte svoj profil a potom Odhlásiť sa.
 2. Reštartujte počítač a otvorte Safari.
 3. Vráťte sa na web max.com, prihláste sa a skúste si niečo pozrieť.
Vyskúšajte iný prehliadač

Skúste použiť iný podporovaný prehliadač (Chrome, Firefox alebo Microsoft Edge).

Ak nemáte problémy s pozeraním obsahu v inom prehliadači, skontrolujte konfiguráciu prehliadača:

Ďalšiu pomoc nájdete v článku Safari nefunguje správnespoločnosti Apple.

Rozlíšenie displeja

Web max.com podporuje rozlíšenie maximálne 1080p. Ak je rozlíšenie vášho displeja väčšie ako 1080p, videá sa nemusia prehrávať na celú obrazovku alebo môžu byť orezané. Tento problém vyriešite zmenou rozlíšenia obrazovky.

Ak Max nefunguje podľa očakávania, vyberte zariadenie, ktoré používate:

AirPlay

Ak potrebujete pomoc s technológiou AirPlay, prejdite do časti Max v televízore cez AirPlay.

Stále potrebujete pomoc? Poznačte si chybové hlásenie alebo kód na obrazovke (ak je k dispozícii) a uveďte ho, keď nás budete kontaktovať.

Amazon Fire TV

Možno budete musieť vyskúšať viaceré z týchto riešení.

Vyhľadajte aktualizácie

Najprv sa uistite, že aplikácia Max a zariadenie Fire TV sú aktualizované.

 • Aplikácia Max: V zariadení Amazon Fire TV označte dlaždicu Max a potom stlačte tlačidlo ponuky na diaľkovom ovládači (tlačidlo s tromi čiarami). V pravom dolnom rohu vyberte More Info (Viac informácií) > Update (Aktualizovať).
 • Amazon Fire TV: V zariadení Amazon Fire TV prejdite na Settings (Nastavenia) > My Fire TV (Moja Fire TV) > About (Informácie) Check for System Update (Vyhľadať aktualizáciu systému).

Potom otvorte Max a skúste aplikáciu použiť znova.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Ak sa videá zasekávajú alebo prehrávajú v zlej kvalite, príčinou môže byť nestále sieťové pripojenie. Pripojenie skontrolujete takto:

 1. V zariadení Amazon Fire TV prejdite na Settings (Nastavenia) > Network (Sieť).
 2. Stlačením tlačidla Prehrať na diaľkovom ovládači skontrolujte pripojenie.

Môžete si tiež stiahnuť aplikáciu na testovanie rýchlosti internetu z obchodu Amazon Appstore a otestovať rýchlosť pripojenia. Ak chcete pozerať video v rozlíšení HD, minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s. (Pre video v rozlíšení 4K sa odporúča rýchlosť viac ako 50 Mb/s). Ďalšiu pomoc nájdete v časti Max sa zasekáva alebo zastavuje.

Odhláste sa a reštartujte zariadenia
 1. V aplikácii Max vyberte ikonu Nastavenia ozubené koleso (vpravo dole) a potom Odhlásiť sa.
 2. Prejdite na domovskú obrazovku zariadenia Amazon Fire TV, vyberte Settings (Nastavenia) > My Fire TV (Moja Fire TV) > Restart (Reštartovať).
 3. Otvorte Max, prihláste sa a skúste aplikáciu použiť znova.
Vymažte vyrovnávaciu pamäť a údaje aplikácie
 1. V zariadení Amazon Fire TV prejdite na Settings (Nastavenia) > Applications (Aplikácie) > Manage Installed Applications (Správa nainštalovaných aplikácií).
 2. V zozname aplikácií vyberte Max.
 3. Vyberte Vynútiť zastavenie.
 4. Vyberte Clear Cache (Vymazať vyrovnávaciu pamäť).
 5. Vyberte Clear Data (Vymazať údaje).
 6. Otvorte Max, prihláste sa a skúste aplikáciu použiť znova.
Odinštalujte a znova nainštalujte aplikáciu Max
 1. V zariadení Amazon Fire TV prejdite na Settings (Nastavenia) > Applications (Aplikácie) > Manage Installed Applications (Správa nainštalovaných aplikácií).
 2. V zozname aplikácií vyberte Max a potom Uninstall (Odinštalovať).
 3. Preinštalujte aplikáciu Max z obchodu Amazon Appstore.
 4. Otvorte Max, prihláste sa a skúste aplikáciu použiť znova.

