Nastavenia služby Max

V aplikácii Max a na webe max.com sú k dispozícii viaceré nastavenia.

Vyberte zariadenie, ktoré používate:

Ako získať prístup k nastaveniam:

 • V aplikácii Max vyberte profil a potom Nastavenia aplikácie.

Tu nájdete nasledujúce možnosti:

Prehrávanie
Streamovanie cez Wi-Fi alebo mobilné pripojenie

Predvolene môžete streamovať cez mobilnú sieť s použitím mobilných dát. Ak chcete streamovanie obmedziť na Wi-Fi pripojenie:

 • Android: Zapnite Streamovať len cez Wi-Fi.
 • iOS: Vypnite Streamovanie cez mobilné pripojenie.
Automatické prehrávanie ďalšej epizódy

Predvolene sa po dopozeraní epizódy automaticky prehrá ďalšia epizóda v seriáli, aby ste mohli jednoducho pozerať celý seriál. Ak nechcete automaticky prehrávať ďalšiu epizódu, vypnite Automatické prehrávanie ďalšej epizódy.

Ako funguje automatické prehrávanie

Keď sa začnú záverečné titulky, v pravom dolnom rohu sa zobrazí tlačidlo Ďalšia epizóda s 15-sekundovým odpočítavaním. Ak chcete začať pozerať hneď, vyberte tlačidlo Ďalšia epizóda, alebo počkajte 15 sekúnd a epizóda sa prehrá automaticky.

Ak si chcete pozrieť záverečné titulky, výberom položky X vedľa tlačidla Ďalšia epizóda zrušte odpočítavanie. Ak to urobíte, ďalšia epizóda sa nebude prehrávať, kým sa epizóda úplne neskončí (vrátane scén z ďalšej epizódy).

Nastavenia sťahovania

Ak chcete povoliť sťahovanie cez mobilnú sieť s použitím mobilných dát:

 • Android: Vypnite Sťahovať len cez Wi-Fi.
 • iOS: Zapnite Sťahovať cez mobilné pripojenie.

Kvalita videa: Môžete si vybrať z troch rôznych úrovní kvality videa: Dobrá, Lepšia alebo Najlepšia (predvolené nastavenie je Dobrá).

Viac informácií nájdete v časti Sťahovanie seriálov a filmov.

Upozornenia

Tu nájdete nasledujúce možnosti:

 • Upozornenia aplikácie: Ak nechcete dostávať vyskakovacie upozornenia na nové seriály a filmy Max ani iné návrhy a oznámenia, vyberte Upozornenia aplikácie a v nastaveniach zariadenia vypnite upozornenia služby Max.
 • Marketingové e-maily od služby Max: Môžeme vám pravidelne odosielať e-maily s odporúčaniami seriálov alebo filmov, aktualitami o produktoch a špeciálnymi ponukami. Ak nechcete dostávať takéto e-maily, vypnite túto možnosť.

Ak vypnete marketingové e-maily, naďalej budete dostávať e-maily o službe týkajúce sa vášho predplatného alebo zmien účtu, ktoré vykonáte (ako je napríklad zmena hesla).

Správa rodičovského kódu

Ak chcete pridať alebo zmeniť rodičovský kód, vyberte Spravovať rodičovský kód.

Rodičovský kód pomáha zabrániť tomu, aby dieťa opustilo detský profil, keď je zapnutá funkcia Ukončiť s použitím hesla. Váš účet má iba jeden rodičovský kód, ktorý sa vzťahuje na všetky detské profily so zapnutou funkciou Ukončiť s použitím hesla. Viac informácií nájdete v časti Všetko o detských profiloch.

Nedá sa zmeniť rodičovský kód? Skúste namiesto toho použiť počítač (v počítači prejdite na web max.com, vyberte profil a potom Nastavenia > Spravovať rodičovský kód).

Informácie

Výberom položky Informácie zobrazíte verziu aplikácie Max a operačný systém zariadenia.

Ak chcete zistiť model zariadenia a verziu operačného systému, nižšie vyberte zariadenie.

Tablet Amazon Fire

Z domovskej obrazovky v zariadení Amazon:

 • Model zariadenia: Vyberte Nastavenia > Možnosti zariadenia a nájdite model zariadenia. Môžete si tiež pozrieť článok spoločnosti Amazon Aký tablet Fire mám?.
 • Verzia softvéru: Nastavenia > Možnosti zariadenia > Aktualizácie systému a nájdite verziu operačného systému Fire.
Telefón alebo tablet s Androidom

Z domovskej obrazovky v zariadení s Androidom:

 • Model zariadenia: Vyberte aplikáciu Nastavenia > O telefóne (alebo O tablete) a nájdite názov zariadenia a/alebo číslo modelu. Kroky sa líšia v závislosti od verzie systému Android.
 • Verzia softvéru: Vyberte aplikáciu Nastavenia > O telefóne (alebo O tablete) > Informácie o softvéri a nájdite verziu systému Android. Kroky sa líšia v závislosti od verzie systému Android.
Apple iPhone alebo iPad

Z domovskej obrazovky v zariadení Apple:

 • Model zariadenia: Vyberte aplikáciu Nastavenia > Všeobecné > Informácie a nájdite názov modelu. Viac informácií nájdete v článku Identifikácia modelu iPhonu alebo Identifikácia modelu iPadu.
 • Verzia softvéru: Vyberte aplikáciu Nastavenia > Všeobecné > Informácie a nájdite verziu softvéru.

