Gledaj Olimpijske igre na Max
Prikaži više
Od 26. jula 2024. možeš da gledaš Olimpijske igre Pariz 2024. na Max uz bilo koji osnovni plan pretplate. Više informacija. Prikaži manje

Max podešavanja

Postoje mnoga podešavanja koja su dostupna u aplikaciji Max i na adresi max.com.

Izaberi uređaj koji koristiš:

Za pristup podešavanjima:

 • U aplikaciji Max izaberi profil i onda izaberi Podešavanja aplikacije.

Ovde ćeš pronaći sledeće opcije:

Reprodukcija
Gledaj preko Wi-Fi ili mobilne mreže

Možeš podrazumevano da gledaš preko mobilne mreže pomoću mobilnih podataka. Za ograničavanje gledanja na Wi-Fi vezu:

 • Android: Uključi Gledaj samo preko Wi-Fi mreže.
 • iOS: Isključi Gledaj preko mobilne mreže.
Automatska reprodukcija sledeće epizode

Kada odgledaš jednu epizodu serije, sledeća epizoda se automatski emituje, što omogućava da lako gledaš seriju. Ako ne želiš automatsku repodukciju sledeće epizode, isključi Automatski reprodukuj sledeću epizodu.

Kako funkcioniše automatska reprodukcija

Kada počne odjavna špica, sledeća epizoda se pojavljuje u donjem desnom uglu sa odbrojavanjem od 15 sekundi. Da počneš odmah da gledaš, izaberi Sledeća epizoda ili sačekaj 15 sekundi i epizoda će automatski početi.

Ako želiš da gledaš odjavnu špicu, izaberi X pored dugmeta Sledeća epizoda da odbaciš odbrojavanje. Ako to uradiš, sledeća epizoda neće početi sve dok se trenutna epizoda ne završi (uključujući i scene iz sledeće epizode).

Podešavanja preuzimanja

Za omogućavanje preuzimanja preko mobilne mreže pomoću mobilnih podataka:

 • Isključi Preuzimanje samo preko Wi-Fi mreže.

Kvalitet videa: Možeš da biraš između tri različita nivoa kvaliteta videa: Dobar, Bolji ili Najbolji (podrazumevano je podešen na Dobar).

Više informacija potraži u odeljku Preuzmi serije i filmove.

Obaveštenja

Ovde ćeš pronaći sledeće opcije:

 • Obaveštenja aplikacije: Ako ne želiš iskačuća obaveštenja o novim Max serijama i filmovima i druge predloge i obaveštenja, izaberi Obaveštenja aplikacije i onda isključi Max obaveštenja u podešavanjima uređaja.
 • Email marketing od kompanije Max : Povremeno ti email porukom možemo poslati preporuke za seriju i film, ažuriranja proizvoda i posebne ponude. Ako ne želiš da primaš ove email poruke, isključi ovu opciju.

Ako isključiš email marketing, nastavićeš da primaš servisne email poruke u vezi sa svojom pretplatom i kada izvršiš izmene u svom nalogu (kao što je promena tvoje lozinke).

Upravljanje roditeljskim kodom

Izaberi Upravljaj roditeljskim kôdom da dodaš ili promeniš roditeljski kôd.

Roditeljski kôd sprečava dete da napusti dečiji profil kada je aktivirana opcija Nametanje dečijeg profila. Tvoj nalog ima samo jedan roditeljski kôd koji se primenjuje na sve dečije profile na kojima je aktivirano Nametanje dečijeg profila. Više informacija potraži u odeljku Sve o dečijim profilima.

Ne možeš da promeniš roditeljski kôd? Probaj da koristiš računar (idi na max.com na računaru, izaberi svoj profil, a potom izaberi Podešavanja > Upravljaj roditeljskim kodom).

Informacije

Izaberi Informacije da pronađeš verziju aplikacije Max i operativnog sistema uređaja.

Da pronađeš model uređaja i verziju operativnog sistema, izaberi uređaj ispod.