Ďalšiu pomoc nájdete v časti Fire TV Support (Podpora pre Fire TV).

Stále potrebujete pomoc? Poznačte si chybové hlásenie alebo kód na obrazovke (ak je k dispozícii) a uveďte ho, keď nás budete kontaktovať.

Android TV

Možno budete musieť vyskúšať viaceré z týchto riešení.

Vyhľadajte aktualizácie

Najprv sa uistite, že aplikácia Max a zariadenie Android TV sú aktualizované:

 • Aplikácia Max: V zariadení Android TV označte aplikáciu Max, stlačte a podržte tlačidlo výberu a vyberte Zobraziť podrobnosti > Aktualizovať.
 • Android TV: V zariadení Android TV prejdite na Nastavenia > Systém > Informácie > Aktualizácia systému > Vyhľadať aktualizáciu.

Potom otvorte Max a skúste aplikáciu použiť znova.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Ak sa videá zasekávajú alebo prehrávajú v zlej kvalite, príčinou môže byť nestále sieťové pripojenie.

Stiahnite si aplikáciu na testovanie rýchlosti internetu z Obchodu Google Play a otestujte rýchlosť pripojenia (alebo otestujte rýchlosť sťahovania v počítači pripojenom k rovnakej sieti ako zariadenie Android TV. Otvorte prehliadač a vyhľadajte výraz „test rýchlosti internetu“).

Ak chcete pozerať video v rozlíšení HD, minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s (pre video v rozlíšení 4K sa odporúča rýchlosť viac ako 50 Mb/s). Ďalšiu pomoc nájdete v časti Max sa zasekáva alebo zastavuje.

Odhláste sa a reštartujte zariadenie
 1. V aplikácii Max vyberte ikonu Nastavenia ozubené koleso (vpravo dole) a potom Odhlásiť sa.
 2. V zariadení Android TV prejdite na Nastavenia > Informácie > Reštartovať > Reštartovať.
 3. Otvorte Max, prihláste sa a skúste aplikáciu použiť znova.
Vymažte vyrovnávaciu pamäť a údaje aplikácie
 1. V zariadení Android TV prejdite na Nastavenia > Aplikácie.
 2. V zozname aplikácií vyberte Max.
 3. Vyberte Vymazať vyrovnávaciu pamäť.
 4. Vyberte Vymazať údaje.
 5. Otvorte Max, prihláste sa a skúste aplikáciu použiť znova.
Odinštalujte a znova nainštalujte aplikáciu Max
 1. V zariadení Android TV prejdite na Nastavenia > Aplikácie a vyberte Max.
 2. Vyberte Odinštalovať.
 3. Prejdite na Aplikácie a vyhľadajte Max.
 4. Vyberte Max a potom Inštalovať.
 5. Otvorte Max, prihláste sa a skúste aplikáciu použiť znova.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc so zariadením Android TV, prejdite do časti Pomoc s Android TV.

Stále potrebujete pomoc? Poznačte si chybové hlásenie alebo kód na obrazovke (ak je k dispozícii) a uveďte ho, keď nás budete kontaktovať.

Apple TV

Možno budete musieť vyskúšať viaceré z týchto riešení.

Vyhľadajte aktualizácie

Najprv sa uistite, že aplikácia Max a zariadenie Apple TV sú aktualizované.

 • Aplikácia Max: Prejdite do obchodu App Store a vyhľadajte Max. Ak je k dispozícii aktualizácia, vyberte Aktualizovať.
 • Apple TV: V zariadení Apple TV prejdite na Nastavenia > Systém > Aktualizácie softvéru > Aktualizovať softvér.

Potom otvorte Max a skúste aplikáciu použiť znova.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Ak sa videá zasekávajú alebo prehrávajú v zlej kvalite, príčinou môže byť nestále sieťové pripojenie.

Stiahnite si aplikáciu na testovanie rýchlosti internetu z obchodu Apple App Store a otestujte rýchlosť pripojenia (alebo otestujte rýchlosť sťahovania v počítači pripojenom k rovnakej sieti ako zariadenie Apple TV. Otvorte prehliadač a vyhľadajte výraz „test rýchlosti internetu“).

