Gledaj Olimpijske igre na Max
Prikaži više
Od 26. jula 2024. možeš da gledaš Olimpijske igre Pariz 2024. na Max uz bilo koji osnovni plan pretplate. Više informacija. Prikaži manje

Opcije i kontrole za reprodukciju

Max sadrži brojne opcije za reprodukciju.

Koji uređaj koristiš?

Kada gledaš nešto, dodirni ekran da pristupiš sledećem:

Pusti/pauza

Izaberi dugme Pusti/pauza za prebacivanje između puštanja i pauze. Svi naslovi se puštaju u horizontalnom režimu.

Premotaj unapred ili unazad

Izaberi ikonu za premotavanje unapred strelica koja se zakreće unapred ili ikonu za premotavanje unazad strelica koja se zakreće unapred da premotaš unapred ili unazad za 10 sekundi.

Traka napredovanja

Traka napredovanja pokazuje gde se nalaziš u onome što gledaš. Možeš da dodirneš bilo gde na traci, ili da dodirneš i prevučeš svoju lokaciju (tačka). Preostalo vreme se prikazuje u donjem desnom uglu.

Ton

Za prilagođavanje jačine zvuka koristi dugmad za jačinu zvuka na telefonu ili tabletu.

Slika u slici (iOS i Android)

Možeš da koristiš sliku u slici da gledaš Max dok koristiš druge aplikacije na svom telefonu ili tabletu. To ćeš uraditi na sledeći način:

 1. Kada gledaš nešto, prevuci prstom nagore sa dna ekrana.
 2. Pokreni drugu aplikaciju. Ako to uradiš, Max prozor će ostati na vrhu.

Ako opcija Slika u slici ne radi, možda treba da je uključiš. To ćeš uraditi na sledeći način:

 • Android: Na svom Android uređaju idi na Podešavanja i potraži opciju Slika. Zatim izaberi Slika u slici > Max > Dozvoli sliku u slici.
 • iOS: Na iOS uređaju idi na Podešavanja > Opšte > Slika u slici > Pokreni sliku u slici automatski.
Zumiranje prstima (samo za iOS)

iOS: Možeš da koristiš zumiranje prstima da ono što gledaš popuni ekran na telefonu ili tabletu. Da to uradiš, razdvoji dva prsta da uvećaš i spoji ih da smanjiš. Gledanje proširenog ekrana može dovesti do toga da se video ne prikazuje u celosti.

Napomena U ovom trenutku, kontrole za reprodukciju (kao što su pauza, premotavanje unapred i unazad) nisu dostupne prilikom gledanja kanala uživo.

Opcije u gornjem desnom delu ekrana:

Chromecast

Izaberi ikonu Google Cast pravougaonik sa Wi-Fi simbolom da prikazuješ Max sa telefona ili tableta na televizoru. Više informacija potraži u odeljku Chromecast Max na televizoru.

AirPlay (samo za iOS)

Izaberi ikonu AirPlay (pravougaonik i trougao) da gledaš Max sa iOS uređaja na uređaju koji je kompatibilan sa uslugom AirPlay2. Više informacija potraži u odeljku AirPlay Max na televizoru.

Titlovi, natpisi i audio

Izaberi ikonu Audio i titlovi oblačić za govor da promeniš titlove, natpise ili audio zapis. Više informacija potraži u odeljku Titlovi, natpisi i audio.

Kada gledaš nešto, prevuci kursorom preko ekrana da pristupiš sledećem:

Pusti/pauza

Izaberi dugme Pusti/pauza za prebacivanje između puštanja i pauze. Takođe možeš da koristiš razmaknicu.

Premotaj unapred ili unazad

Izaberi ikonu za premotavanje unapred strelica koja se zakreće unapred ili ikonu za premotavanje unazad strelica koja se zakreće unazad da premotaš unapred ili unazad za 10 sekundi. Takođe možeš da pritisneš taster sa strelicom ulevo ili udesno.

Traka napredovanja

Traka napredovanja pokazuje gde se nalaziš u onome što gledaš. Možeš da dodirneš bilo gde na traci, ili da dodirneš i prevučeš svoju lokaciju (tačka). Preostalo vreme se prikazuje u donjem desnom uglu.

Chromecast

Izaberi ikonu Google Cast pravougaonik sa Wi-Fi simbolom da prikazuješ Max sa telefona ili tableta na televizoru. Više informacija potraži u odeljku Chromecast Max na televizoru.

Ton

Da podesiš jačinu zvuka, prevuci mišem preko ikone Zvuk zvučnik i onda klikni i prevuci nivo zvuka (tačka). Takođe možeš da pritisneš taster sa strelicom nagore i nadole.

Da potpuno utišaš zvuk, klikni na ikonu Zvuk zvučnik ili pritisni M. Da se ponovo uključi zvuk, ponovo klikni na ikonu Zvuk ili M (jačina zvuka se vraća na prethodni nivo).

Takođe možeš da koristiš kontrole za jačinu zvuka na računaru.

Titlovi, natpisi i audio

Klikni na ikonu Audio i titlovi oblačić za govor da promeniš titlove, natpise i audio zapis. Više informacija potraži u odeljku Titlovi, natpisi i audio.

