Гледайте Олимпийските игри в Max
Прочетете повече
От 26 юли 2024 г. можете да гледате Олимпийските игри Paris 2024 в Max с всеки базов абонаментен план. Повече информация. Прочетете по-малко

Защитено излизане от детско съдържание в Max и родителски код

Защитено излизане от детско съдържание е избирателна настройка, която не позволява детето Ви да излиза от детския си профил. Когато тази опция е включена, за изход от детския профил и превключване на друг профил се изисква 4-цифрен родителски код. Акаунтът ви разполага само с един родителски код.

ПИН кодът за профила е избирателна настройка, чрез която можете да не позволявате на други членове на домакинството Ви да използват даден профил. За повече информация вижте Добавяне или промяна на ПИН кода за профила.

Изберете тема:

Добавяне или нулиране на родителски код

Когато функцията за защитено излизане от детско съдържание е включена, за излизане от детския профил ще е нужен 4-цифрен родителски код.

Ето как да добавите или нулирате родителския код за акаунта си.

Изберете устройството, което използвате:

Телефон, таблет или компютър
 1. Отидете на max.com/ParentCode и влезте (ако е нужно).
  Нуждате се от помощ с влизането?
 2. Въведете нов 4-цифрен родителски код и изберете Запазване.

Родителският код е в сила за всички детски профили с включена функция за защитено излизане от детско съдържание.

Телевизионно устройство
 1. В Max изберете профила си.
 2. Изберете иконата за редактиране молив под някой детски профил.
 3. Включете защитеното излизане от детско съдържание.
 4. Създайте родителски код (ако е приложимо) и въведете 4-цифрен код, след което изберете Запазване.
 5. Изберете Нулиране на родителския код (ако е приложимо) и въведете 4-цифрен код, след което изберете Запазване.
 6. Изберете Готово.

Apple TV: Можете да създавате или нулирате родителски код, като използвате телефона, таблета или компютъра си.

Родителският код е в сила за всички детски профили с включена функция за защитено излизане от детско съдържание.

Включете защитеното излизане от детско съдържание

Изберете устройството, което използвате:

Телефон, таблет или компютър
 1. Ако акаунтът Ви няма родителски код, вижте Добавяне или нулиране на родителски код.
 2. Посетете max.com/editprofiles и влезте (ако е нужно).
  Нуждаете се от помощ с влизането?
 3. Изберете детски профил.
 4. Включете защитеното излизане от детско съдържание и след това изберете Готово.

Детето Ви вече няма да може да излезе от детския профил без родителския Ви код.

Телевизионно устройство
 1. В Max изберете профила си.
 2. Изберете иконата за редактиране молив под някой детски профил.
 3. Включете защитеното излизане от детско съдържание.
 4. Изберете Нулиране на родителския код (ако е приложимо) и въведете 4-цифрен код, след което изберете Запазване.
 5. Изберете Готово.

Детето Ви вече няма да може да излезе от детския профил без родителския Ви код.

Apple TV: Можете да включите защитеното излизане от детско съдържание, като използвате телефона, таблета или компютъра си.

Отстраняване на неизправности

Не мога да изляза от детски профил

Ако сте забравили родителския си код и не можете да излезете от детски профил, нулирайте родителския код. Ето как да направите това:

 1. Отидете на max.com/ParentCode и влезте (ако е нужно).
  Нуждате се от помощ с влизането?
 2. Въведете нов 4-цифрен родителски код и изберете Запази.
Забравили сте родителския код?

Ако сте забравили родителския код, можете да го нулирате. Ето как да направите това:

 1. Отидете на max.com/ParentCode и влезте (ако е нужно).
  Нуждате се от помощ с влизането?
 2. Въведете нов 4-цифрен родителски код и изберете Запази.
Забравили сте паролата си за Max?

Ако сте забравили или не знаете паролата си за Max, опитайте да я нулирате. Ако това не помогне, вижте Не мога да нулирам паролата си.