Ak chcete pozerať video v rozlíšení HD, minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s (pre video v rozlíšení 4K sa odporúča rýchlosť viac ako 50 Mb/s). Ďalšiu pomoc nájdete v časti Max sa zasekáva alebo zastavuje.

Odhláste sa a reštartujte zariadenie Apple TV
 1. V aplikácii Max vyberte ikonu Nastavenia ozubené koleso (vpravo dole) a potom Odhlásiť sa.
 2. Reštartujte Apple TV tak, že prejdete na Nastavenia > Systém > Reštartovať.
 3. Otvorte Max, prihláste sa a skúste aplikáciu použiť znova.
Odstráňte a znova nainštalujte aplikáciu Max
 1. Na domovskej obrazovke označte aplikáciu Max.
 2. Stlačte a podržte dotykový povrch na dve sekundy a potom stlačte tlačidlo Prehrať/pozastaviť.
 3. Vyberte Odstrániť.
 4. Otvorte App Store na Apple TV.
 5. Vyhľadajte Max a vyberte Inštalovať.
 6. Otvorte Max, prihláste sa a skúste aplikáciu použiť znova.

Stále potrebujete pomoc? Poznačte si chybové hlásenie alebo kód na obrazovke (ak je k dispozícii) a uveďte ho, keď nás budete kontaktovať.

Chromecast

Ak potrebujete pomoc so zariadením Chromecast, prejdite do časti Max v televízore cez Chromecast.

Stále potrebujete pomoc? Poznačte si chybové hlásenie alebo kód na obrazovke (ak je k dispozícii) a uveďte ho, keď nás budete kontaktovať.

LG TV (vo vybraných krajinách)

Možno budete musieť vyskúšať viaceré z týchto riešení.

Vyhľadajte aktualizácie

Najprv sa uistite, že aplikácia Max a zariadenie LG TV sú aktualizované.

 • Aplikácia Max: Stlačte tlačidlo Domov na diaľkovom ovládači zariadenia LG TV, vyberte LG Content Store > Aplikácie > Moje aplikácie a potom vyberte Max a Aktualizovať.
 • LG TV: Stlačte tlačidlo Nastavenia na diaľkovom ovládači zariadenia LG TV a vyberte Všetky nastavenia > Všeobecné informácie > Informácie o tomto televízore > Vyhľadať aktualizácie.

Potom otvorte Max a skúste aplikáciu použiť znova.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Ak sa videá zasekávajú alebo prehrávajú v zlej kvalite, príčinou môže byť nestále sieťové pripojenie.

Otestujte rýchlosť sťahovania v počítači pripojenom k rovnakej sieti ako zariadenie LG TV. Otvorte prehliadač a vyhľadajte výraz „test rýchlosti internetu“.

Ak chcete pozerať video v rozlíšení HD, minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s (pre video v rozlíšení 4K sa odporúča rýchlosť viac ako 50 Mb/s). Ďalšiu pomoc nájdete v časti Max sa zasekáva alebo zastavuje.

Odhláste sa a reštartujte zariadenie LG Smart TV
 1. V aplikácii Max vyberte ikonu Nastavenia ozubené koleso (vpravo dole) a potom Odhlásiť sa.
 2. Odpojte televízor LG.
 3. Počkajte 20 sekúnd a televízor znova pripojte.
 4. Otvorte Max, prihláste sa a skúste aplikáciu použiť znova.
Odstráňte a znova nainštalujte aplikáciu Max
 1. Stlačte tlačidlo Domov na diaľkovom ovládači LG.
 2. Stlačením a podržaním tlačidla výberu (v strede smerového ovládača) prejdite do režimu úprav.
 3. Vyhľadajte Max, stlačte smerový ovládač nahor a vyberte X nad aplikáciou.
 4. Potvrďte výberom Áno.
 5. Preinštalujte Max (otvorte obchod LG Content Store a nainštalujte aplikáciu Max).
 6. Po preinštalovaní vyberte Spustiť, potom sa prihláste a skúste aplikáciu použiť znova.

Stále potrebujete pomoc? Poznačte si chybové hlásenie alebo kód na obrazovke (ak je k dispozícii) a uveďte ho, keď nás budete kontaktovať.

