Поставки за Max

Има повеќе поставки што се достапни во апликацијата Max и на max.com.

Избери го уредот што го користиш:

За да пристапиш до поставките:

 • Во Max, избери го својот профил, а потоа Поставки за апликацијата.

Тука ќе ги најдеш следниве опции:

Репродукција
Гледање преку Wi-Fi или преку мобилен интернет

Стандардно, може да гледаш преку мобилната мрежа со помош на мобилни податоци. За да го ограничиш гледањето преку Wi-Fi-врска:

 • Android: вклучи Гледај само преку Wi-FI
 • iOS: исклучи Гледај преку мобилен интернет.
Автоматско пуштање на следната епизода

Стандардно, следната епизода од серијата се пушта автоматски кога ќе завршиш со гледање на епизодата, па на тој начин лесно може да гледаш серија. Ако не сакаш автоматско пуштање на следната епизода, исклучи ја опцијата Автоматско пуштање на следната епизода.

Како функционира автоматското пуштање

Кога ќе почне одјавната шпица, во долниот дел од десната страна се појавува Следна епизода со одбројување од 15 секунди. За да почнеш да ја гледаш веднаш, избери Следна епизода или почекај 15 секунди и епизодата ќе се пушти автоматски.

За да ја гледаш одјавната шпица, избери X до копчето „Следна епизода“ за да го откажеш одбројувањето. Ако го направиш ова, следната епизода нема да се пушти додека епизодата не заврши (вклучувајќи и сцени од следната епизода).

Поставки за преземање

За да дозволиш преземања преку мобилната мрежа со помош на мобилните податоци:

 • Исклучи Преземај само со Wi-Fi.

Квалитет на видеото: Може да избереш од три различни нивоа на квалитет на видеото: добро, подобро или најдобро (стандардната поставка е Добро).

За повеќе информации, оди на Преземи серии и филмови.

Известувања

Тука ќе ги најдеш следниве опции:

 • Известувања за апликацијата: ако не сакаш скок-известувања за новите серии и филмови на Max, плус други предлози и известувања, избери Известувања за апликацијата и потоа исклучи ги известувањата за Max во поставките на уредот.
 • Рекламирање преку е-пошта од Max: периодично, преку е-пошта, може да ти испраќаме препораки за серии и филмови, ажурирања за производи и специјални понуди. Ако не сакаш да ги примаш овие е-пораки, исклучи ја оваа опција.

Ако го исклучиш „Рекламирањето преку е-пошта“, сѐ уште ќе добиваш е-пораки за услугата во врска со претплатата и кога ќе направиш промени на сметката (како што е промена на лозинката).

Управувај со родителскиот код

Избери Управувај со родителскиот код за да додадеш или да го промениш родителскиот код.

Родителскиот код помага детето да не излезе од детскиот профил кога е вклучена опцијата Излез со заштита за деца. Сметката има само еден родителски код што се применува на сите детски профили на кои е вклучена опцијата Излез со заштита за деца. За повеќе информации, оди на Сè за детските профили.

Не можеш да го промениш родителскиот код? За промена, обиди се на компјутерот (оди на Max.com на компјутерот, избери го профилот, потоа избери Поставки и Управувај со родителскиот код).

Информации

Избери Информации за да ги најдеш верзијата на апликацијата Max и оперативниот систем на уредот.

За да ги најдеш моделот на уредот и верзијата на оперативниот систем, избери го уредот подолу.

Amazon Fire таблет

Од почетниот екран на уредот Amazon:

 • Модел на уредот: избери Поставки > Опции на уредот и најди го моделот на уредот. Исто така, може да погледнеш во написот на Amazon Кој таблет Fire го имам?.
 • Верзија на софтверот: Поставки > Опции на уредот > Ажурирања на системот и најди ја верзијата на оперативниот систем на Fire.
Телефон или таблет со Android

Од почетниот екран на уредот со Android:

 • Модел на уредот: избери ја апликацијата Поставки > За телефонот (или За таблетот) и потоа најди го името на уредот и/или бројот на моделот. Чекорите може да се разликуваат во зависност од верзијата на Android.
 • Верзија на софтверот: избери ја апликацијата Поставки и За телефонот (или За таблетот) и Информации за софтверот и потоа најди ја верзијата на Android. Чекорите може да се разликуваат во зависност од верзијата на Android.
Apple iPhone или iPad

Од почетниот екран на уредот Apple:

За дополнителни опции:

 • Во Max, изберете го профилот.

