Avspillingsalternativer og -kontroller

Max har en rekke avspillingsalternativer.

Hvilken enhet bruker du?

Når du ser på noe, trykker du på skjermen for å få tilgang til følgende:

Spill av / sett på pause

Velg Spill av / sett på pause-knappen for å bytte mellom å spille av og sette på pause. Alle titlene spilles av i liggende modus.

Spol fremover eller bakover

Velg Spol fremover-ikonet pil som går i sirkel framover eller Spol bakover-ikonet pil som går i sirkel bakover for å spole ti sekunder fremover eller bakover.

Fremdriftslinje

Fremdriftslinjen viser deg hvor langt du har kommet i det du ser på. Du kan trykke hvor som helst på linjen, eller trykke og dra posisjonen din (prikken). Gjenværende tid vises i nedre høyre hjørne.

Reklamepauser: Hvis du har Basis med-annonser-abonnement, er reklamepauser markert på fremdriftslinjen. For mer informasjon, gå til Reklamer på Max.

Volum

For å justere volumet, bruker du volumknappene på telefonen eller nettbrettet.

Bilde-i-bilde (iOS og Android)

Du kan bruke Bilde-i-bilde for å se på Max mens du bruker andre apper på telefonen eller nettbrettet. Slik gjør du det:

 1. Når du ser på noe, sveiper du opp fra bunnen av skjermen.
 2. Start en annen app. Når du gjør dette, vil Max-vinduet bli liggende øverst.

Hvis Bilde-i-bilde ikke fungerer, må du kanskje slå det på. Slik gjør du det:

 • Android: På Android-enheten din, gå til Innstillinger og Søk etter bilde. Deretter velger du Bilde-i-bilde > Max > Tillat Bilde-i-bilde.
 • iOS: På iOS-enheten din, gå til Innstillinger > Generelt > Bilde-i-bilde > Start BiB automatisk.
Knip for å zoome (kun iOS)

iOS: Du kan bruke Knip for å zoome-handlingen for å få det du ser på til å fylle skjermen på telefonen eller nettbrettet. For å gjøre dette, flytter du to fingre fra hverandre for å zoome inn, og sammen for å zoome ut. Hvis du ser på mens du har zoomet inn, kan det føre til at videoen ser beskåret ut.

Android: For øyeblikket kan du ikke justere størrelsen på det du ser på. Vi jobber med å legge til Knip for å zoome i fremtiden.

Merk For øyeblikket er ikke avspillingskontroller (som å sette på pause, spole fremover og spole bakover) tilgjengelig når du ser på direktekanaler.

Alternativer øverst til høyre på skjermen:

Chromecast

Velg Google Cast-ikonet rektangel med Wi-Fi-symbol for å caste Max fra telefonen eller nettbrettet til TV-en. For mer informasjon, gå til Chromecast Max til TV-en.

AirPlay (kun iOS)

Velg AirPlay-ikonet (rechthoek en driehoek) for å strømme Max fra iOS-enheten til den AirPlay-2-kompatible enheten din. For mer informasjon, gå til AirPlay Mac til TV-en din.

Undertekster, teksting og lyd

Velg Lyd og undertekster-ikonet snakkeboble for å endre undertekstene, tekstingen eller lydsporet. For mer informasjon, gå til Undertekster, teksting og lyd.

Når du ser på noe, hold markøren over skjermen for å få tilgang til følgende:

Spill av / sett på pause

Klikk på Spill av / sett på pause-knappen for å veksle mellom avspilling og å sette på pause. Du kan også trykke på mellomromstasten.

Spol fremover eller bakover

Velg mellom Spol fremover-ikonet pil som går i sirkel framover eller Spol bakover-ikonet pil som går i sirkel bakover for å spole ti sekunder fremover eller bakover. Du kan også trykke på venstre eller høyre piltast.

Fremdriftslinje

Fremdriftslinjen viser deg hvor langt du har kommet i det du ser på. Du kan klikke hvor som helst på linjen, eller klikke og dra plasseringen (prikken). Den gjenværende tiden vises i nedre høyre hjørne.

Reklamepause: Hvis du har Basis med annonser-abonnement, er reklamepauser markert på fremdriftslinjen. For mer informasjon, gå til Reklamer på Max.

Chromecast

Velg Google Cast-ikonet rektangel med Wi-Fi-symbol for å caste Max fra datamaskinen til TV-en. For mer informasjon, gå til Chromecast til TV-en din.

Volum

For å justere volumet, hold markøren over lydikonet høyttaler og klikk og dra lydnivået (prikken). Du kan også trykke på opp- og ned-piltastene.

For å dempe volumet, klikk på lydikonet høyttaler eller trykk på M. For å slå på lyden, klikk på lydikonet igjen eller trykk på M (volumet går tilbake til forrige nivå).

Du kan også bruke volumknappene på datamaskinen.

Undertekster, teksting og lyd

Klikk på lyd og undertekster-ikonet snakkeboble for å endre undertekstene, tekstingen eller lydsporet. For mer informasjon, gå til Undertekster, teksting og lyd.

Fullskjerm

Klikk på fullskjermikonet boks (nederst til høyre) for å utvide det du strømmer. For å avslutte fullskjerm, klikker du på ikonet igjen eller trykker på Esc-tasten.