PlayStation (vo vybraných krajinách)

Možno budete musieť vyskúšať viaceré z týchto riešení.

Vyhľadajte aktualizácie

Najprv sa uistite, že aplikácia Max a konzola PlayStation sú aktualizované.

 • Aplikácia Max: Na konzole PlayStation označte Max a stlačte na ovládači tlačidlo Options (Možnosti) a potom Check for Update (Vyhľadať aktualizáciu).
 • Konzola PlayStation: Na konzole PlayStation prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte System Software Update (Aktualizácia softvéru systému).

Potom otvorte Max a skúste aplikáciu použiť znova.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Ak sa videá zasekávajú alebo prehrávajú v zlej kvalite, príčinou môže byť nestále sieťové pripojenie. Postup, ako otestovať rýchlosť pripojenia:

 1. Na konzole PlayStation prejdite na Settings (Nastavenia) > Network (Sieť).
 2. Následne vykonajte niektorý z týchto krokov:
  • PlayStation 4: Vyberte Internet Connection Test (Test internetového pripojenia).
  • PlayStation 5: Vyberte Connection status (Stav pripojenia) > View connection status (Zobraziť stav pripojenia) > Connection speed (Rýchlosť pripojenia).

Ak chcete pozerať video v rozlíšení HD, minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s. Playstation 5: Pre video v rozlíšení 4K sa odporúča rýchlosť viac ako 50 Mb/s.

Stav služby PlayStation skontrolujte na stavovej stránke PlayStation. Ďalšiu pomoc nájdete v časti Max sa zasekáva alebo zastavuje.

Odhláste sa a reštartujte konzolu PlayStation
 1. V aplikácii Max vyberte ikonu Nastavenia ozubené koleso (vpravo dole) a potom Odhlásiť sa.
 2. Vypnite konzolu PlayStation.
 3. Počkajte 20 sekúnd a konzolu PlayStation znova zapnite.
 4. Otvorte Max, prihláste sa a skúste aplikáciu použiť znova.
Odstráňte a znova nainštalujte aplikáciu Max

PlayStation 4

 1. V domovskej ponuke XMB konzoly PlayStation prejdite na TV/Video Services (Televízne služby/videoslužby).
 2. Označte Max a potom stlačte na ovládači tlačidlo Options (Možnosti).
 3. Vyberte Delete (Odstrániť).
 4. Preinštalujte Max (prejdite do obchodu PlayStation Store a stiahnite si aplikáciu Max).
 5. Otvorte Max, prihláste sa a skúste aplikáciu použiť znova.

PlayStation 5

 1. V domovskej ponuke Media (Média) konzoly PlayStation 5 označte Max a potom stlačte na ovládači tlačidlo Options (Možnosti).
 2. Vyberte Delete (Odstrániť) a potom OK.
 3. Preinštalujte Max (prejdite na All Apps (Všetky aplikácie) a stiahnite si aplikáciu Max).
 4. Otvorte Max, prihláste sa a skúste aplikáciu použiť znova.

Stále potrebujete pomoc? Poznačte si chybové hlásenie alebo kód na obrazovke (ak je k dispozícii) a uveďte ho, keď nás budete kontaktovať.

Samsung TV

Možno budete musieť vyskúšať viaceré z týchto riešení.

Vyhľadajte aktualizácie

Najprv sa uistite, že aplikácia Max a zariadenie Samsung TV sú aktualizované.

 • Aplikácia Max: Stlačte tlačidlo Domov na diaľkovom ovládači a vyberte Aplikácie > ikonu Nastavenia ozubené koleso (vpravo dole) > Aktualizácie.
 • Samsung TV: Stlačte tlačidlo Domov na diaľkovom ovládači a prejdite na ikonu Nastavenia ozubené koleso (vpravo dole). Vyberte Podpora > Aktualizácie softvéru > Aktualizovať.
  Možnosť aktualizácie nie je k dispozícii? Vypnite a znova zapnite televízor. Potom skúste postup zopakovať.

Potom otvorte Max a skúste aplikáciu použiť znova.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Ak sa videá zasekávajú alebo prehrávajú v zlej kvalite, príčinou môže byť nestále sieťové pripojenie.

