Преземи серии и филмови на Max

Може да преземаш серии и филмови од Max на следниве мобилни уреди и да ги гледаш кога ќе бидеш офлајн:

 • Apple iPhone, iPad или iPod Touch
 • Телефон или таблет со Android
 • Таблет Amazon Fire

Ова е бројот на преземања што може одеднаш да го има сметката (на сите уреди) за секој основен пакет за претплата.

Основен пакет Број на
преземања
Стандарден 30
Премиум 100*

Одредени содржини може да имаат уникатни ограничувања или рестрикции за преземања.

*Важат ограничувања

Прашања и одговори за преземања

Како да преземам нешто?

Што ти треба:

Еве како може да преземеш серија или филм:

 1. Најави се на Max на телефонот или на таблетот. Не можеш да се најавиш?
 2. Најди нешто за преземање и избери ја иконата „Преземи“ стрелка насочена надолу.
  Нема икона „Преземи“? Ова значи дека серијата или филмот не се достапни за преземање.
 3. Иконата „Преземање' се ажурира за да го прикаже напредокот на преземањето. За да откажеш преземање, избери ја иконата за напредокот на преземањето анимиран круг, а потоа Откажи.
Меморија
 • Преземањата се чуваат во внатрешната меморија на телефонот или на таблетот (преземањата не може да се чуваат на SD-картичка).
 • За да го најдеш достапниот простор за меморија: отвори ја апликацијата Max, потоа Поставки за апликацијата > Поставки за преземање.
Како можам да ги гледам преземањата?
 1. Во Max, избери ја иконата „Преземања“ стрелка насочена надолу (долен раб).
  Ако тековниот профил е Профил за возрасен, ќе најдеш преземања за секој профил на уредот. Детските профили можат да гледаат само серии и филмови преземени од нивниот профил.
 2. Избери го преземањето што сакаш да го гледаш.

Откако ќе почнеш да го гледаш преземањето, имаш 48 часа да го изгледаш пред да истече. Негледаните преземања истекуваат по 30 дена. Откако ќе истече, може да го обновиш или да го избришеш преземањето.

Ти треба помош? Оди на Не можам да обновам преземање.

Како да ги гледам преземањата кога патувам?

Кога патуваш во друга земја, може да ги гледаш сериите и филмовите што ги имаш преземано. Еве како:

 1. Пред да патуваш, преземи серии и филмови на телефонот или на таблетот.
 2. Осигури се дека се имаш најавено на Max на уредот со преземањата.
 3. Кога патуваш, отвори ја апликацијата Max и избери ја иконата „Преземања“ стрелка насочена надолу (долен раб).
 4. Избери го преземањето што сакаш да го гледаш.

Може да гледаш и да преземаш серии и филмови во земјите и во регионите каде што е достапен Max. За повеќе информации, оди на Каде е достапен Max?

Како да обновам преземања?

Кога ќе истече преземањето, треба да го обновиш пред да може да го гледаш. Еве како:

 1. Во Max, избери ја иконата „Преземања“ стрелка насочена надолу (долен раб).
 2. Избери ја иконата „Истечено преземање“ часовник на преземањето што сакаш да го обновиш.
 3. Избери Обнови преземање (потребно е да се поврзеш на интернет за да обновиш преземање).

Ти треба помош? Оди на Не можам да обновам преземање.

Работи што треба да ги знаеш

 • Негледаните преземања истекуваат за 30 дена по преземањето (или кога серијата или филмот ќе го нема на Max).
 • Откако ќе почнеш да го гледаш преземањето, имаш 48 часа да го изгледаш пред да истече.
 • Може да обновиш преземање повеќе пати.
Како да избришам преземања?
 1. Во Max, избери ја иконата „Преземања“ стрелка насочена надолу (долен раб).
 2. Потоа, направи едно од следниве:
  • Избери ја иконата „Преземањето е завршено“ знак за штиклирање покрај преземањето, а потоа избери Избриши преземање.
  • Избери го името на серијата, копчето Уреди, избери X покрај епизодите што сакаш да ги избришеш, а потоа избери Готово.
Промени го квалитетот на преземањето

За да го промениш квалитетот на видеото на преземањата:

 1. Во Max, избери го својот профил.
 2. Избери Поставки на апликацијата >Поставки за преземање >Квалитет на видео.
 3. Избери квалитет на преземање: Добар, Подобар или Најдобар (стандардната поставка е Добар).

Оваа поставка се применува за сите профили на телефонот или на таблетот.

Преземи преку мобилна мрежа

Бидејќи преземањата користат голема количина податоци, преземањето е стандардно ограничено на WI-Fi врски. За да дозволиш преземање преку мобилна мрежа:

 1. Во Max, избери го својот профил.
 2. Избери Поставки на апликацијата >Поставки за преземање.
 3. Исклучи Преземај само со Wi-Fi.

Оваа поставка се применува за сите профили на телефонот или на таблетот.

Решавање проблеми

Не можам да гледам преземање

Прво, провери дали преземањето не е истечено (ако е истечено, поврзи се на интернет и обнови го преземањето).

Следно, обиди се со следниве чекори на телефонот или на таблетот:

 1. Осигури се дека се имаш најавено.
 2. Затвори ја апликацијата Max.
 3. Вклучи го авионскиот режим.
 4. Исклучи Wi-Fi.
 5. Отвори ја Max и обиди се да гледаш преземање.

Ако ова не помага и користиш телефон или таблет со Android, обиди се да ја исчистиш cache-меморијата на Max. Еве како:

 1. На телефон или на таблет со Android, отвори Поставки.
 2. Избери „Пребарај“ и напиши Max.
 3. Избери ја Max од резултатите од пребарувањето.
 4. Избери Меморија и cache-меморија или Меморија.
 5. Избери Исчисти ја cache-меморијата.
 6. Отвори ја Max, најави се и обиди се да гледаш преземање.
Не може да обновиш преземање

За да обновиш преземање треба да ги исполнуваш следниве услови:

 • Да се наоѓаш во земја каде што е достапен Max
 • Да се наоѓаш во земја каде што е достапна содржината
 • Да се најавиш на Max
 • Да се поврзеш на интернет

Ако насловот повеќе не е достапен на Max, не може да го обновиш преземањето. Во Max, користи ја опцијата за пребарување за да дознаеш дали е достапен одреден наслов.