Добавете или променете ПИН кода за профила си

Можете да добавите 4-цифрен ПИН код към който и да е профил, така че останалите членове на домакинството Ви да не могат да го използват.

След като добавите ПИН код за профила, съответният ПИН трябва да се въведе, за да получите достъп до профила. Профилите с ПИН код се показват с икона на катинарче заключен катинар.

Изберете тема:

Добавяне на ПИН код за профил

Изберете устройството, което използвате:

Телефон или таблет
 1. В Max изберете профила си и след това натиснете Редактиране на профили.
 2. Изберете профил.
 3. Изберете ПИН код за профила.
 4. Въведете паролата за акаунта си и изберете Изпращане.
  За да нулирате паролата, вижте Забравих паролата си.
 5. Въведете 4-цифрен ПИН код и след това изберете Запазване.
 6. Изберете Готово.

Сега ще трябва да въведете 4-цифрения ПИН код, за да превключите на профила си.

Компютър
 1. От max.com изберете профила си и след това „Редактиране на профилите“.
 2. Изберете профил.
 3. Изберете ПИН код за профила.
 4. Въведете паролата на акаунта си и изберете Напред.
  За да нулирате паролата си, изберете Забравена парола?
 5. Въведете 4-цифрен ПИН код и изберете Запази.
 6. Изберете Готово.

Сега ще трябва да въведете 4-цифрения ПИН код, за да превключите на профила си.

Телевизионно устройство
 1. В Max изберете профила си.
 2. Изберете иконата за редактиране молив под някой профил.
 3. Изберете ПИН код за профила.
 4. Натиснете бутона Select (Избор) или OK на дистанционното, за да отворите екранната клавиатура.
 5. Въведете паролата на акаунта си и изберете Напред.
  За да нулирате паролата, вижте Забравих паролата си.
 6. Въведете 4-цифрен ПИН код и това изберете Запази.
 7. Изберете Готово.

Сега ще трябва да въведете 4-цифрения ПИН код, за да превключите на профила си.

Apple TV: Можете да добавите ПИН код за профила си чрез телефон, таблет или компютър.

Промяна или премахване на ПИН код за профила

Изберете устройството, което използвате:

Телефон или таблет
 1. В Max изберете профила си и след това натиснете Редактиране на профили.
 2. Изберете профил.
 3. Изберете ПИН код за профила.
 4. Въведете паролата за акаунта си и изберете Изпращане.
  За да нулирате паролата, вижте Забравих паролата си.
 5. От екрана за управление на ПИН кода за профила:
  • Смяна на ПИН код: Въведете нов 4-цифрен ПИН код и изберете Запази.
  • Премахване на ПИН кода: Изберете Премахване на ПИН кода.
 6. Изберете Готово.
Компютър
 1. От max.com изберете профила си и след това „Редактиране на профилите“.
 2. Изберете профил.
 3. Изберете ПИН код за профила.
 4. Въведете паролата на акаунта си и изберете Напред.
  За да нулирате паролата си, изберете Забравена парола?
 5. От екрана за управление на ПИН кода за профила:
  • Смяна на ПИН код: Изтрийте съществуващия ПИН код, въведете нов ПИН код и след това натиснете Запази.
  • Премахване на ПИН кода: Изберете Премахване.
 6. Изберете Готово.
Телевизионно устройство
 1. В Max изберете профила си.
 2. Изберете иконата за редактиране молив под някой профил.
 3. Изберете ПИН код за профила.
 4. Натиснете бутона Select (Избор) или OK на дистанционното управление, за да отворите екранната клавиатура.
 5. Въведете паролата на акаунта си и изберете Напред.
  За да нулирате паролата, вижте Забравих паролата си.
 6. От екрана за управление на ПИН кода за профила:
  • Смяна на ПИН код: Въведете нов 4-цифрен ПИН код и изберете Запази.
  • Премахване на ПИН кода: Изберете Премахване.
 7. Изберете Готово.

Apple TV: Можете да промените ПИН кода за профила си от max.com/editprofiles.

Забравили сте ПИН кода за профила си?

Изберете устройството, което използвате:

Телефон или таблет
 1. Когато бъдете попитани за профилен ПИН код, изберете Забравен ПИН код? Приложението ще отвори прозорец на браузъра.
 2. Ако бъдете подканени, въведете имейл адреса и паролата си и изберете Вход. Не можете да влезете?
 3. Изберете ПИН код за профила.
 4. Въведете паролата на акаунта си и изберете Напред.
 5. Изтрийте съществуващия ПИН код, въведете нов ПИН код и след това изберете Запази.
 6. Изберете Готово.
 7. Затворете прозореца на браузъра и се върнете в Max.
Компютър
 1. Когато бъдете попитани за ПИН код на профила, изберете Забравен ПИН код?
 2. Въведете паролата на акаунта си и изберете Напред.
  За да нулирате паролата си, изберете Забравена парола?
 3. Изтрийте съществуващия ПИН код, въведете нов ПИН код и след това изберете Запази.
 4. Изберете Готово.

Когато добавите, актуализирате или премахнете ПИН код за профила, ще Ви изпратим съобщение на имейл адреса на акаунта.

Родителски код
Можете да включите защитеното излизане от детско съдържание, така че детето Ви да не може да излезе от детския профил. За повече информация вижте Защитено излизане от детско съдържание и родителски код.