Amazon Fire tablet

Sa Početnog ekrana Amazon uređaja:

 • Model uređaja: Izaberi Podešavanja > Opcije uređaja i pronađi model uređaja. Takođe možeš da pročitaš članak kompanije Amazon Koji Fire tablet imam?.
 • Verzija softvera: Podešavanja > Opcije uređaja > Ažuriranja sistema i pronađi verziju operativnog sistema Fire.
Android telefon ili tablet

Sa početnog ekrana Android uređaja:

 • Model uređaja: Izaberi Podešavanja > O telefonu (ili O tabletu) i onda pronađi naziv uređaja i/ili broj modela. Koraci se razlikuju u zavisnosti od tvoje verzije Android uređaja.
 • Verzija softvera: Izaberi Podešavanja > O telefonu (ili O tabletu) > Informacije o softveru i onda pronađi verziju Android uređaja. Koraci se razlikuju u zavisnosti od tvoje verzije Android uređaja.
Apple iPhone ili iPad

Sa početnog ekrana Apple uređaja:

 • Model uređaja: Izaberi Podešavanja > Opšte informacije > O modelu uređaja i pronađi Naziv modela. Više informacija potraži u odeljkuIdentifikuj svoj iPhone model ili Identifikuj svoj iPad model.
 • Verzija softvera: Izaberi Podešavanja > Opšte informacije > O verziji softvera i pronađi verziju softvera.

Za dodavanje opcija:

 • U aplikaciji Max izaberi svoj profil.

Ovde ćeš pronaći sledeće:

Nalog

Ovde ćeš pronaći svoju email adresu naloga i ime. Da uneseš promene, idi na Promeni email ili lozinku.

Pretplata

Ovde ćeš pronaći informacije o osnovnom planu i dodacima. Da saznaš kako da promeniš pretplatu, idi na Upravljaj Max pretplatom.

Privatnost & pravni uslovi

Ovde ćeš pronaći sledeće informacije:

Više informacija potraži u odeljku Max privatnost.

Za pristup podešavanjima:

 • Na adresi max.com izaberi profil i onda Podešavanja.

Ovde ćeš pronaći sledeće opcije:

Automatski puštaj preglede

Ako ne želiš da se pregledi automatski reprodukuju sa zvukom na računaru, isključi Automatski reprodukuj preglede.

Automatska reprodukcija sledeće epizode

Kada odgledaš jednu epizodu serije, sledeća epizoda se automatski emituje, što omogućava da lako gledaš seriju. Ako ne želiš automatsku repodukciju sledeće epizode, isključi Automatski reprodukuj sledeću epizodu.

Kako funkcioniše automatska reprodukcija

Kada počne odjavna špica, sledeća epizoda se pojavljuje u donjem desnom uglu sa odbrojavanjem od 15 sekundi. Da počneš odmah da gledaš, izaberi Sledeća epizoda ili sačekaj 15 sekundi i epizoda će automatski početi.

Ako želiš da gledaš odjavnu špicu, izaberi X pored dugmeta Sledeća epizoda da odbaciš odbrojavanje. Ako to uradiš, sledeća epizoda neće početi sve dok se trenutna epizoda ne završi (uključujući i scene iz sledeće epizode).

Stil titlova

Ovde možeš da promeniš izgled titlova i natpisa prilikom gledanja u veb pregledaču (font, boja, veličina i neprozirnost).

Obaveštenja

Povremeno ti email porukom možemo poslati preporuke za seriju i film, ažuriranja proizvoda i posebne ponude. Ako ne želiš da primaš ove email poruke, isključi opciju Email marketing.

Ako isključiš email marketing, nastavićeš da primaš servisne email poruke u vezi sa svojom pretplatom i kada izvršiš izmene u svom nalogu (kao što je promena tvoje lozinke).

Upravljanje roditeljskim kodom

Da dodaš ili promeniš roditeljski kôd, izaberi Upravljaj roditeljskim kôdom, zatim unesi četvorocifreni roditeljski kôd i izaberi Sačuvaj.

Roditeljski kôd sprečava dete da napusti dečiji profil kada je uključeno Nametanje dečijeg profila. Tvoj nalog ima samo jedan roditeljski kôd koji se primenjuje na sve dečije profile na kojima je uključeno Nametanje dečijeg profila. Više informacija potraži u odeljku Sve o dečijim profilima.

Informacije

Izaberi Informacije da pronađeš veb verziju.

Za pronalaženje modela računara i verzije softvera:

 • Računar: Da pronađeš koju Windows verziju imaš, idi na Koja Windows verzija. Da pronađeš model računara, idi na Podešavanja > Sistem > O sistemu.
 • Mac: Iz menija Apple (gore levo) izaberi O ovoj Mac verziji. Ovde možeš pronaći model uređaja ili verziju operativnog sistema.
 • Chromebook: Da pronađeš svoju verziju operativnog sistema Chrome, izaberi ikonu sata (dole levo), a zatim izaberi O operativnom sistemu Chrome na dnu menija.

Za dodavanje opcija:

 • U aplikaciji Max izaberi svoj profil.

