Valgmuligheder og betjeningselementer for afspilning

Max har adskillige afspilningsmuligheder.

Hvilken enhed bruger du?

Når du er i gang med at se noget, kan du trykke på skærmen for at få adgang til følgende:

Afspil/pause

Vælg Afspil/pause-knappen for at skifte imellem afspilning og pause. Alle titler afspilles i liggende format.

Spring frem eller tilbage

Vælg ikonet Spring frem pil der looper fremad eller ikonet Spring tilbage pil der looper tilbage for at springe 10 sekunder frem eller tilbage.

Statusindikator

Statusindikatoren viser dig, hvor langt du er nået i det, du ser. Du kan trykke hvor som helst på indikatoren eller trække og slippe din placering (prikken). Den resterende tid vises i nederste højre hjørne.

Reklamepauser: Hvis du har grundpakken med reklamer, står reklamepauser markeret på statusindikatoren. Besøg Reklamer på Max for at få mere at vide.

Lydstyrke

For at justere lydstyrken skal du bruge lydstyrkeknapperne på din telefon eller tablet.

Billede-i-billede (iOS og Android)

Du kan bruge Billede-i-billede til at se Max, imens du bruger andre apps på din telefon eller tablet. Sådan gør du:

 1. Når du er i gang med at se noget, kan du skubbe op fra bunden af skærmen.
 2. Start en anden app. Når du gør dette, vil Max-vinduet forblive øverst.

Hvis Billede-i-billede ikke virker, skal du muligvis slå det til. Sådan gør du:

 • Android: Gå til Indstillinger på din Android-enhed, og søg efter Billede. Vælg derefter Billede-i-billede > Max > Tillad billede-i-billede.
 • iOS: Gå til Indstillinger på din iOS-enhed > Generelt > Billede-i-billede > Start BiB automatisk.
Knib for at zoome ind eller ud (kun iOS)

iOS: Du kan bruge bevægelsen Knib-for-at-zoome til at få det, du ser, til at fylde hele skærmen på din telefon eller tablet. For at gøre dette, skal du sprede to fingre for at zoome ind og bevæge dem sammen for at zoome ud. Hvis du ser noget, mens det er zoomet ind, kan videoen se ud, som om den er beskåret.

Bemærk Afspilningsstyring (såsom pause, spol frem og spol tilbage) er på nuværende tidspunkt ikke tilgængelig, når du ser live-kanaler.

Valgmuligheder øverst til højre på skærmen:

Chromecast

Vælg Google Cast-ikonet rektangel med wi-fi-symbol for at caste Max fra din telefon eller tablet til dit TV. Besøg Chromecast Max til dit TV for at få mere at vide.

AirPlay (kun iOS)

Vælg AirPlay-ikonet (rektangel og trekant) for at streame Max fra din iOS-enhed til din AirPlay 2-kompatible enhed. Besøg AirPlay Max til dit TV for at få mere at vide.

Undertekster, tekster for hørehæmmede og lyd

Vælg ikonet Lyd og undertekster taleboble for at skifte underteksterne, teksterne til hørehæmmede eller lydsporet. Besøg Undertekster, tekster til hørehæmmede og lyd for at få mere at vide.

Når du er i gang med at se noget, kan du holde din markør over skærmen for at få adgang til følgende:

Afspil/pause

Klik på Afspil/pause-knappen for at skifte imellem afspilning og pause. Du kan også trykke på mellemrumstasten.

Spring frem eller tilbage

Vælg ikonet Spring frem pil der looper fremad eller ikonet Spring tilbage pil der looper tilbage for at springe 10 sekunder frem eller tilbage. Du kan også trykke på venstre eller højre piltast.

Statusindikator

Statusindikatoren viser dig, hvor langt du er nået i det, du ser. Du kan klikke hvor som helst på indikatoren eller trække og slippe din placering (prikken). Den resterende tid vises i nederste højre hjørne.

Reklamepauser: Hvis du har grundpakken med reklamer, står reklamepauser markeret på statusindikatoren. Besøg Reklamer på Max for at få mere at vide.

Chromecast

Vælg Google Cast-ikonet rektangel med wi-fi-symbol for at caste Max fra din computer til dit TV. Besøg Chromecast Max til dit TV for at få mere at vide.

Lydstyrke

For at justere lydstyrken, skal du holde musen over Lyd-ikonet højtaler, og derefter trække og slippe lydniveauet (prikken). Du kan også trykke på op- og ned-piltasten.

For at slukke for lyden skal du trykke på Lydikonet højtaler eller trykke på M. For at tænde for lyden skal du klikke på lydikonet igen eller trykke M (lyden vender tilbage til den tidligere lydstyrke).

Du kan også anvende lydstyrkeknapperne på din computer.

Undertekster, tekster for hørehæmmede og lyd

Klik på ikonet Lyd og undertekster taleboble for at skifte underteksterne, teksterne til hørehæmmede eller lydsporet. Besøg Undertekster, tekster til hørehæmmede og lyd for at få mere at vide.

