Aktiviranje pretplate na Max

Je li tvoja pretplata već aktivirana?
Ako je tvoja pretplata na Max već aktivirana, možeš se prijaviti putem e-mail adrese i lozinke za Max. Max je samo jedanput potrebno aktivirati.

Novi pretplatnici: ako se za Max (ili HBO) registriraš putem pružatelja internetskih, mobilnih ili TV usluga, moraš najprije aktivirati Max da bi bilo moguće gledati sadržaj. Upute za to dobit ćeš od pružatelja usluge.

Evo što moraš učiniti:

Veza za aktivaciju

Ako prilikom registracije za Max dobiješ upute za aktivaciju, slijedi te upute za aktivaciju pretplate na Max. Tijekom aktivacije kreirat ćeš račun za Max.

Za kreiranje računa za Max učini nešto od sljedećeg:

Novi pretplatnici

Kreiranje računa za Max:

 1. Popuni obrazac za račun i odaberi Kreiraj račun.
 2. Odaberi Počni gledati i možeš početi gledati.

Sada se e-mail adresom i lozinkom za Max možeš prijaviti na bilo kojem podržanom uređaju.

Prijašnji pretplatnici

Ako želiš novu pretplatu povezati s postojećim računom za Max (ili HBO Max), učini sljedeće:

 1. Na zaslonu Kreiranje računa unesi podatke za račun za Max (ili HBO Max) pa odaberi Kreiraj račun.
 2. Na zaslonu Pronađen je račun odaberi Potvrdi e-mail adresu.
 3. U ulaznoj pošti potraži e-mail poruku od platforme Max koja sadrži jednokratni kod (predmet je poruke „Ovo je tvoj jednokratni kod”). E-mail poruka šalje se na e-mail adresu unesenu na zaslonu Kreiranje računa.
 4. Na zaslonu za jednokratni kod unesi kod iz e-mail poruke pa odaberi Pošalji.
 5. Potvrdi da želiš pretplatu koja se naplaćuje putem pružatelja usluge povezati s postojećim računom za Max.
 6. Odaberi Počni gledati i možeš početi gledati.

Sada se e-mail adresom i lozinkom za Max možeš prijaviti na bilo kojem podržanom uređaju.

Nije ti stigla e-mail poruka s jednokratnim kodom?

 • Potraži e-mail poruku s platforme Max u svim mapama ulazne pošte (uključujući one za promocije, bezvrijednu i neželjenu poštu).
 • Na zaslonu za unos koda odaberi Ponovno pošalji jednokratni kod pa ponovno provjeri e-mail.

Povezivanje pružatelja usluge

Ako pri registraciji za Max ne dobiješ upute za aktivaciju, slijedi ove korake:

 1. Učini nešto od sljedećeg:
 2. Odaberi Kreiraj račun za Max povezivanjem s pružateljem TV, mobilnih ili internetskih usluga.
 3. Odaberi tvrtku putem koje imaš Max (ili HBO) ili u okvir za pretraživanje unesi naziv te tvrtke.
  Moj pružatelj usluge nije na popisu
 4. Popuni obrazac Poveži svoj račun pa odaberi Pošalji. Potrebna ti je pomoć? Idi na rješavanje problema

Za kreiranje računa za Max učini nešto od sljedećeg:

Novi pretplatnici

Kreiranje računa za Max:

 1. Popuni obrazac za račun i odaberi Kreiraj račun.
 2. Odaberi Počni gledati i možeš početi gledati.

Sada se e-mail adresom i lozinkom za Max možeš prijaviti na bilo kojem podržanom uređaju.

Prijašnji pretplatnici

Ako želiš novu pretplatu povezati s postojećim računom za Max (ili HBO Max), učini sljedeće:

 1. Na zaslonu Kreiranje računa unesi podatke za račun za Max (ili HBO Max) pa odaberi Kreiraj račun.
 2. Na zaslonu Pronađen je račun odaberi Potvrdi e-mail adresu.
 3. U ulaznoj pošti potraži e-mail poruku od platforme Max koja sadrži jednokratni kod (predmet je poruke „Ovo je tvoj jednokratni kod”). E-mail poruka šalje se na e-mail adresu unesenu na zaslonu Kreiranje računa.
 4. Na zaslonu za jednokratni kod unesi kod iz e-mail poruke pa odaberi Pošalji.
 5. Potvrdi da želiš pretplatu koja se naplaćuje putem pružatelja usluge povezati s postojećim računom za Max.
 6. Odaberi Počni gledati i možeš početi gledati.

Sada se e-mail adresom i lozinkom za Max možeš prijaviti na bilo kojem podržanom uređaju.

Nije ti stigla e-mail poruka s jednokratnim kodom?

 • Potraži e-mail poruku s platforme Max u svim mapama ulazne pošte (uključujući one za promocije, bezvrijednu i neželjenu poštu).
 • Na zaslonu za unos koda odaberi Ponovno pošalji jednokratni kod pa ponovno provjeri e-mail.

Rješavanje problema

Poruka „Ne možemo potvrditi tvoju pretplatu”
 • Provjeri imaš li Max u paketu pružatelja internetskih, mobilnih ili TV usluga. To možeš učiniti tako da se na web-mjestu svojeg pružatelja TV, internetskih ili mobilnih usluga prijaviš na svoj račun i provjeriš je li Max dio paketa. Ako ne uspiješ, obrati se za pomoć pružatelju internetskih, mobilnih ili TV usluga.
Poruka „Provjeri informacije o računu”

Ako dobiješ tu poruku, pokušaj sljedeće:

 • Dobro provjeri podatke o pružatelju usluge na računu Poveži svoj račun.
 • Provjeri je li tvojim računom kod pružatelja internetskih, mobilnih ili TV usluga obuhvaćen Max.

Ako ne uspiješ, obrati se pružatelju usluge radi potvrde podataka o računu i pristupa platformi Max.

Poruka „Račun kod pružatelja usluge već se upotrebljava”

Ako ti se prikaže ta poruka pri povezivanju pružatelja usluge, to znači da je račun kod pružatelja usluge već povezan. Možeš početi gledati tako da se prijaviš e-mail adresom i lozinkom za Max.

Ako ne znaš koji je e-mail povezan s tvojim računom za Max, idi na odjeljak Pronalaženje e-mail adrese povezane s računom.