Pozeranie Max v rozlíšení 4K UHD a HDR10 alebo Dolby Vision

Vybrané tituly môžete na vybraných zariadeniach s predplatným Premium pozerať v rozlíšení 4K UHD s formátom HDR10 alebo technológiou Dolby Vision. Ak chcete zistiť, či je titul dostupný v rozlíšení 4K UHD s formátom HDR10 alebo technológiou Dolby Vision, vyberte seriál alebo film v službe Max a potom na obrazovke s podrobnosťami vyhľadajte 4K UHD, HDR10 alebo Dolby Vision.

Poznámka: Dostupnosť rozlíšení 4K UHD, HDR a technológie Dolby Atmos závisí od titulu, základného predplatného a zariadenia.

Max automaticky prehráva videá v najvyššej kvalite, ktorá je k dispozícii pre vaše zariadenie a predplatné. Tituly dostupné v rozlíšení 4K UHD sú na všetkých podporovaných zariadeniach k dispozícii aj v rozlíšení HD.

Informácie o technológii Dolby Atmos nájdete v časti Kvalita zvuku v službe Max.

Čo potrebujete

Ak chcete pozerať tituly v rozlíšení 4K UHD s formátom HDR10 alebo technológiou Dolby Vision:

Všetky zariadenia musia podporovať rozhrania HDMI 2.0 a HDCP 2.2 (váš televízor, multimediálny prehrávač, zvukový prijímač/videoprijímač, káble, adaptéry a všetky ostatné pripojené zariadenia).

Ak spĺňate vyššie uvedené požiadavky a titul je k dispozícii v rozlíšení 4K UHD, služba Max by mala automaticky prehrať titul v rozlíšení 4K UHD. Max upravuje kvalitu videa na základe šírky pásma siete a rýchlosti pripojenia (v službe Max nie je možné rozlíšenie upravovať manuálne).

Podporované zariadenia s rozlíšením 4K
Podporované zariadenia s formátom HDR10
Zariadenia podporované technológiou Dolby Vision

Riešenie problémov

Ak máte problémy s pozeraním obsahu v rozlíšení 4K UHD, vyskúšajte niektoré z týchto možností:

Kontrola zariadení

Uistite sa, že váš televízor podporuje rozlíšenie 4K UHD. Vyhľadajte číslo modelu televízora a potom vyhľadajte na internete informácie o rozlíšení vášho televízora.

Kontrola nastavení zobrazenia

Pokiaľ ide o nastavenia televízora, odporúčame vypnúť vyhladzovanie pohybu. Postup sa líši v závislosti od modelu televízora. Zároveň môžete nastaviť režim obrazu na režim Kino alebo Film.

Ak chcete získať ďalšie návrhy zobrazenia, nižšie nájdite svoje streamovacie zariadenie.

Zariadenia Amazon Fire TV 4K

Skontrolujte nastavenia zobrazenia zariadenia Amazon Fire TV. Postup:

 1. Prejdite na Settings (Nastavenia) > Display & Sounds (Zobrazenie a zvuky) > Display (Zobrazenie).
 2. Otvorte sekciu Video Resolution (Rozlíšenie videa).
 3. Nastavte rozlíšenie videa na Auto (Automatické). Ak sa pre pripojenie HDMI zariadenia Fire TV nezistí rozhranie HDCP 2.2, zobrazí sa upozornenie.

Viac informácií nájdete v časti Sledovanie videí v rozlíšení 4K na zariadení Fire TV.

Apple TV 4K

Skontrolujte nastavenia videa na Apple TV. Postup:

 1. V zariadení Apple TV prejdite na Nastavenia > Video a audio > Formát.
 2. Vyberte 4K HDR (ak je daná možnosť k dispozícii).
 3. Prejdite na možnosť Podľa obsahu. Zapnite funkcie Podľa dynamického rozsahu a Podľa frekvencie snímok.
 4. Vyberte Skontrolovať HDMI pripojenie a potvrďte podporu vybraného formátu.

Ak vaše zariadenie Apple TV nezistí podporu pre 4K HDR, prejdite na článok 4K, HDR a Dolby Vision na Apple TV 4K spoločnosti Apple.

Chromecast s Google TV a Android TV 4K

Skontrolujte nastavenia zobrazenia. Postup:

 1. V pravom hornom rohu televízora prejdite na Profil > Nastavenia.
 2. Vyberte Zobrazenie a zvuk.
 3. Vyberte možnosť Podľa obsahu. Zariadenie by na základe tohto nastavenia malo automaticky zobrazovať obsah v natívnom formáte. Rozlíšenie môžete tiež nastaviť manuálne v časti Rozšírené nastavenia zobrazenia.

Ak nemáte možnosť zobrazenia obsahu v rozlíšení 4K HDR, ďalšie informácie nájdete v časti Sledovanie obsahu v rozlíšení 4K Ultra HD.

PlayStation 5 (vo vybraných krajinách)

Ak potrebujete pomoc s konzolou PlayStation 5, prejdite na článok Ako zmeniť rozlíšenie konzoly PS5 spoločnosti PlayStation.

Kontrola rýchlosti internetu

Uistite sa, že rýchlosť sťahovania z internetu je aspoň 25 Mb/s. Max automaticky upravuje kvalitu videa na základe rýchlosti sťahovania pripojenia. Ak je rýchlosť sťahovania nižšia ako 25 Mb/s, seriál alebo film sa nebude zobrazovať v rozlíšení 4K.

Vyššie rýchlosti zabezpečia konzistentnejšie pozeranie obsahu v rozlíšení 4K. Pre čo najlepší zážitok odporúčame, aby bola rýchlosť sťahovania vášho streamovacieho zariadenia viac ako 50 Mb/s. Ak chcete zistiť, ako otestovať rýchlosť pripojenia, prejdite do časti Max sa zasekáva.

Vyskúšajte káblové pripojenie: Ak máte cez Wi-Fi nízku alebo nekonzistentnú rýchlosť, pripojte streamovacie zariadenie k routeru pomocou ethernetového kábla.

Obmedzte aktivitu v sieti: Ak tú istú sieť používajú aj iné osoby, požiadajte ich, aby dočasne pozastavili svoju činnosť. Tým sa vyhradí čo najväčšia šírka pásma na sledovanie obsahu v službe Max.

Vyskúšajte iný kábel alebo port HDMI

Ak používate streamovací prehrávač (napríklad Apple TV):

 • Uistite sa, že používate vysokorýchlostný kábel 4K HDMI.
 • Skontrolujte, či je kábel HDMI zapojený do portu HDMI kompatibilného s protokolom HDCP 2.2 na televízore alebo zvukovom prijímači/videoprijímači. Protokol HDCP 2.2 nemusia podporovať všetky porty HDMI na televízore (informácie o tom, ktorý port HDMI je kompatibilný s protokolom HDCP 2.2, nájdete v používateľskej príručke).
 • Vynechajte zvukový prijímač/videoprijímač, prepínač HDMI alebo soundbar a pripojte streamovacie zariadenie priamo k televízoru.

Ak sa zobrazuje chyba „Vyskytol sa problém s nastavením vášho zariadenia“, pozrite si časť Riešenie problémov s HDMI.