Max-innstillinger

Det er en rekke innstillinger tilgjengelig i Max-appen og på max.com.

Velg enheten du bruker:

For å få tilgang til innstillinger:

 • Velg profilen din i Max og deretter Appinnstillinger.

Her finner du følgende alternativer:

Avspilling
Strøm over Wi-Fi eller mobilnett

Som standard kan du strømme over mobilnettverket ditt ved hjelp av mobildata. Slik begrenser du strømmingen til en Wi-Fi-tilkobling:

 • Android: Slå på Strøm kun via Wi-Fi.
 • iOS: Slå av Strøm via mobilnett.
Autoavspilling av neste episode

Som standard spilles neste episode i en serie automatisk av når du er ferdig med å se en episode, slik at du enkelt kan se en serie. Hvis du ikke vil spille av neste episode automatisk, slår du av Autoavspilling av neste episode.

Slik fungerer automatisk avspilling

Når rulleteksten begynner, vises Neste episode nederst til høyre med en nedtelling på 15 sekunder. Hvis du vil begynne å se med en gang, velger du Neste episode eller venter i 15 sekunder, så spilles episoden av automatisk.

For å se rulleteksten, velg X ved siden av Neste episode-knappen for å avvise nedtellingen. Hvis du gjør dette, spilles ikke neste episode før episoden er ferdig (inkludert scener fra neste episode).

Nedlastingsinnstillinger

Slik tillater du nedlastinger over mobilnettverket ditt ved bruk av mobildata:

 • Android: Slå av Nedlasting kun via Wi-Fi.
 • iOS: Slå på Nedlasting via mobilnett.

Videokvalitet: Du kan velge mellom tre forskjellige videokvalitetsnivåer: God, Bedre eller Best (standardinnstillingen er God).

For mer informasjon, gå til Last ned serier og filmer .

Varslinger

Her finner du følgende alternativer:

 • App-varsler: Hvis du ikke vil ha popup-varsler om nye Max-serier og -filmer, pluss andre forslag og merknader, velger du App-varsler og slår deretter av Max-varsler i enhetsinnstillingene.
 • E-postmarkedsføring fra Max: Vi kan med jevne mellomrom sende deg serie- og filmanbefalinger, produktoppdateringer og spesialtilbud. Hvis du ikke vil motta disse e-postmeldingene, deaktiverer du dette alternativet.

Hvis du slår av e-postmarkedsføring, vil du fortsatt motta tjeneste-e-poster knyttet til abonnementet ditt og når du gjør endringer i kontoen din (som å endre passordet ditt).

Administrer foreldrekode

Velg Administrer foreldrekode for å legge til eller endre foreldrekoden.

En foreldrekode bidrar til å hindre barnet i å forlate barneprofilen når barnesikker avslutning er slått på. Kontoen din har kun én foreldrekode, som gjelder for alle barneprofiler som har barnesikker avslutning slått på. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Alt om barneprofiler.

Kan du ikke endre foreldrekoden? Prøv å bruke datamaskinen i stedet (gå til max.com på datamaskinen, velg profilen din, og velg deretter Innstillinger > Administrer foreldrekoden).

Informasjon

Velg Informasjon for å finne Max-app-versjonen og enhetens operativsystem.

For å finne enhetsmodellen og OS-versjonen, velg enheten din nedenfor.

Amazon Fire-nettbrett

Fra startskjermen på Amazon-enheten din:

 • Enhetsmodell: Velg Innstillinger > Enhetsalternativer og finn enhetsmodellen. Du kan også referere til Amazons Hvilket Fire-nettbrett har jeg?-artikkel.
 • Programvareversjon: Innstillinger > Enhetsalternativer > Systemoppdateringer og finn Fire OS-versjonen.
Android-telefon eller -nettbrett

Fra startskjermen på Android-enheten din:

 • Enhetsmodell: Velg Innstillinger-appen > Om telefonen (eller Om nettbrettet), og finn deretter enhetsnavn og/eller modellnummer. Trinnene varierer avhengig av Android-versjonen din.
 • Programvareversjon: Velg Innstillinger-appen > Om telefonen (eller Om nettbrettet) > Programvareinformasjon, og finn deretter Android-versjonen. Trinnene varierer avhengig av Android-versjonen din.
Apple iPhone eller iPad

Fra startskjermen på Apple-enheten:

For flere alternativer:

 • I Max velger du profilen din.