Fuld skærm

Klik på ikonet Fuld skærm kasse (nederst til højre) for at udvide det, du streamer. For at forlade fuld skærmstilstand, skal du klikke på ikonet igen eller trykke på Esc-knappen.

Bemærk Afspilningsstyring (såsom pause, spol frem og spol tilbage) er på nuværende tidspunkt ikke tilgængelig, når du ser live-kanaler.

Her er mulighederne for TV-afspilning:

Afspil/pause
 • TV-enhed: Tryk på midterknappen på D-pad'en eller på Afspil/pause-knappen på din fjernbetjening.
 • Playstation: Tryk på X-knappen på din PS-controller.
 • Xbox: Tryk på A-knappen på din Xbox-controller.
Spol frem eller spol tilbage
 • TV-enhed: Tryk, og hold højre knap på D-pad'en for at spole frem og venstre knap på D-pad'en for at spole tilbage.
 • Apple TV: Tryk og hold på venstre eller højre side af touch-overfladen for at spole frem eller tilbage.
 • Playstation: Tryk på R2-knappen for at spole frem og L2-knappen for at spole tilbage.

Tryk gentagne gange (højst 4 gange) på samme knap for at spole hurtigere frem eller tilbage. Tryk på Afspil-knappen for at fortsætte afspilningen.

Statusindikator

Statusindikatoren viser dig, hvor langt du er nået i det, du ser. Den resterende tid vises i nederste højre hjørne.

 1. Sæt din serie eller film på pause.
 2. Brug venstre/højre-navigationen på din fjernbetjening til at bevæge dig frem og tilbage på statusindikatoren.

Reklamepauser: Hvis du har grundpakken med reklamer, står reklamepauser markeret på statusindikatoren. Besøg Reklamer på Max for at få mere at vide.

Undertekster, tekster for hørehæmmede og lyd

Vælg ikonet Lyd og undertekster taleboble for at skifte underteksterne, teksterne til hørehæmmede eller lydsporet. Besøg Undertekster, tekster til hørehæmmede og lyd for at få mere at vide.

Bemærk Afspilningsstyring (såsom pause, spol frem og spol tilbage) er på nuværende tidspunkt ikke tilgængelige, når du ser live-kanaler.

Andre afspilningsmuligheder:

Automatisk afspilning

Når du er færdig med at se en episode, afspilles den næste episode automatisk. Du kan vælge Næste episode for at starte afspilningen med det samme eller vente 15 sekunder, hvorefter episoden automatisk vil blive afspillet.

Luk Næste episode-prompten, hvis du ønsker at se rulleteksterne. Sådan gør du:

 • Telefon, tablet eller computer: Vælg X'et ved siden af Næste episode-knappen.
 • Apple-TV: Tryk på menuknappen på din fjernbetjening.
 • Anden TV-enhed: Tryk på tilbageknappen på din fjernbetjening.

Besøg Max-indstillinger for at finde ud af, hvordan du kan slå automatisk afspilning (næste episode eller forhåndsvisninger) fra.

Spring over-knap

Når du begynder at se noget, kan du springe det indhold over, der afspilles inden din serie eller film.

 • Spring introen over: Springer frem til introens sidste sekund.
 • Spring resume over: Springer frem til resumeets sidste sekund.

Spring over-knappen forsvinder efter 10 sekunder. Tryk eller klik på skærmen på din enhed for at få vist knappen igen. Spring introen over og Spring resume over er i øjeblikket ikke tilgængelige på Chromecast.

Spring reklamer over
Du kan ikke spole forbi eller springe reklamer over, der er en del af abonnementet Grundpakke med reklamer. Besøg Max-abonnementer for at få mere at vide.
Gå til live

Når du ser en live-begivenhed, kan du vælge Gå til live (nederst til højre) for at springe frem til det, der sker live. Gå til live er kun tilgængelig når du sætter en live-begivenhed på pause, spoler den tilbage eller starter den fra begyndelsen.

Skift kvaliteten, billedformatet eller hastigheden

Videokvalitet: Max justerer automatisk videokvaliteten efter dit netværks båndbredde og forbindelseshastighed. Besøg Max indlæser eller pauser. De fleste serier og film er tilgængelige i HD (High Definition). Manuel indstilling af videokvaliteten er ikke i øjeblikket tilgængelig.

Billedformat: Nogle Max-titler kan have sorte bjælker eller "letterboxing" langs videoens kanter. De sorte bjælker vises, når det billedformat, filmen blev optaget i, ikke passer til din skærms billedformat. De sorte bjælker tilføjes i stedet for at strække eller beskære videoen.

 • Sorte bjælker for oven og for neden: Dette betyder at titlen blev optaget i et billedformat, der er bredere end din skærm.
 • Sorte bjælker langs siderne: Dette kan ske, hvis titlen blev optaget med et firkantet billedformat (f.eks 4:3), og din skærm har et wide-screen- (16:9) eller ultrabredt (21:9) format.

Du kan ikke justere billedformatet i Max manuelt for at fjerne de sorte bjælker.

Afspilningshastighed: Videoafspilningens hastighed kan ikke justeres.