Ďalšie možnosti:

 • V aplikácii Max vyberte svoj profil.

Tu nájdete nasledujúce položky:

Účet

Tu nájdete e-mailovú adresu a meno svojho účtu. Ak chcete vykonať zmeny, prejdite na časť Zmena e-mailu alebo hesla.

Predplatné

Tu nájdete informácie o svojom základnom predplatnom a všetkých doplnkoch, ktoré ste pridali. Ak chcete zistiť, ako zmeniť svoje predplatné, prejdite na časť Správa predplatného Max.

Ochrana súkromia a právne informácie

Tu nájdete nasledujúce informácie:

Viac informácií nájdete v časti Ochrana súkromia v službe Max.

Ako získať prístup k nastaveniam:

 • Na webe max.com vyberte svoj profil a potom Nastavenia.

Tu nájdete nasledujúce možnosti:

Automatické prehrávanie ukážok

Ak nechcete, aby sa v počítači automaticky prehrávali ukážky so zvukom, vypnite Automatické prehrávanie ukážok.

Automatické prehrávanie ďalšej epizódy

Predvolene sa po dopozeraní epizódy automaticky prehrá ďalšia epizóda v seriáli, aby ste mohli jednoducho pozerať seriál. Ak nechcete automaticky prehrávať ďalšiu epizódu, vypnite Automatické prehrávanie ďalšej epizódy.

Ako funguje automatické prehrávanie

Keď sa začnú záverečné titulky, v pravom dolnom rohu sa zobrazí tlačidlo Ďalšia epizóda s 15-sekundovým odpočítavaním. Ak chcete začať pozerať hneď, vyberte tlačidlo Ďalšia epizóda, alebo počkajte 15 sekúnd a epizóda sa prehrá automaticky.

Ak si chcete pozrieť záverečné titulky, výberom položky X vedľa tlačidla Ďalšia epizóda zrušte odpočítavanie. Ak to urobíte, ďalšia epizóda sa nebude prehrávať, kým sa epizóda úplne neskončí (vrátane scén z ďalšej epizódy).

Štýl titulkov

Tu môžete zmeniť spôsob zobrazovania titulkov pri pozeraní cez webový prehliadač (písmo, farbu, veľkosť a priehľadnosť).

Upozornenia

Môžeme vám pravidelne odosielať e-maily s odporúčaniami seriálov alebo filmov, aktualitami o produktoch a špeciálnymi ponukami. Ak nechcete dostávať takéto e-maily, vypnite Marketingové e-maily.

Ak vypnete marketingové e-maily, naďalej budete dostávať e-maily o službe týkajúce sa vášho predplatného alebo zmien účtu, ktoré vykonáte (ako je napríklad zmena hesla).

Správa rodičovského kódu

Ak chcete pridať alebo zmeniť rodičovský kód, vyberte položku Správa rodičovského kódu, potom zadajte 4-ciferný rodičovský kód a vyberte Uložiť.

Rodičovský kód pomáha zabrániť tomu, aby dieťa opustilo detský profil, keď je zapnutá funkcia Ukončiť s použitím hesla. Váš účet má iba jeden rodičovský kód, ktorý sa vzťahuje na všetky detské profily so zapnutou funkciou Ukončiť s použitím hesla. Viac informácií nájdete v časti Všetko o detských profiloch.

Informácie

Výberom položky Informácie zistíte verziu webu.

Ak chcete zistiť model počítača a verziu softvéru:

 • PC: Ak chcete zistiť, akú verziu systému Windows používate, prejdite na stránku Akú verziu operačného systému Windows mám nainštalovanú v počítači?. Ak chcete zistiť model svojho PC, prejdite na Nastavenia > Systém > Informácie.
 • Mac: V ponuke Apple (vľavo hore) vyberte O tomto počítači Mac. Tu nájdete model zariadenia a verziu operačného systému.
 • Chromebook: Ak chcete zistiť verziu systému Chrome OS, vyberte ikonu hodín (vľavo dole), potom vyberte ikonu Nastavenia a napokon Informácie o systéme Chrome OS v dolnej časti ponuky.

Ďalšie možnosti:

 • V aplikácii Max vyberte svoj profil.

Tu nájdete nasledujúce položky:

Účet

Tu nájdete e-mailovú adresu a meno svojho účtu. Ak chcete vykonať zmeny, prejdite na časť Zmena e-mailu alebo hesla.