Preko celog ekrana

Klikni na ikonu Ceo ekran okvir (dole desno) da bi se proširilo ono što gledaš. Da izađeš iz prikaza preko celog ekrana, ponovo klikni na ikonu ili pritisni taster Esc.

Napomena U ovom trenutku, kontrole za reprodukciju (kao što su pauza, premotavanje unapred i unazad) nisu dostupne prilikom gledanja kanala uživo.

Evo opcija za reprodukciju na televizoru:

Pusti/pauza
 • TV uređaj: Pritisni centralno dugme na D-padu ili dugme Pusti/pauza na daljinskom upravljaču.
 • PlayStation: Pritisni dugme X na PS kontroleru.
 • Xbox: Pritisni dugme na Xbox kontroleru.
Premotaj unapred ili unazad
 • TV uređaj: Pritisni i drži desno dugme na D-padu za premotavanje unapred i levo dugme na D-padu za premotavanje unazad.
 • Apple TV: Pritisni i drži levu ili desnu stranu površine osetljive na dodir za premotavanje unapred, odnosno unazad.
 • PlayStation: Pritisni dugme R2 za premotavanje unapred i dugme L2 za premotavanje unazad.

Za povećanje ili smanjenje brzine premotavanja unapred/unazad pritisni ponovo isto dugme (do 4 puta). Pritisni dugme Pusti za ponovno puštanje reprodukcije.

Traka napredovanja

Traka napredovanja pokazuje gde se nalaziš u onome što gledaš. Preostalo vreme se prikazuje u donjem desnom uglu.

 1. Pauziraj seriju ili film.
 2. Koristi levu/desnu navigaciju na daljinskom upravljaču za kretanje unapred/unazad na traci napredovanja.
Titlovi, natpisi i audio

Izaberi ikonu Audio i titlovi oblačić za govor da promeniš titlove, natpise ili audio zapis. Više informacija potraži u odeljku Titlovi, natpisi i audio.

Napomena U ovom trenutku, kontrole za reprodukciju (kao što su pauza, premotavanje unapred i unazad) nisu dostupne prilikom gledanja kanala uživo.

Druge opcije za reprodukciju:

Automatska reprodukcija

Kada odgledaš jednu epizodu serije, sledeća epizoda automatski kreće. Da počneš odmah da gledaš, izaberi Sledeća epizoda ili sačekaj 15 sekundi i epizoda će automatski početi.

Ako želiš da odgledaš odjavnu špicu, odbaci odbrojavanje za sledeću epizodu. To ćeš uraditi na sledeći način:

 • Telefon, tablet ili računar: Odaberi X pored dugmeta Sledeća epizoda.
 • Apple TV: Pritisni dugme Meni na daljinskom upravljaču.
 • Drugi TV uređaj: Pritisni dugme Nazad na daljinskom upravljaču.

Da saznaš kako da isključiš automatsku reprodukciju (sledeću epizodu ili preglede), idi na Max podešavanja.

Dugme Preskoči

Kada počneš da gledaš nešto, možeš da preskočiš sadržaj koji se pušta pre početka serije ili filma.

 • Preskoči uvod: Preskače napred do poslednje sekunde uvoda.
 • Preskoči pregled: Preskače napred do poslednje sekunde pregleda epizode.

Dugme Preskoči nestaje nakon 10 sekundi. Da se dugme vrati, dodirni ili klikni na ekran svog uređaja. Funkcije Preskoči uvod i Preskoči pregled nisu dostupne na Chromecast u ovom trenutku.

Idi na Uživo

Kada gledaš događaj uživo, možeš da izabereš Gledaj uživo (dole desno) da pređeš na ono što se dešava uživo. Funkcija Gledaj uživo je dostupna samo kada pauziraš, premotaš unazad ili počneš da gledaš događaj uživo od početka.

Promeni kvalitet, razmeru ili brzinu

Kvalitet videa: Max automatski prilagođava kvalitet videa na osnovu širine opsega tvoje mreže i brzine veze. Za pomoć pri poboljšanju tvoje internet veze idi na Max kasni ili pauzira. Većina serija i filmova je dostupna u visokoj definiciji (HD). Trenutno nisu dostupna ručna podešavanja kvaliteta videa.

Razmera: Neki naslovi u aplikaciji Max mogu da imaju crne linije ili crne delove duž ivica videa. Crne linije se koriste kada se razmera u kojoj je snimljen film ili serija ne poklapa sa razmerom tvog ekrana. Crne linije se dodaju umesto rastezanja ili isecanja videa.

 • Crne linije ispod i iznad: To znači da je video snimljen sa razmerom koja je šira od tvog ekrana.
 • Crne linije na bočnim stranama: To se može desiti ako je video snimljen u kvadratnoj razmeri (na primer, 4:3), a tvoj ekran je širok (16:9) ili ultra širok (21:9).

Razmeru ne možeš ručno da podesiš u aplikaciji Max da bi se uklonile crne linije.

Brzina reprodukcije: Brzina reprodukcije videa se ne može podesiti.