Otestujte rýchlosť sťahovania v počítači pripojenom k rovnakej sieti ako Samsung TV. Otvorte prehliadač a vyhľadajte výraz „test rýchlosti internetu“.

Ak chcete pozerať video v rozlíšení HD, minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s (pre video v rozlíšení 4K sa odporúča rýchlosť viac ako 50 Mb/s). Ďalšiu pomoc nájdete v častiMax sa zasekáva alebo zastavuje.

Odhláste sa a reštartujte zariadenie Samsung TV
 1. V aplikácii Max vyberte ikonu Nastavenia ozubené koleso (vpravo dole) a potom Odhlásiť sa.
 2. Podržte stlačené tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači televízora Samsung, kým sa televízor nevypne a znovu nezapne.
 3. Otvorte Max, prihláste sa a skúste aplikáciu použiť znova.
Vymažte vyrovnávaciu pamäť a údaje aplikácie

Niektoré televízory Samsung ponúkajú možnosť vymazať vyrovnávaciu pamäť a údaje aplikácií. Vyskúšajte tieto kroky:

 1. Stlačte tlačidlo Domov na diaľkovom ovládači Samsung TV a prejdite na ikonu Nastavenia ozubené koleso (vpravo dole).
 2. Vyberte Podpora (ak je to potrebné) a potom Starostlivosť o zariadenie.
 3. Vyberte Spravovať úložisko.
 4. Vyhľadajte aplikáciu Max a vyberte Zobraziť podrobnosti.
 5. Vyberte Vymazať vyrovnávaciu pamäť.
 6. Vyberte Vymazať údaje.
 7. Otvorte Max, prihláste sa a skúste aplikáciu použiť znova.

Poznámka Vymazanie vyrovnávacej pamäte a údajov aplikácie nie je k dispozícii na všetkých televízoroch Samsung a postup sa môže líšiť v závislosti od modelu televízora. Viac informácií nájdete na samsung.com/support.

Odstráňte a znova nainštalujte aplikáciu Max
 1. Na diaľkovom ovládači zariadenia Samsung TV stlačte tlačidlo Domov.
 2. Vyberte Aplikácie a potom ikonu Nastavenia ozubené koleso (vpravo dole).
 3. Pomocou navigačných tlačidiel na diaľkovom ovládači označte položku Max.
 4. Vyberte Odstrániť.
 5. Vyhľadajte aplikáciu Max.
 6. Vyberte Max a Inštalovať.
 7. Po nainštalovaní vyberte Spustiť, prihláste sa a skúste aplikáciu použiť znova.

Tento postup sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia Samsung TV. Viac informácií nájdete na samsung.com/support.

Stále potrebujete pomoc? Poznačte si chybové hlásenie alebo kód na obrazovke (ak je k dispozícii) a uveďte ho, keď nás budete kontaktovať.

Sony TV

Ak máte Sony TV so zabudovaným systémom Android TV, vyskúšajte vyššie uvedený postup so systémom Android TV.

Vodafone TV (vo vybraných krajinách)

Aplikácia Max nie je k dispozícii na zariadeniach Vodafone TV vo všetkých krajinách.

Možno budete musieť vyskúšať viaceré z týchto riešení.

Vyhľadajte aktualizácie
 1. Aplikácia Max: V zariadení Vodafone TV skontrolujte, či je k dispozícii aktualizácia aplikácie Max. Ak áno, aktualizujte aplikáciu Max v zariadení Vodafone TV.
 2. Vodafone TV: V zariadení Vodafone prejdite na Settings (Nastavenia) > Device (Zariadenie) > Settings (Nastavenia) > About (Informácie) > Systém Update (Aktualizácia systému).
Odhláste sa a reštartujte zariadenie Vodafone TV
 1. V aplikácii Max vyberte ikonu Nastavenia ozubené koleso (vpravo dole) a potom Odhlásiť sa.
 2. Odpojte zariadenie Vodafone TV.
 3. Počkajte 20 sekúnd a pripojte zariadenie Vodafone TV.
 4. Otvorte Max, prihláste sa a skúste znova pozerať.
Otestujte rýchlosť pripojenia

Otestujte rýchlosť sťahovania v počítači pripojenom k rovnakej sieti ako zariadenie Vodafone TV. Otvorte prehliadač a vyhľadajte výraz „test rýchlosti internetu“.