Predplatné

Tu nájdete informácie o svojom základnom predplatnom a všetkých doplnkoch, ktoré ste pridali. Ak chcete zistiť, ako zmeniť svoje predplatné, prejdite na časť Správa predplatného Max.

Ochrana súkromia a právne informácie

Tu nájdete nasledujúce informácie:

Viac informácií nájdete v časti Ochrana súkromia v službe Max.

Ako získať prístup k nastaveniam:

 • V aplikácii Max vyberte ikonu Nastavenia ozubené koliesko.

Tu nájdete nasledujúce možnosti:

Prehrávanie
Automatické prehrávanie ukážok

Ak nechcete, aby sa v televízore automaticky prehrávali ukážky so zvukom, vypnite Automatické prehrávanie ukážok.

Automatické prehrávanie ďalšej epizódy

Predvolene sa po dopozeraní epizódy automaticky prehrá ďalšia epizóda v seriáli, aby ste mohli jednoducho pozerať seriál. Ak nechcete automaticky prehrať ďalšiu epizódu, vypnite Automatické prehrávanie ďalšej epizódy.

Ako funguje automatické prehrávanie

Keď sa začnú záverečné titulky, v pravom dolnom rohu sa zobrazí Ďalšia epizóda s 15-sekundovým odpočítavaním. Ak chcete začať pozerať hneď, vyberte tlačidlo Ďalšia epizóda, alebo počkajte 15 sekúnd a epizóda sa prehrá automaticky.

Ak si chcete pozrieť záverečné titulky, výberom položky X vedľa tlačidla Ďalšia epizóda zrušte odpočítavanie. Ak to urobíte, ďalšia epizóda sa nebude prehrávať, kým sa epizóda úplne neskončí (vrátane scén z ďalšej epizódy).

Štýl titulkov

V niektorých TV zariadeniach môžete vybrať spôsob zobrazovania titulkov a skrytých titulkov v aplikácii Max.

Ak možnosť Štýl titulkov nie je k dispozícii, môžete upraviť štýl titulkov v nastaveniach zariadenia. Viac informácií nájdete v časti Titulky, skryté titulky a zvuk.

Účet

Tu nájdete e-mailovú adresu a meno svojho účtu. Ak chcete vykonať zmeny, prejdite na časť Zmena e-mailu alebo hesla.

Predplatné

Tu nájdete informácie o svojom základnom predplatnom a všetkých rozšíreniach, ktoré ste pridali. Ak chcete zistiť, ako zmeniť svoje predplatné, prejdite na časť Správa predplatného Max.

Ochrana súkromia a právne informácie

Tu nájdete nasledujúce informácie:

Viac informácií a možnosti nájdete v časti Ochrana súkromia v službe Max.

Informácie

Výberom položky Informácie zobrazíte verziu aplikácie Max a operačný systém zariadenia.

Ak chcete zistiť model vášho zariadenia a verziu operačného systému bez otvárania aplikácie Max, nižšie vyberte zariadenie.

Amazon Fire TV

Na domovskej obrazovke zariadenia Amazon Fire TV prejdite na Nastavenia > Zariadenie > Informácie a nájdite model a verziu softvéru. Viac informácií nájdete v článku spoločnosti Amazon Aké zariadenie Fire TV mám?.

Android TV

Na domovskej obrazovke zariadenia Android TV prejdite na Nastavenia a v časti Zariadenie vyberte Informácie. Tieto kroky sa môžu líšiť v závislosti od verzie operačného systému Android.

Apple TV
 • Model zariadenia: Nájdite svoje zariadenie Apple TV na tejto stránke: Identifikácia modelu Apple TV.
 • Verzia softvéru: V zariadení Apple TV prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Informácie a nájdite verziu systému tvOS.
LG Smart TV
 • Model zariadenia: Stlačte tlačidlo Nastavenia na diaľkovom ovládači televízora LG Smart TV, potom prejdite na Všetky nastavenia > Všeobecné > Informácie o tomto televízore > Informácie o televízore a nájdite číslo modelu (v hornej časti obrazovky).
 • Verzia softvéru: Stlačte tlačidlo Nastavenia na diaľkovom ovládači televízora LG Smart TV, potom prejdite na Všetky nastavenia > Všeobecné > Informácie o tomto televízore a nájdite verziu (v hornej časti obrazovky).
Televízor Samsung
 • Model zariadenia: Na diaľkovom ovládači televízora Samsung stlačte tlačidlo Menu, potom vyberte Podpora > Kontaktovať Samsung a nájdite kód/číslo modelu.
 • Verzia softvéru: Na diaľkovom ovládači televízora Samsung stlačte tlačidlo Menu a potom vyberte Podpora > Aktualizácia softvéru. Verzia je uvedená vpravo.

Súvisiace témy