Her finner du følgende:

Konto

Her finner du e-postadressen og navnet på kontoen din. For å gjøre endringer, gå til Endre e-postadressen eller passordet.

Abonnement

Her finner du informasjon om grunnabonnementet ditt og eventuelle tillegg du har lagt til. Hvis du vil finne ut hvordan du endrer abonnementet, kan du gå til Administrer et Max-abonnement.

Personvern og juridisk

Her finner du følgende informasjon:

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Personvern for Max.

For å få tilgang til innstillinger:

 • max.com velger du profilen din og deretter Innstillinger.

Her finner du følgende alternativer:

Spill av forhåndsvisninger automatisk

Hvis du ikke vil at forhåndsvisninger skal spilles av automatisk med lyd på datamaskinen, slår du av Spill av forhåndsvisninger automatisk.

Spill av neste episode automatisk

Som standard spilles neste episode i en serie automatisk av når du er ferdig med å se en episode, slik at du enkelt kan se en serie. Hvis du ikke vil spille av neste episode automatisk, slår du av Autoavspilling av neste episode.

Slik fungerer automatisk avspilling

Når rulleteksten begynner, vises Neste episode nederst til høyre med en nedtelling på 15 sekunder. Hvis du vil begynne å se med en gang, velger du Neste episode eller venter i 15 sekunder, så spilles episoden av automatisk.

For å se rulleteksten, velg X ved siden av Neste episode-knappen for å avvise nedtellingen. Hvis du gjør dette, spilles ikke neste episode før episoden er ferdig (inkludert scener fra neste episode).

Undertekststil

Her kan du endre måten undertekster og bildetekster vises på når du ser på i en nettleser (skrift, farge, størrelse og tetthet).

Varslinger

Vi kan med jevne mellomrom sende deg serie- og filmanbefalinger, produktoppdateringer og spesialtilbud på e-poster. Hvis du ikke vil motta disse e-postene, slår du av alternativet E-postmarkedsføring.

Hvis du slår av E-postmarkedsføring, vil du fortsatt motta tjeneste-e-poster knyttet til abonnementet ditt og når du gjør endringer i kontoen din (som å endre passordet ditt).

Administrer foreldrekode

Hvis du vil legge til eller endre foreldrekoden, velger du Administrer foreldrekoden, angir en firesifret foreldrekode og velger Lagre.

En foreldrekode bidrar til å hindre barnet i å forlate en barneprofil når Barnesikker avslutning er slått på. Kontoen din har bare én foreldrekode som gjelder for alle barneprofiler med Barnesikker avslutning slått på. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Alt om barneprofiler.

Informasjon

Velg Informasjon for å finne nettversjonen.

Slik finner du datamaskinens modell og programvareversjon:

 • Datamaskin: Hvis du vil finne ut hvilken versjon av Windows du kjører, kan du gå til Hvilken versjon av Windows. For å finne datamaskinmodellen din, gå til Innstillinger > System > Om.
 • Mac: Fra Apple-menyen (øverst til venstre) velger du Om denne maskinen. Her finner du enhetsmodellen og OS-versjonen.
 • Chromebook: For å finne Chrome OS-versjonen din, velg klokkeikonet (nederst til venstre), velg Innstillinger-ikonet og deretter Om Chrome OS nederst i menyen.

For flere alternativer:

 • I Max velger du profilen din.

Her finner du følgende:

Konto

Her finner du e-postadressen og navnet på kontoen din. For å gjøre endringer, gå til Endre e-postadressen eller passordet.