Merk For øyeblikket er avspillingskontrollene (som sette på pause, spole fremover og spole bakover) ikke tilgjengelige når du ser på direktesendte kanaler.

Her er TV-avspillingsalternativene:

Spill av / sett på pause
 • TV-enhet: Trykk på D-pad-midtknappen eller Spill av / sett på pause-knappen på fjernkontrollen.
 • PlayStation: Trykk på X-knappen på PS-kontrolleren.
 • Xbox: Trykk A-knappen på Xbox-kontrolleren.
Spol fremover eller bakover
 • TV-enhet: Trykk og hold inne D-padens høyre knapp for å spole fremover og D-padens venstre knapp for å spole bakover.
 • Apple TV: Trykk på og hold inne venstre eller høyre side av berøringsflaten for å spole fremover eller bakover.
 • PlayStation: Trykk på R2-knappen for å spole fremover og L2-knappen for å spole bakover.

For å øke eller redusere hastigheten for å spole forover/bakover, trykk på samme knapp igjen (opptil fire ganger). Trykk på Spill av-knappen for å fortsette avspillingen igjen.

Fremdriftslinje

Fremdriftslinjen viser deg hvor langt du har kommet i det du ser på. Den gjenværende tiden vises i nedre høyre hjørne.

 1. Sett programmet eller filmen på pause.
 2. Bruk venstre/høyre-navigasjonen på fjernkontrollen for å gå fremover/bakover på fremdriftslinjen.

Reklamepause: Hvis du har Basis med annonser-abonnement, er reklamepauser markert på fremdriftslinjen. For mer informasjon, gå til Reklame på Max.

Undertekster, teksting og lyd

Velg Lyd og undertekster-ikonet snakkeboble for å endre undertekstene, tekstingen og lydsporet. For mer informasjon, gå til Undertekster, teksting og lyd.

Merk For øyeblikket er avspillingskontrollene (som sette på pause, spole fremover og spole bakover) ikke tilgjengelige når du ser på direktesendte kanaler.

Andre avspillingsalternativer:

Automatisk avspilling

Når du er ferdig med å se en episode, spilles neste episode av automatisk. Du kan velge Neste episode for å begynne å se med en gang, eller vente i 15 sekunder og episoden spilles av automatisk.

Hvis du vil se slutteksten, avvis forespørselen om neste episode. Slik gjør du det:

 • Telefon, nettbrett eller datamaskin: Velg X ved siden av Neste episode-knappen.
 • Apple TV: Trykk på menyknappen på fjernkontrollen.
 • Annen TV-enhet: Trykk på tilbakeknappen på fjernkontrollen.

Hvis du vil finne ut hvordan du slår av automatisk avspilling (neste episode eller forhåndsvisninger), kan du gå til Max-innstillingene.

Hopp over-knapp

Når du begynner å se på noe, kan du hoppe over innholdet som spilles av før programmet eller filmen.

 • Hopp over intro: Hopper videre til siste sekund av introduksjonen.
 • Hopp over oppsummering: Hopp over til siste sekund av episodens oppsummering.

Hopp over-knappen forsvinner etter ti sekunder. For å få tilbake knappen, trykk eller klikk på skjermen på enheten. Hopp over Intro og Hopp over oppsummering er ikke tilgjengelig på Chromecast for øyeblikket.

Hopp over reklame
Du kan ikke spole fremover eller hoppe over reklame som er en del av Basis med annonser-abonnementet. For mer informasjon, gå til Max-abonnementer.
Gå til direktesendt

Når du ser på en direktesending, kan du velge Gå til direktesendt (nederst til høyre) for å hoppe til det som skjer direkte. Gå til direktesendt er kun tilgjengelig når du setter på pause, spoler tilbake eller starter en direktesending fra begynnelsen.

Endre kvaliteten, størrelsesforholdet eller hastigheten

Videokvalitet: Max justerer automatisk videokvaliteten basert på nettverkets båndbredde og tilkoblingshastighet. For hjelp til å forbedre Internett-tilkoblingen din, gå til Max bufrer eller settes på pause. De fleste programmer og filmer er tilgjengelige i høyoppløsning (HD). Manuelle innstillinger for videokvalitet er for øyeblikket ikke tilgjengelige.

Størrelsesforhold: Noen Max-titler kan ha svarte søyler eller letterboxing langs kantene av videoen. Svarte søyler brukes når størrelsesforholdet som tittelen ble filmet i, ikke samsvarer med størrelsesforholdet på skjermen. Svarte streker legges til i stedet for å strekke eller klippe videoen.

 • Svarte søyler over og under: Dette betyr at tittelen ble filmet med et størrelsesforhold som er bredere enn skjermen.
 • Svarte søyler på sidene: Dette kan skje hvis tittelen ble filmet med et kvadratisk størrelsesforhold (f.eks. 4:3) og skjermen din er bred (16:9) eller ultrabred (21:9) .

Du kan ikke justere størrelsesforholdet manuelt i Max for å fjerne de svarte søylene.

Avspillingshastighet: Videoavspillingshastigheten kan ikke justeres.