Prihláste sa do aplikácie Max

Už máte účet Max (alebo HBO Max)? Výborne! Tu je postup, ako sa prihlásiť.

Nové predplatné?
Ak máte Max prostredníctvom poskytovateľa internetových, mobilných alebo televíznych služieb, najprv si budete musieť aktivovať predplatné Max a až potom môžete začať pozerať.

Vyberte zariadenie, ktoré používate:

Do aplikácie Max sa prihlásite takto:

 1. Otvorte aplikáciu Max a vyberte Prihlásiť sa.
  Ste už prihlásení? Vyberte svoj profil (vpravo hore) a potom Odhlásiť sa.
 2. Zadajte svoj e-mail a heslo k účtu Max (alebo HBO Max), potom vyberte Prihlásiť sa.
  Zabudli ste heslo? Prejdite na Resetovať heslo.
  Nové predplatné?
  Ak máte Max (alebo HBO Max) prostredníctvom poskytovateľa internetových, mobilných alebo televíznych služieb, najprv si budete musieť aktivovať predplatné Max a až potom sa budete môcť prihlásiť do aplikácie Max.
 3. Vyberte, kto pozerá, a môžete začať pozerať.

Poznámka  V aplikácii Max máte k dispozícii svoje profily, históriu pozerania a nastavenia z HBO Max.

Potrebujete prepnúť účet? Ak sa chcete prihlásiť do iného účtu Max, vyberte svoj profil (vpravo hore) a potom Odhlásiť sa. Po odhlásení vyberte Prihlásiť sa.

Riešenie problémov

Hlásenie „Zdá sa, že e-mail alebo heslo sú nesprávne"

Ak dostanete toho hlásenie, skúste si zresetovať heslo. Postupujte takto:

 1. Na obrazovke prihlásenia vyberte Zabudli ste heslo?
 2. Zadajte e-mail k svojmu účtu Max (alebo HBO Max) a vyberte Odoslať. Zabudli ste e-mail k svojmu účtu?
 3. Skontrolujte, či vám do doručenej pošty prišiel e-mail na resetovanie hesla k službe Max. Tento e-mail by mal prísť do niekoľkých minút.
 4. Otvorte najnovší e-mail na resetovanie hesla a vyberte Resetovať heslo.
 5. Zadajte nové heslo a potom vyberte Vytvoriť heslo.
  Nové heslo musí mať aspoň 10 znakov a nesmú sa v ňom za sebou opakovať viac ako 4 rovnaké znaky.

Teraz sa prihláste pomocou e-mailu k svojmu účtu a nového hesla.

Neprišiel vám e-mail na resetovanie hesla?
Ak nedostanete e-mail na resetovanie hesla k službe Max, prejdite na Nemôžem resetovať heslo.
Hlásenie „Nepodarilo sa overiť predplatné“

Ak dostanete toto hlásenie, skontrolujte stav svojho predplatného Max. Ak potrebujete pomoc, prejdite do časti Oprava problému s predplatným.

Hlásenie Vitajte späť. Čo mám urobiť?

Uistite sa, že váš účet Max má aktívne predplatné Max. Ak potrebujete pomoc, prejdite do časti Oprava problému s predplatným Max.

Chyba „Čas vášho zariadenia nie je synchronizovaný“

Ak sa v telefóne alebo tablete zobrazí chyba „Čas vášho zariadenia nie je synchronizovaný“, skontrolujte, či je v zariadení správny dátum a čas. Pomoc nájdete v článku spoločnosti Google Nastavenie dátumu a času alebo v článkoch spoločnosti Apple Zmena času na iPhone alebo Zmena času na iPade.

Neviete vyriešiť test Captcha?

Občas vás v záujme zabezpečenia vášho účtu požiadame o vyriešenie testu. Ak test Captcha neviete vyriešiť, výberom položky Reštartovať spustite test znova.

Môžete tiež vybrať možnosť Zvuková výzva a získať prístup k účtu iným spôsobom.

V počítači sa prihlásite takto:

 1. V počítači prejdite na max.com/login.
  Ste už prihlásení? Vyberte svoj profil (vpravo hore) a potom Odhlásiť sa.
 2. Zadajte svoj e-mail a heslo k účtu Max (alebo HBO Max), potom vyberte Prihlásiť sa.
  Zabudli ste heslo? Prejdite na Resetovať heslo.
 3. Vyberte, kto pozerá, a môžete začať pozerať.

Poznámka V aplikácii Max máte k dispozícii svoje profily, históriu pozerania a nastavenia z HBO Max.

Potrebujete prepnúť účet? Ak sa chcete prihlásiť do iného účtu Max, vyberte svoj profil (vpravo hore) a potom Odhlásiť sa. Po odhlásení vyberte Prihlásiť sa.