Тука ќе го најдеш следново:

Сметка

Тука ќе ги најдеш адресата на е-пошта и името. За да направиш промени, оди на Промени ја адресата на е-пошта или лозинката.

Претплата

Тука ќе најдеш информации за основниот пакет и за сите додатоци што ги додаде. За да дознаеш како да ја промениш претплатата, оди на Управувај со претплата на Max.

Приватност и правни информации

Тука ќе ги најдеш следниве информации:

За повеќе информации, оди во Приватност на Max.

За да пристапиш до поставките:

 • На max.com, избери го својот профил, а потоа Поставки.

Тука ќе ги најдеш следниве опции:

Автоматско пуштање на прегледите

Ако не сакаш автоматски да се пуштаат прегледи со аудио на компјутерот, исклучи ја опцијата Автоматско пуштање прегледи.

Автоматско пуштање на следната епизода

Стандардно, следната епизода од серијата се пушта автоматски кога ќе завршиш со гледање на епизодата, па на тој начин лесно може да гледаш серија. Ако не сакаш автоматско пуштање на следната епизода, исклучи ја опцијата Автоматско пуштање на следната епизода.

Како функционира автоматското пуштање

Кога ќе почне одјавната шпица, во долниот дел од десната страна се појавува Следна епизода со одбројување од 15 секунди. За да почнеш да ја гледаш веднаш, избери Следна епизода или почекај 15 секунди и епизодата ќе се пушти автоматски.

За да ја гледаш одјавната шпица, избери X до копчето „Следна епизода“ за да го откажеш одбројувањето. Ако го направиш ова, следната епизода нема да се пушти додека епизодата не заврши (вклучувајќи и сцени од следната епизода).

Стил на превод

Тука може да го менуваш начинот на кој се појавуваат преводот и титловите кога гледаш на интернет-прелистувач (фонт, боја, големина и непроѕирност).

Известувања

Периодично, преку е-пошта, може да ти испраќаме препораки за серии и филмови, ажурирања за производи и специјални понуди. Ако не сакаш да ги примаш овие е-пораки, исклучи ја оваа опција.

Ако го исклучиш „Рекламирањето преку е-пошта“, сѐ уште ќе добиваш е-пораки за услугата во врска со претплатата и кога ќе направиш промени на сметката (како што е промена на лозинката).

Управувај со родителскиот код

За да додадеш или да промениш родителски код, избери Управувај со родителскиот код, потоа внеси го 4-цифрениот родителски код и избери Зачувај.

Родителскиот код помага детето да не излезе од детскиот профил кога е вклучена опцијата Излез со заштита за деца. Сметката има само еден родителски код што се применува на сите детски профили на кои е вклучена опцијата Излез со заштита за деца. За повеќе информации, оди на Сè за детските профили.

Информации

Избери Информации за да ја најдеш веб-верзијата.

За да ги најдеш моделот на компјутерот и верзијата на софтверот:

 • Компјутер: за да дознаеш која верзија на Windows ја имаш, оди на Која верзија на Windows. За да го најдеш моделот на компјутерот, оди во Поставки > Систем > За.
 • Mac: за Apple мени (горе лево), избери За овој Mac. Тука може да ги најдеш моделот на уредот и верзијата на оперативниот систем.
 • Chromebook: за да ја најдеш верзијата на оперативниот систем на Chrome, избери ја иконата со часовник (долу лево), потоа избери ја иконата „Поставки“, а потоа За ОС на Chrome во долниот дел од менито.

За дополнителни опции:

 • Во Max, изберете го профилот.

Тука ќе го најдеш следново:

Сметка

Тука ќе ги најдеш адресата на е-пошта и името. За да направиш промени, оди на Промени ја адресата на е-пошта или лозинката.

Претплата

Тука ќе најдеш информации за основниот пакет и за сите додатоци што ги додаде. За да дознаеш како да ја промениш претплатата, оди на Управувај со претплата на Max.

