Настройки и управление на възпроизвеждането

Max включва редица опции за възпроизвеждане.

Какво устройство използвате?

Когато гледате нещо, докоснете екрана, за да получите достъп до следното:

Пускане/Паузиране

Натиснете бутона „Пускане/Паузиране“, за да превключите между пускане и пауза. Всички заглавия се възпроизвеждат в пейзажен режим.

Прескочи напред или назад

Изберете иконата за прескачане напред стрелка, завъртяна напред или иконата за прескачане назад стрелка, завъртяна назад, за да прескочите напред или назад с 10 секунди.

Прогрес

Прогресът показва докъде сте стигнали с гледането на конкретното съдържание. Можете да изберете която и да било част от прогреса или да докоснете и плъзнете локацията си (точката). Оставащото време се показва в долния десен ъгъл.

Сила на звука

За да регулирате силата на звука, използвайте бутоните за силата на звука на телефона или таблета.

Картина в картината (iOS и Android)

Можете да използвате функцията „Картина в картината“, за да гледате Max, докато използвате други приложения на телефона или таблета си. Ето как можете да сторите това:

 1. Докато гледате нещо, плъзнете с пръст нагоре от долната част на екрана.
 2. Стартирайте друго приложение. Когато направите това, прозорецът на Max ще остане отгоре.

Ако функцията „Картина в картината“ не работи, е възможно да трябва да я включите. Ето как да направите това:

 • Android: На устройството с Android отидете на Настройки и потърсете „Снимки“. След това изберете Картина в картината > Max > Позволете картина в картината.
 • iOS: На устройството с iOS отидете на Настройки > Общи > Картина в картината > КвК да се стартира автоматично.
Съберете пръсти за мащабиране (само за iOS)

iOS: Можете да използвате жеста със събиране пръсти за мащабиране, за да изведете гледаното съдържание на целия екран на телефона или таблета. За целта раздалечете 2 пръста, за да увеличите мащаба, или ги сближете, за да го намалите. Имайте предвид, че гледането при увеличен мащаб може да накара видеото да изглежда изрязано.

Забележка Към настоящия момент управлението на възпроизвеждането (като поставяне на пауза, бързо превъртане напред и назад) не са достъпни, когато гледате канали на живо.

Опции в горния десен ъгъл на екрана:

Chromecast

Изберете иконата за прехвърляне през Google правоъгълник със символа на Wi-Fi, за да прехвърлите Max от телефона или таблета на телевизора си. За повече информация вижте Chromecast Max към телевизор.

AirPlay (само за iOS)

Изберете иконата на AirPlay (правоъгълник и триъгълник), за да гледате Max от устройство с iOS към устройство, което е съвместимо с AirPlay 2. За повече информация вижте AirPlay Max към телевизор.

Субтитри, надписи и аудио

Изберете иконата за аудио и субтитри балонче с текст, за да промените субтитрите, надписите или аудиото. За повече информация вижте Субтитри, надписи и аудио.

Докато гледате нещо, задръжте курсора над екрана, за да получите достъп до следното:

Пускане/Паузиране

Изберете бутона за пускане/паузиране, за да превключите между пускане и пауза. Можете също така да натиснете интервал.

Прескочи напред или назад

Изберете иконата за прескачане напред стрелка, завъртяна напред или иконата за прескачане назад стрелка, завъртяна назад, за да прескочите напред или назад с 10 секунди. Можете също така да натиснете клавишите лява или дясна стрелка.

Прогрес

Прогресът показва докъде сте стигнали с гледането на конкретното съдържание. Можете да изберете която и да било част от прогреса или да докоснете и плъзнете локацията си (точката). Оставащото време се показва в долния десен ъгъл.

Chromecast

Изберете иконата за прехвърляне през Google правоъгълник със символа на Wi-Fi, за да прехвърлите Max от компютъра на телевизора си. За повече информация вижте Chromecast Max към телевизор.

Сила на звука

За да регулирате силата на звука, задръжте мишката над иконата за звук високоговорител и след това щракнете и плъзнете нивото на звука (точката). Можете също така да използвате клавишите горна и долна стрелка.

За да заглушите звука, щракнете върху иконата за звук високоговорител или натиснете M. За да пуснете звука, отново щракнете върху иконата за звук или натиснете M (силата на звука ще се върне до предишното си ниво).

Също така можете да използвате контролите за силата на звука на компютъра.

Субтитри, надписи и аудио

Щракнете върху иконата за аудио и субтитри балонче с текст, за да промените субтитрите, надписите или аудиото. За повече информация вижте Субтитри, надписи и аудио.