Abonnement

Her finner du informasjon om grunnabonnementet ditt og eventuelle tillegg du har lagt til. Hvis du vil finne ut hvordan du endrer abonnementet, kan du gå til Administrer et Max-abonnement.

Personvern og juridisk

Her finner du følgende informasjon:

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Personvern for Max.

For å få tilgang til innstillinger:

 • I Max-appen velger du Innstillinger-ikonet tannhjul.

Her finner du følgende alternativer:

Avspilling
Spill av forhåndsvisninger automatisk

Hvis du ikke vil at forhåndsvisninger skal spilles av automatisk med lyd på TV-en, slår du av Spill av forhåndsvisninger automatisk.

Spill av neste episode automatisk

Som standard spilles neste episode i en serie automatisk av når du er ferdig med å se en episode, slik at du enkelt kan se en serie. Hvis du ikke vil spille av neste episode automatisk, slår du av Autoavspilling av neste episode.

Slik fungerer automatisk avspilling

Når rulleteksten begynner, vises Neste episode nederst til høyre med en nedtelling på 15 sekunder. Hvis du vil begynne å se med en gang, velger du Neste episode eller venter i 15 sekunder, så spilles episoden av automatisk.

For å se rulleteksten, velg X ved siden av Neste episode-knappen for å avvise nedtellingen. Hvis du gjør dette, spilles ikke neste episode før episoden er ferdig (inkludert scener fra neste episode).

Undertekststil

På enkelte TV-enheter kan du endre måten undertekster og teksting vises på i Max-appen.

Hvis Undertekststil ikke er tilgjengelig, kan du justere undertekststilen i enhetsinnstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Undertekster, teksting og lyd.

Konto

Her finner du e-postadressen og navnet på kontoen din. For å gjøre endringer, gå til Endre e-postadressen eller passordet.

Abonnement

Her finner du informasjon om grunnabonnementet ditt og eventuelle tillegg du har lagt til. Hvis du vil finne ut hvordan du endrer abonnementet, kan du gå til Administrer et Max-abonnement.

Personvern og juridisk

Her finner du følgende informasjon:

Hvis du vil ha mer informasjon og flere alternativer, kan du gå til Personvern for Max.

Informasjon

Velg Informasjon for å finne Max-app-versjonen og enhetens operativsystem.

For å finne enhetsmodellen og OS-versjonen uten å åpne Max, velg enheten din nedenfor:

Amazon Fire TV

Fra startskjermen til Amazon Fire TV går du til Innstillinger > Enhet > Om og finner modell- og programvareversjonen. For mer info, gå til Amazons Hvilken Fire TV-enhet har jeg?-artikkel.

Android TV

Fra startskjermen på Android TV går du til Innstillinger og velger Om under Enhet. Disse trinnene kan variere avhengig av Android OS-versjonen din.

Apple TV
 • Enhetsmodell: Finn Apple TV på denne siden: Identifiser Apple TV-modellen din.
 • Programvareversjon: Gå til Innstillinger > Generelt > Om på Apple TV og finn tvOS-versjonen.
LG Smart TV
 • Enhetsmodell: Trykk på Innstillinger-knappen på LG Smart TV-fjernkontrollen, og gå deretter til Alle innstillinger > Generelt > Om denne TV-en > TV-informasjon og finn modellnummeret (øverst på skjermen).
 • Programvareversjon: Trykk på Innstillinger-knappen på LG Smart TV-fjernkontrollen, og gå deretter til Alle innstillinger > Generelt > Om denne TV-en og finn versjonen (øverst på skjermen).
Samsung TV
 • Enhetsmodell: Trykk på menyknappen på Samsung TV-fjernkontrollen, og velg deretter Kundestøtte > Kontakt Samsung for å finne modellnummeret/koden.
 • Programvareversjon: Trykk på menyknappen på Samsung TV-fjernkontrollen, og velg deretter Støtte > Programvareoppdatering. Finn versjonen til høyre.

Beslektede emner