Приватност и правни информации

Тука ќе ги најдеш следниве информации:

За повеќе информации, оди во Приватност на Max.

За да пристапиш до поставките:

 • Во апликацијата Max, избери ја иконата „Поставки“запченик.

Тука ќе ги најдеш следниве опции:

Репродукција
Автоматско пуштање на прегледите

Ако не сакаш автоматски да се пуштаат прегледи со аудио на телевизорот, исклучи ја опцијата Автоматско пуштање прегледи.

Автоматско пуштање на следната епизода

Стандардно, следната епизода од серијата се пушта автоматски кога ќе завршиш со гледање на епизодата, па на тој начин лесно може да гледаш серија. Ако не сакаш автоматско пуштање на следната епизода, исклучи ја опцијата Автоматско пуштање на следната епизода.

Како функционира автоматското пуштање

Кога ќе почне одјавната шпица, во долниот дел од десната страна се појавува Следна епизода со одбројување од 15 секунди. За да почнеш да ја гледаш веднаш, избери Следна епизода или почекај 15 секунди и епизодата ќе се пушти автоматски.

За да ја гледаш одјавната шпица, избери X до копчето „Следна епизода“ за да го откажеш одбројувањето. Ако го направиш ова, следната епизода нема да се пушти додека епизодата не заврши (вклучувајќи и сцени од следната епизода).

Стил на превод

На некои ТВ-уреди, може да го промениш начинот на кој се појавуваат преводите и титловите во апликацијата Max.

Ако не е достапна опцијата Стил на превод, може да го приспособиш стилот на преводот во поставките на уредот. За повеќе информации, оди во Преводи, титлови и аудио.

Сметка

Тука ќе ги најдеш адресата на е-пошта и името. За да направиш промени, оди на Промени ја адресата на е-пошта или лозинката.

Претплата

Тука ќе најдеш информации за основниот пакет и за сите додатоци што ги додаде. За да дознаеш како да ја промениш претплатата, оди на Управувај со претплата на Max.

Приватност и правни информации

Тука ќе ги најдеш следниве информации:

За повеќе информации, оди на Приватност на Max.

Информации

Избери Информации за да ги најдеш верзијата на апликацијата Max и оперативниот систем на уредот.

За да ги најдеш моделот на уредот и верзијата на оперативниот систем без да ја отвораш апликацијата Max, избери го уредот подолу:

Телевизор Amazon Fire

Од почетниот екран на телевизорот Amazon Fire, оди во Поставки > Уред > За и најди ги моделот и верзијата на софтверот. За повеќе информации, оди на написот на Amazon Koj ТВ-уред Fire го имам?

Телевизор со Android

Од почетниот екран на телевизорот со Android, оди во Поставки и под Уред, избери За. Овие чекори може да се разликуваат во зависност од верзијата на оперативниот систем Android.

Apple TV
 • Модел на уредот: најди го телевизорот Apple на оваа страница: најди го моделот на телевизорот Apple.
 • Верзија на софтверот: на телевизорот Apple, оди во Поставки > Општо > За и најди ја верзијата на оперативниот систем на телевизорот, tvOS.
Телевизор LG Smart
 • Модел на уредот: притисни го копчето „Поставки“ на далечинскиот управувач на телевизорот LG Smart, потоа оди во Сите поставки > Општо > За овој телевизор > Информации за телевозорот и најди го бројот на моделот (најгоре на екранот).
 • Верзија на софтверот: притисни го копчето „Поставки“ на далечинскиот управувач на телевизорот LG Smart, потоа оди во Сите поставки > Општо > За овој телевизор и најди ја верзијата (најгоре на екранот).
Samsung TV
 • Модел на уред: притисни го копчето „Мени“ на далечинскиот управувач на телевизорот Samsung, а потоа избери Поддршка > Контактирај со Samsung за да го најдеш бројот/кодот на моделот.
 • Верзија на софтверот: притисни го копчето „Мени“ на далечинскиот управувач на телевизорот Samsung, а потоа избери Поддршка > Ажурирање на софтверот. Најди ја верзијата од десната страна.

Поврзани теми