Ovde ćeš pronaći sledeće:

Nalog

Ovde ćeš pronaći svoju email adresu naloga i ime. Da uneseš promene, idi na Promeni email ili lozinku.

Pretplata

Ovde ćeš pronaći informacije o osnovnom planu i dodacima. Da saznaš kako da promeniš pretplatu, idi na Upravljaj Max pretplatom.

Privatnost & pravni uslovi

Ovde ćeš pronaći sledeće informacije:

Više informacija potraži u odeljku Max privatnost.

Za pristup podešavanjima:

 • U aplikaciji Max izaberi ikonu Podešavanja zupčanik.

Ovde ćeš pronaći sledeće opcije:

Reprodukcija
Automatski puštaj preglede

Ako ne želiš da se pregledi automatski reprodukuju sa zvukom na televizoru, isključi Automatski reprodukuj preglede.

Automatska reprodukcija sledeće epizode

Kada odgledaš jednu epizodu serije, sledeća epizoda se automatski emituje, što omogućava da lako gledaš seriju. Ako ne želiš automatsku repodukciju sledeće epizode, isključi Automatski reprodukuj sledeću epizodu.

Kako funkcioniše automatska reprodukcija

Kada počne odjavna špica, sledeća epizoda se pojavljuje u donjem desnom uglu sa odbrojavanjem od 15 sekundi. Da počneš odmah da gledaš, izaberi Sledeća epizoda ili sačekaj 15 sekundi i epizoda će automatski početi.

Ako želiš da gledaš odjavnu špicu, izaberi X pored dugmeta Sledeća epizoda da odbaciš odbrojavanje. Ako to uradiš, sledeća epizoda neće početi sve dok se trenutna epizoda ne završi (uključujući i scene iz sledeće epizode).

Stil titlova

Na nekim TV uređajima možeš da promeniš izgled titlova i natpisa u aplikaciji Max.

Ako Stil titla nije dostupan, možeš da prilagodiš stil titla u podešavanjima uređaja. Više informacija potraži u odeljku Titlovi, natpisi i audio.

Nalog

Ovde ćeš pronaći svoju email adresu naloga i ime. Da uneseš promene, idi na Promeni email ili lozinku.

Pretplata

Ovde ćeš pronaći informacije o osnovnom planu i dodacima. Da saznaš kako da promeniš pretplatu, idi na Upravljaj Max pretplatom.

Privatnost & pravni uslovi

Ovde ćeš pronaći sledeće informacije:

Više informacija i opcija potraži u odeljku Max privatnost.

Informacije

Izaberi Informacije da pronađeš verziju aplikacije Max i operativnog sistema uređaja.

Da pronađeš model uređaja i verziju operativnog sistema bez otvaranja aplikacije Max, izaberi svoj uređaj ispod:

Amazon Fire televizor

Sa početnog ekrana svog Amazon Fire TV uređaja idi na Podešavanja > Uređaj > O uređaju i pronađi verziju modela i softvera. Više informacija potraži u članku kompanije Amazon Koji Fire TV uređaj imaš?.

Android televizor

Sa početnog ekrana svog Android TV uređaja idi na Podešavanja i ispod opcije Uređaj izaberi O uređaju. Ovi koraci se mogu razlikovati u zavisnosti od verzije operativnog sistema Android.

Apple TV
 • Model uređaja: Pronađi Apple TV na ovoj stranici: Identifikuj svoj Apple TV model.
 • Verzija softvera: Na svom Apple TV uređaju idi na Podešavanja > Opšte informacije > O verziji softvera i pronađi verziju operativog sistema televizora.
LG Smart televizor
 • Model uređaja: Pritisni dugme Podešavanja na daljinskom upravljaču svog LG Smart TV uređaja, zatim idi na Sva podešavanja > Opšte informacije > O ovom uređaju > Informacije o TV uređaju i pronađi broj modela (na vrhu ekrana).
 • Verzija softvera: Pritisni dugme Podešavanja na daljinskom upravljaču svog LG Smart TV uređaja, zatim idi na Sva podešavanja > Opšte informacije > O ovom TV uređaju i pronađi verziju (na vrhu ekrana).
Samsung TV
 • Model uređaja: Pritisni dugme Meni na daljinskom upravljaču svog Samsung TV uređaja i onda izaberi Podrška > Obrati se kompaniji Samsung da pronađeš broj/kôd modela.
 • Verzija softvera: Pritisni dugme Meni na daljinskom upravljaču svog Samsung TV Uređaja i onda izaberi Podrška > Ažuriranje softvera. Pronađi verziju sa desne strane.

Povezane teme