Riešenie problémov

Hlásenie „Zdá sa, že e-mail alebo heslo sú nesprávne"

Ak dostanete toho hlásenie, skúste si zresetovať heslo. Postupujte takto:

 1. Na obrazovke prihlásenia vyberte Zabudli ste heslo?.
 2. Zadajte e-mail k svojmu účtu Max (alebo HBO Max) a vyberte Odoslať. Zabudli ste e-mail k svojmu účtu?
 3. Skontrolujte, či vám do doručenej pošty prišiel e-mail na resetovanie hesla k službe Max. Tento e-mail by mal prísť do niekoľkých minút.
 4. Otvorte najnovší e-mail na resetovanie hesla a vyberte Resetovať heslo.
 5. Zadajte nové heslo a potom vyberte Vytvoriť heslo.
  Nové heslo musí mať aspoň 10 znakov a nesmú sa v ňom za sebou opakovať viac ako 4 rovnaké znaky.

Teraz sa prihláste pomocou e-mailu k svojmu účtu a nového hesla.

Neprišiel vám e-mail na resetovanie hesla?
Ak nedostanete e-mail na resetovanie hesla k službe Max, prejdite na Nemôžem resetovať heslo.
Hlásenie „Nepodarilo sa overiť predplatné“

Ak dostanete toto hlásenie, skontrolujte stav svojho predplatného Max. Ak potrebujete pomoc, prejdite do časti Oprava problému s predplatným Max.

Hlásenie Vitajte späť. Čo mám urobiť?

Uistite sa, že váš účet Max má aktívne predplatné Max. Ak potrebujete pomoc, prejdite do časti Oprava problému s predplatným Max.

Chyba „Čas vášho zariadenia nie je synchronizovaný“

Ak zobrazuje chyba „Čas vášho zariadenia nie je synchronizovaný“, skontrolujte, či je v počítači správny dátum a čas. Pomoc nájdete v článku spoločnosti Microsoft Nastavenie času alebo článku spoločnosti Apple Zmena nastavení Dátum a čas.

Neviete vyriešiť test Captcha?

Občas vás v záujme zabezpečenia vášho účtu požiadame o vyriešenie testu. Ak test Captcha neviete vyriešiť, výberom položky Reštartovať spustite test znova.

Môžete tiež vybrať možnosť Zvuková výzva a získať prístup k účtu iným spôsobom.

V TV zariadení sa prihlásite takto:

 1. Nainštalujte si aplikáciu Max.
 2. Otvorte aplikáciu Max a vyberte Prihlásiť sa.
  Ste už prihlásení? Vyberte ikonu Nastavenia ozubené koleso (vpravo dole) (vľavo dole) a potom Prihlásiť sa.

Teraz vyberte možnosť prihlásiť sa cez televízor:

Naskenovanie QR kódu

Naskenujte QR kód z televízora. Postupujte takto:

 1. Zostaňte na obrazovke TV s kódom QR, kým si vezmete telefón alebo počítač.
 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
  • Otvorte fotoaparát telefónu a naskenujte QR kód z televízora.
   Kroky s QR kódom v zariadení iPhone alebo Android.
   – alebo –
  • V telefóne alebo počítači prejdite na max.com/signin. Potom zadajte 6-miestny kód z televízora. Kód nefunguje?
 3. Teraz v telefóne alebo počítači:

 4. Zadajte svoj e-mail a heslo k účtu Max (alebo HBO Max), potom vyberte Prihlásiť sa.
  Zabudli ste heslo? Prejdite na Resetovať heslo.
 5. V televízore vyberte, kto pozerá, a môžete začať pozerať.

Potrebujete pomoc? Prejdite do časti Riešenie problémov.

Kód nefunguje?

Ak 6-miestny kód nefunguje, môžete vyskúšať tieto kroky:

 • Otvorte súkromné okno alebo okno inkognito prehliadača a prejdite na stránku max.com/signin.
 • Skúste sa prihlásiť iným spôsobom (napr. vyberte Použiť diaľkový ovládač).
 • Skúste použiť iný podporovaný prehliadač (Chrome, Firefox, Microsoft Edge alebo Safari).
 • Namiesto zadania kódu z televízora na stránke max.com/signin v telefóne ho zadajte v počítači (alebo opačne).
Prepojenie cez Wi-Fi (v nejakom zariadení)

Prihláste sa v televízore pomocou aplikácie Max vo svojom telefóne alebo tablete. Postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Max v telefóne alebo tablete a prihláste sa (ak je to potrebné). Nechajte aplikáciu Max otvorenú a aktívnu.
 2. Potom v TV zariadení:

 3. Na prihlasovacej obrazovke vyberte Prepojiť cez Wi-Fi (vľavo).
  (Táto možnosť nie je dostupná na všetkých TV zariadeniach.)
 4. Zostaňte na obrazovke Prepojiť cez Wi-Fi, kým si vezmete telefón alebo tablet.
 5. Teraz v telefóne alebo tablete:

 6. Keď sa zobrazí otázka, či sa televízor môže prihlásiť do vášho účtu Max, vráťte sa do aplikácie Max a vyberte Povoliť.
  Budete prihlásení v televízore.
 7. Vráťte sa k televízoru, vyberte, kto pozerá, a môžete začať pozerať.
Nezobrazila sa výzva, aby ste sa prihlásili?
 • Uistite sa, že ste vo svojom mobilnom zariadení prihlásení do aplikácie Max.
 • Uistite sa, že vaše mobilné a TV zariadenie sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.
 • Zavrite a znova otvorte aplikáciu Max vo svojom mobilnom zariadení.
 • Skúste sa prihlásiť iným spôsobom: naskenujte QR kód alebo použite diaľkový ovládač.
Použite diaľkový ovládač.

Prihláste sa v televízore pomocou diaľkového ovládača televízora. Postupujte takto:

 1. Na prihlasovacej obrazovke vyberte položku Použiť diaľkový ovládač.
 2. Zadajte svoj e-mail a heslo k účtu Max (alebo HBO Max) a potom vyberte Prihlásiť sa. Zabudli ste heslo? Prejdite na Resetovať heslo.
  Ak neviete zadať PIN v televízore, otvorte klávesnicu na obrazovke stlačením tlačidla Vybrať alebo OK na diaľkovom ovládači.
 3. Vyberte, kto pozerá, a môžete začať pozerať.
Potrebujete prepnúť účty?

Ak sa chcete prihlásiť do iného účtu Max, vyberte ikonu Nastavenia ozubené koleso (vpravo dole) (vľavo dole) a potom Odhlásiť sa.

Poznámka V aplikácii Max máte k dispozícii svoje profily, históriu pozerania a nastavenia z HBO Max.

Riešenie problémov

Hlásenie „Zdá sa, že e-mail alebo heslo sú nesprávne"

Ak dostanete toho hlásenie, skúste si zresetovať heslo. Postupujte takto:

 1. Prejdite na max.com/forgot-password.
 2. Zadajte e-mail k svojmu účtu Max (alebo HBO Max) a vyberte Odoslať. Zabudli ste e-mail k svojmu účtu?
 3. Skontrolujte, či vám do doručenej pošty prišiel e-mail na resetovanie hesla k službe Max. Tento e-mail by mal prísť do niekoľkých minút.
 4. Otvorte najnovší e-mail na resetovanie hesla a vyberte Resetovať heslo.
 5. Zadajte nové heslo a potom vyberte Vytvoriť heslo.
  Nové heslo musí mať aspoň 10 znakov a nesmú sa v ňom za sebou opakovať viac ako 4 rovnaké znaky.

Teraz sa prihláste pomocou e-mailu k svojmu účtu a nového hesla.

Neprišiel vám e-mail na resetovanie hesla?
Ak nedostanete e-mail na resetovanie hesla k službe Max, prejdite na Nemôžem resetovať heslo.
Hlásenie „Nepodarilo sa overiť predplatné“

Ak dostanete toto hlásenie, skontrolujte stav svojho predplatného Max. Ak potrebujete pomoc, prejdite do časti Oprava problému s predplatným Max.

Hlásenie Vitajte späť. Čo mám urobiť?

Uistite sa, že váš účet Max má aktívne predplatné Max. Ak potrebujete pomoc, prejdite do časti Oprava problému s predplatným Max.

Chyba „Čas vášho zariadenia nie je synchronizovaný“

Ak sa v počítači zobrazuje chyba „Čas vášho zariadenia nie je synchronizovaný“, skontrolujte, či je v zariadení správny dátum a čas. Ak potrebujete pomoc, vyhľadajte na internete slovné spojenie „zmeniť čas zariadenia" spolu s názvom zariadenia (napr. „zmeniť čas zariadenia Android TV“).

Neviete vyriešiť test Captcha?

Občas vás v záujme zabezpečenia vášho účtu požiadame o vyriešenie testu. Ak test Captcha neviete vyriešiť, výberom položky Reštartovať spustite test znova.

Môžete tiež vybrať možnosť Zvuková výzva a získať prístup k účtu iným spôsobom.

Potrebujete pomoc na cestách? Prejdite do časti Môžem pozerať Max na cestách?

Stále potrebujte pomoc? Prejdite do časti Nemôžem sa prihlásiť do aplikácie Max.