Aktivujte si predplatné Max

Máte už predplatné aktivované?
Ak ste si už predplatné Max aktivovali, môžete sa prihlásiť so svojím e-mailom a heslom k službe Max. Aktivovať Max je potrebné len raz.

Noví predplatitelia: Ak ste sa zaregistrovali v službe Max (alebo HBO) cez poskytovateľa internetových, mobilných alebo televíznych služieb, najprv si budete musieť aktivovať Max a až potom budete môcť začať pozerať Max. Váš poskytovateľ vám dá pokyny, ako postupovať.

Čo musíte urobiť:

Odkaz na aktiváciu

Ak ste pri registrácii v službe Max dostali pokyny na aktiváciu, postupujte podľa nich a aktivujte si predplatné Max. Počas aktivácie si vytvoríte účet Max.

Ak si chcete vytvoriť účet Max, vykonajte jeden z týchto krokov:

Noví predplatitelia

Vytvorte si účet Max:

 1. Vyplňte formulár účtu a vyberte Vytvoriť účet.
 2. Vyberte Začať pozerať a môžete začať pozerať.

Teraz sa môžete prihlásiť v ľubovoľnom podporovanom zariadení pomocou e-mailu a hesla k službe Max.

Vracajúci sa predplatitelia

Ak chcete prepojiť nové predplatné s existujúcim účtom Max (alebo HBO Max), postupujte takto:

 1. Na obrazovke Vytvoriť účet zadajte informácie o účte Max (alebo HBO Max) a vyberte Vytvoriť účet.
 2. Na obrazovke Našiel sa účet vyberte možnosť Overiť e-mailovú adresu.
 3. Skontrolujte, či vám do doručenej pošty prišiel e-mail od služby Max s jednorazovým kódom (v predmete je uvedené „Tu je váš jednorazový kód“). E-mail sa odošle na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali na obrazovke Vytvoriť účet.
 4. Na obrazovke na zadanie jednorazového kódu zadajte kód z e-mailu a vyberte Odoslať.
 5. Potvrďte, že chcete predplatné fakturované prostredníctvom poskytovateľa pripojiť k existujúcemu účtu Max.
 6. Vyberte Začať pozerať a môžete začať pozerať.

Teraz sa môžete prihlásiť v ľubovoľnom podporovanom zariadení pomocou e-mailu a hesla k službe Max.

Nedostali ste e-mail s jednorazovým kódom?

 • Prehľadajte všetky priečinky doručenej pošty (vrátane priečinkov Reklamy, Kôš a Nevyžiadaná pošta) a skúste v nich nájsť e-mail od služby Max.
 • Na obrazovke na zadanie kódu vyberte Znova poslať jednorazový kód a opäť si skontrolujte e-mail.

Pripojte svojho poskytovateľa

Ak ste pri registrácii v službe Max nedostali pokyny na aktiváciu, postupujte takto:

 1. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
 2. Vyberte Vytvoriť účet Max pripojením poskytovateľa televíznych, mobilných alebo internetových služieb.
 3. Vyberte spoločnosť, ktorá vám poskytuje službu Max (alebo HBO), alebo zadajte jej názov do vyhľadávacieho poľa.
  Môj poskytovateľ nie je uvedený v zozname.
 4. Vyplňte formulár Pripojiť účet a vyberte možnosť Odoslať.
  Potrebujete pomoc? Prejdite na riešenie problémov.

Ak si chcete vytvoriť účet Max, vykonajte jeden z týchto krokov:

Noví predplatitelia

Vytvorte si účet Max:

 1. Vyplňte formulár účtu a vyberte Vytvoriť účet.
 2. Vyberte Začať pozerať a môžete začať pozerať.

Teraz sa môžete prihlásiť v ľubovoľnom podporovanom zariadení pomocou e-mailu a hesla k službe Max.

Vracajúci sa predplatitelia

Ak chcete prepojiť nové predplatné s existujúcim účtom Max (alebo HBO Max), postupujte takto:

 1. Na obrazovke Vytvoriť účet zadajte informácie o účte Max (alebo HBO Max) a vyberte Vytvoriť účet.
 2. Na obrazovke Našiel sa účet vyberte možnosť Overiť e-mailovú adresu.
 3. Skontrolujte, či vám do doručenej pošty prišiel e-mail od služby Max s jednorazovým kódom (v predmete je uvedené „Tu je váš jednorazový kód“). E-mail sa odošle na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali na obrazovke Vytvoriť účet.
 4. Na obrazovke na zadanie jednorazového kódu zadajte kód z e-mailu a vyberte Odoslať.
 5. Potvrďte, že chcete predplatné fakturované prostredníctvom poskytovateľa pripojiť k existujúcemu účtu Max.
 6. Vyberte Začať pozerať a môžete začať pozerať.

Teraz sa môžete prihlásiť v ľubovoľnom podporovanom zariadení pomocou e-mailu a hesla k službe Max.

Nedostali ste e-mail s jednorazovým kódom?

 • Prehľadajte všetky priečinky doručenej pošty (vrátane priečinkov Reklamy, Kôš a Nevyžiadaná pošta) a skúste v nich nájsť e-mail od služby Max.
 • Na obrazovke na zadanie kódu vyberte Znova poslať jednorazový kód a opäť si skontrolujte e-mail.

Riešenie problémov

Hlásenie „Nepodarilo sa overiť predplatné“
 • Skontrolujte, či je služba Max súčasťou vášho internetového, mobilného alebo televízneho balíka. Zistíte to tak, že sa prihlásite do svojho účtu k televíznemu, internetovému alebo bezdrôtovému balíku na webovej stránke poskytovateľa a skontrolujete, či je tam služba Max zahrnutá. Ak to nepomôže, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových, mobilných alebo televíznych služieb a požiadajte ho o pomoc.
Hlásenie „Skontrolujte informácie o svojom účte"

Ak sa zobrazí toto hlásenie, skúste nasledovné:

 • Dôkladne skontrolujte informácie o poskytovateľovi na obrazovke Pripojte svoj účet.
 • Uistite sa, že účet vášho poskytovateľa internetových, mobilných alebo televíznych služieb zahŕňa prístup k službe Max.

Ak to nepomôže, kontaktujte svojho poskytovateľa a overte si informácie o svojom účte a prístupe k službe Max.

Hlásenie „Účet poskytovateľa sa už používa“

Ak sa toto hlásenie zobrazí pri pripájaní vášho poskytovateľa, znamená to, že ste už svoj účet poskytovateľa pripojili. Ak chcete začať pozerať, prihláste sa pomocou e-mailu a hesla k službe Max.

Ak si nie ste istí, ktorý e-mail je priradený k vášmu účtu Max, prejdite na stránku Nájsť e-mail k účtu.