Ak chcete pozerať video v rozlíšení HD, minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s. Ďalšiu pomoc nájdete v časti Max sa zasekáva alebo zastavuje.

Stále potrebujete pomoc? Poznačte si chybové hlásenie alebo kód na obrazovke (ak je k dispozícii) a uveďte ho, keď nás budete kontaktovať.

VF TV Play (len pre Portugalsko)

Možno budete musieť vyskúšať viaceré z týchto riešení.

Vyhľadajte aktualizácie
 1. Aplikácia Max: V zariadení VF TV Play vyhľadajte aktualizáciu Max. Ak je k dispozícii aktualizácia, aktualizujte aplikáciu Max v zariadení VF TV Play.
 2. VF TV Play: V zariadení VF TV Play prejdite na Settings (Nastavenia) > Device (Zariadenie) > Settings (Nastavenia) > About (Informácie) > Systém Update (Aktualizácia systému).
Odhláste sa a reštartujte zariadenie VF TV Play
 1. V aplikácii Max vyberte ikonu Nastavenia ozubené koleso (vpravo dole) a potom Odhlásiť sa.
 2. Odpojte zariadenie VF TV Play.
 3. Počkajte 20 sekúnd a pripojte zariadenie VF TV Play.
 4. Otvorte Max, prihláste sa a skúste znova pozerať.
Otestujte rýchlosť pripojenia

Otestujte rýchlosť sťahovania v počítači pripojenom k rovnakej sieti ako zariadenie VF TV Play. Otvorte prehliadač a vyhľadajte výraz „test rýchlosti internetu“.

Ak chcete pozerať video v rozlíšení HD, minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s. Ďalšiu pomoc nájdete v časti Max sa zasekáva alebo zastavuje.

Stále potrebujete pomoc? Poznačte si chybové hlásenie alebo kód na obrazovke (ak je k dispozícii) a uveďte ho, keď nás budete kontaktovať.

Konzola Xbox (vo vybraných krajinách)

Možno budete musieť vyskúšať viaceré z týchto riešení.

Skontrolujte stav služby Xbox

Skontrolujte stav služby Max a Xbox na stránke Xbox v časti Status.

Vyhľadajte aktualizácie

Uistite sa, že aplikácia Max a konzola Xbox sú aktualizované.

 • Aplikácia Max: V konzole Xbox prejdite na Moje hry a aplikácie, označte položku Max, stlačte tlačidlo ponuky na ovládači a výberom možnosti Spravovať aplikáciu nainštalujte aktualizáciu aplikácie.
 • Konzola Xbox: V konzole Xbox prejdite na Profil a systém > Nastavenia > Systém > Aktualizácie.

Potom otvorte Max a skúste aplikáciu použiť znova.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Ak chcete otestovať rýchlosť pripojenia, prejdite na Riešenie problémov s pripojením na konzole Xbox a vyberte Spustenie testu rýchlosti konzoly.

Ak chcete pozerať video v rozlíšení HD, minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s (pre video v rozlíšení 4K sa odporúča rýchlosť viac ako 50 Mb/s). Ďalšiu pomoc nájdete v časti Max sa zasekáva alebo zastavuje.

Odhláste sa a reštartujte konzolu
 1. V aplikácii Max vyberte ikonu Nastavenia ozubené koleso (vpravo dole) a potom Odhlásiť sa.
 2. Stlačte na ovládači tlačidlo Xbox a vyberte Reštartovať konzolu > Reštartovať.
 3. Otvorte Max, prihláste sa a skúste aplikáciu použiť znova.
Odinštalujte a znova nainštalujte aplikáciu Max
 1. Prejdite na Moje hry a aplikácie.
 2. Označte položku Max, stlačte tlačidlo ponuky a potom vyberte Odinštalovať.
 3. Preinštalujte Max (prejdite na Všetky aplikácie a stiahnite si aplikáciu Max).
 4. Otvorte Max, prihláste sa a skúste aplikáciu použiť znova.

Stále potrebujete pomoc? Poznačte si chybové hlásenie alebo kód na obrazovke (ak je k dispozícii) a uveďte ho, keď nás budete kontaktovať.