Dodaj ili promeni PIN profila

Možeš da dodaš 4-cifreni PIN za bilo koji profil da sprečiš članove svog domaćinstva da koriste taj profil.

Kada dodaš PIN profila, taj PIN moraš da uneseš za pristup profilu. Profili sa PIN-om imaju ikonu katanca zatvoren katanac.

Izaberi temu:

Dodaj PIN profila

Izaberi uređaj koji koristiš:

Telefon ili tablet
 1. U aplikaciji Max izaberi svoj profil i onda izaberi Izmeni profile.
 2. Izaberi profil.
 3. Izaberi PIN profila.
 4. Unesi lozinku naloga i izaberi Pošalji.
  Da resetuješ lozinku, idi na Zaboravljena lozinka.
 5. Unesi 4-cifreni PIN i onda izaberi Sačuvaj.
 6. Izaberi Gotovo.

Sada ćeš morati da uneseš 4-cifreni PIN da pređeš na svoj profil.

Računar
 1. Na adresi max.com izaberi svoj profil i onda izaberi Izmeni profile.
 2. Izaberi profil.
 3. Izaberi PIN profila.
 4. Unesi lozinku naloga i izaberi Sledeće.
  Da resetuješ lozinku, idi na Zaboravljena lozinka?.
 5. Unesi 4-cifreni PIN i onda izaberi Sačuvaj.
 6. Izaberi Gotovo.

Sada ćeš morati da uneseš 4-cifreni PIN da pređeš na svoj profil.

TV uređaj
 1. U aplikaciji Max izaberi svoj profil.
 2. Izaberi ikonu Izmeni olovka ispod profila.
 3. Izaberi PIN profila.
 4. Pritisni dugme Select ili dugme OK na daljinskom upravljaču da otvoriš tastaturu na ekranu.
 5. Unesi lozinku naloga i izaberi Sledeće.
  Da resetuješ lozinku, idi na Zaboravljena lozinka.
 6. Unesi 4-cifreni PIN i izaberi Sačuvaj.
 7. Izaberi Gotovo.

Sada ćeš morati da uneseš 4-cifreni PIN da pređeš na svoj profil.

Apple televizor: Možeš da dodaš PIN profila na svom telefonu, tabletu ili računaru.

Izmeni ili ukloni PIN profila

Izaberi uređaj koji koristiš:

Telefon ili tablet
 1. U aplikaciji Max izaberi svoj profil i onda izaberi Izmeni profile.
 2. Izaberi profil.
 3. Izaberi PIN profila.
 4. Unesi lozinku naloga i izaberi Pošalji.
  Da resetuješ lozinku, idi na Zaboravljena lozinka.
 5. Na ekranu Upravljaj PIN-om profila:
  • Promeni PIN: Unesi novi 4-cifreni PIN i izaberi Sačuvaj.
  • Ukloni PIN: Izaberi Ukloni PIN.
 6. Izaberi Gotovo.
Računar
 1. Na adresi max.com izaberi svoj profil i onda izaberi Izmeni profile.
 2. Izaberi profil.
 3. Izaberi PIN profila.
 4. Unesi lozinku svog naloga i izaberi Sledeće.
  Da resetuješ lozinku, izaberi Zaboravljena lozinka?.
 5. Na ekranu Upravljaj PIN-om profila:
  • Promeni PIN: Izbriši postojeći PIN, unesi novi PIN i onda izaberi Sačuvaj.
  • Ukloni PIN: Izaberi Ukloni.
 6. Izaberi Gotovo.
TV uređaj
 1. U aplikaciji Max izaberi svoj profil.
 2. Izaberi ikonu Izmeni olovka ispod profila.
 3. Izaberi PIN profila.
 4. Pritisni dugme Select ili OK na daljinskom upravljaču da otvoriš tastaturu na ekranu.
 5. Unesi lozinku naloga i izaberi Sledeće.
  Da resetuješ lozinku, idi na Zaboravljena lozinka.
 6. Na ekranu Upravljaj PIN-om profila:
  • Promeni PIN: Unesi novi 4-cifreni PIN i izaberi Sačuvaj.
  • Ukloni PIN: Izaberi Ukloni.
 7. Izaberi Gotovo.

Apple televizor: Promeni PIN profila na adresi max.com/editprofiles.

Zaboravljeni PIN profila?

Izaberi uređaj koji koristiš:

Telefon ili tablet
 1. Kada se zatraži PIN profila, izaberi Zaboravljen PIN? Aplikacija će otvoriti prozor pregledača.
 2. Ako se to zatraži, unesi svoju email adresu i lozinku, a zatim izaberi Prijavi se. Ne možeš da se prijaviš?
 3. Izaberi PIN profila.
 4. Unesi lozinku naloga i izaberi Sledeće.
 5. Izbriši postojeći PIN, unesi novi PIN, a zatim izaberi opciju Sačuvaj.
 6. Izaberi Gotovo.
 7. Zatvori prozor pregledača i vrati se na Max.
Računar
 1. Kada se zatraži PIN profila, izaberi Zaboravljen PIN?
 2. Unesi lozinku svog naloga i izaberi Sledeće.
  Da resetuješ lozinku, izaberi Zaboravljena lozinka?.
 3. Izbriši postojeći PIN, unesi novi PIN i onda izaberi Sačuvaj.
 4. Izaberi Gotovo.

Kada dodaš, ažuriraš ili ukloniš PIN profila, poslaćemo ti email na tvoju email adresu naloga.

Roditeljski kôd
Možeš da uključiš nametanje dečijeg profila da sprečiš dete da napusti svoj dečiji profil. Saznaj više informacija u odeljku Nametanje dečijeg profila i roditeljski kôd.