Цял екран

Щракнете върху иконата за цял екран поле (долу вдясно), за да разгънете това, което гледате. За да излезете от режима на цял екран, отново щракнете върху иконата или натиснете клавиша Esc.

Забележка Към настоящия момент управлението на възпроизвеждането (като поставяне на пауза, бързо превъртане напред и назад) не са достъпни, когато гледате канали на живо.

Ето какви са опциите за възпроизвеждането на телевизор:

Пускане/Паузиране
 • Телевизионно устройство: Натиснете централния бутон на D-pad или бутона „Пускане/Паузиране“ на дистанционното.
 • PlayStation: Натиснете бутона X на контролера на PS.
 • Xbox: Натиснете бутона A на контролера на Xbox.
Превъртане напред или назад
 • Телевизионно устройство: Натиснете и задръжте десния бутон на D-pad за превъртане напред и левия бутон на D-pad за превъртане назад.
 • Apple TV: Натиснете и задръжте лявата или дясната страна на сензорната повърхност за превъртане напред или назад.
 • PlayStation: Натиснете бутона R2 за превъртане напред и бутона L2 за превъртане назад.

За да ускорите или забавите превъртането напред/назад, отново натиснете същия бутон (до 4 пъти). Натиснете бутона „Пускане“, за да възобновите възпроизвеждането.

Прогрес

Прогресът показва докъде сте стигнали с гледането на конкретното съдържание. Оставащото време се показва в долния десен ъгъл.

 1. Поставете на пауза заглавието или филма.
 2. Използвайте навигацията наляво/надясно на дистанционното, за да се придвижите напред/назад по прогреса.
Субтитри, надписи и аудио

Изберете иконата за аудио и субтитри балонче с текст, за да промените субтитрите, надписите или аудиото. За повече информация вижте Субтитри, надписи и аудио.

Забележка Към настоящия момент управлението на възпроизвеждането (като поставяне на пауза, бързо превъртане напред и назад) не са достъпни, когато гледате канали на живо.

Други опции за възпроизвеждане:

Автоматично възпроизвеждане

Когато изгледате даден епизод, следващият епизод ще се пусне автоматично. Можете да изберете Следващ епизод, за да започнете да гледате веднага, или да изчакате 15 секунди и епизодът ще се пусне автоматично.

Ако искате да изгледате финалните надписи, отхвърлете подканата за следващия епизод. Ето как да направите това:

 • Телефон, таблет или компютър: Изберете X до бутона за следващия епизод.
 • Apple TV: Натиснете бутона за меню от дистанционното.
 • Друго телевизионно устройство: Изберете бутона за връщане назад от дистанционното.

За да разберете как да изключите автоматичното възпроизвеждане (на следващия епизод или визуализациите), вижте Настройки на Max.

Бутон за пропускане

Когато започнете да гледате нещо, можете да пропуснете съдържанието, което се пуска преди заглавието или филма.

 • Пропускане на въведението: Прескача до последната секунда от въведението.
 • Пропускане на обобщението: Прескача до последната секунда от обобщението на епизода.

Бутонът за пропускане ще се скрие след 10 секунди. За да го изведете отново, докоснете или щракнете върху екрана на устройството. Опциите за пропускане на въведението и пропускане на обобщението към момента не са налични на Chromecast.

На живо

Когато гледате събитие на живо, можете да изберете На живо (в долния десен ъгъл), за да прескочите до случващото се на живо в момента. Опцията за преминаване на живо е налична само когато поставите на пауза, превъртите назад или започнете събитие на живо от началото.

Промяна на качеството, пропорцията или скоростта

Качество на видеото: Max автоматично регулира качеството на видеото въз основа на честотната лента на мрежата и скоростта на връзката ви. За да подобрите интернет връзката си, вижте Max зарежда или паузира. Повечето заглавия и филми са налични в HD качество. Към момента няма налични ръчни настройки за качеството на видеото.

Пропорции: Възможно е при някои заглавия в Max да има черни ленти или полета по краищата на видеото. Черните ленти се използват, когато пропорцията, в която е заснето заглавието, се различава от тази на вашия екран. Затова се добавят черни ленти, вместо видеото да се разтегне или изреже.

 • Черни ленти отгоре и отдолу: Това означава, че заглавието е било заснето в пропорция, която е по-широка от тази на екрана ви.
 • Черни ленти отстрани: Те може да се появят, ако заглавието е заснето в квадратна пропорция (напр. 4:3), а устройството ви е широкоекранно (16:9) или ултраширокоекранно (21:9).

Не можете ръчно да променяте пропорцията в Max, за да махнете черните ленти.

Скорост на възпроизвеждането: Скоростта на възпроизвеждането на видеото не може да се регулира.