Добавяне и управление на профили в Max

Профилни снимки
Персоналните профилни снимки от HBO Max се показват като обикновена профилна икона в Max (Max не поддържа персонални профилни снимки). Имате избор измежду 350 аватара на различни персонажи.

За по-персонализирано изживяване можете да създадете до 5 профила за всички в домакинството ви. С профилите проследявате какво сте гледали и какво желаете да гледате.

Има два вида профили: за възрастни и детски. За да редактирате детски профил и да управлявате родителския код, вижте Всичко за детските профили.

Всеки профил има свой собствен:

Изберете тема:

Добавяне на профил
 1. В Max изберете профила си и след това изберете + Нов профил (възможно е да се наложи да превъртите надясно, ако имате повече от 3 профила).
 2. Изберете аватар или натиснете Пропусни.
 3. Въведете име (с дължина между 1 и 14 символа).
 4. За да създадете детски профил, включете Детски режим.
 5. Изберете Запази.

След запазването можете да промените възрастовите ограничения по подразбиране за детския профил. За да разберете как да направите това, вижте Редактиране на детски профил.

Редактиране на профил

Изберете устройството, което използвате:

Телефон или таблет
 1. Изберете профила си и след това Редактиране на профилите.
 2. Изберете профил.
 3. Ето какво можете да промените:
  • Профил за възрастни: Име, PIN за профила, език на показване и аватар.
  • Детски профил: Име, детски режим, възрастови ограничения, защитено излизане от детско съдържание, PIN за профила, език на показване и аватар. За повече информация вижте Всичко за детските профили.
 4. Направете промени по профила и изберете Готово.

Забележка Ако изключите детския режим, детският профил ще се промени на профил за възрастни и повече няма да има функциите на детски профил, например защитеното излизане от детско съдържание. Профилът за възрастни не може да се промени на детски профил.

За да промените възрастовите ограничения за детски профил, трябва да редактирате профила от max.com.

Компютър
 1. От max.com изберете профила си и след това „Редактиране на профилите“.
 2. Изберете профил.
 3. Ето какво можете да промените:
 4. Направете промени по профила и изберете Готово.

Забележка Ако изключите детския режим, детският профил ще се промени на профил за възрастни и повече няма да има функциите на детски профил, например защитеното излизане от детско съдържание. Профилът за възрастни не може да се промени на детски профил.

Телевизионно устройство
 1. В Max изберете профила си.
 2. Изберете иконата за редактиране молив под някой профил.
 3. Ето какво можете да промените:
 4. Направете промени по профила и изберете Готово.

Забележка Ако изключите детския режим, детският профил ще се промени на профил за възрастни и повече няма да има функциите на детски профил, например защитеното излизане от детско съдържание. Профилът за възрастни не може да се промени на детски профил.

Изтриване на профил

Изберете устройството, което използвате:

Телефон, таблет или компютър
 1. В Max изберете профила си и след това Редактиране на профилите.
 2. Изберете профил.
 3. Изберете Изтриване на профил и потвърдете изтриването.
  Това ще изтрие профила и информацията за него, например Моят списък и Продължи гледането.
 4. Изберете Готово.

Не можете да изтриете даден профил? Не можете да изтриете активния профил. Превключете на друг профил, преди да повторите стъпките по-горе. Също така не можете да изтриете първия си профил (който е създаден с акаунта), но можете да го редактирате.

Телевизионно устройство
 1. В Max изберете профила си.
 2. Изберете иконата за редактиране молив под някой профил.
 3. Изберете „Изтриване на профил“ и потвърдете изтриването.
  Това ще изтрие профила и информацията за него, например „Моят списък“ и Продължи гледането.
 4. Изберете Готово.

Не можете да изтриете даден профил? Не можете да изтриете активния профил. Превключете на друг профил, преди да повторите стъпките по-горе. Също така не можете да изтриете първия си профил (който е създаден с акаунта), но можете да го редактирате.

Превключване на профили

Ето как можете да превключите на друг профил:

 1. В Max изберете профила си.
 2. Изберете различен профил.
 3. Ако се получи подкана, изберете „Изход от детски профил“ и въведете 4-цифрения родителски код, за да излезете от детския профил.

Ако превключите на профил, който е защитен с PIN код, ще трябва да въведете 4-цифрения PIN код.

Промяна на езика на приложението

Можете да промените езика на текста в приложението Max.

Изберете устройството, което използвате:

Телефон, таблет или компютър
 1. Изберете профила си и след това „Редактиране на профилите“.
 2. Изберете профил.
 3. Изберете „Език на показването“, изберете даден език и след това „Готово“.

Езикът на показването се запазва към профила ви и се прилага на всичките ви устройства.

Телевизионно устройство
 1. Изберете профила си.
 2. Изберете иконата за редактиране молив под някой профил.
 3. Изберете „Език на показването“, изберете даден език и след това Готово.

Езикът на показването се запазва към профила ви и се прилага на всичките ви устройства.

Екран „Кой гледа“

Ето какво се случва, когато отворите Max:

 • Телевизионно устройство: Ако последният използван профил е бил детски профил, Max ще се отвори със съответния профил. Ако последният използван профил е бил на възрастен, то ще видите екрана „Кой гледа“.
 • Телефон, таблет или компютър: Max винаги се отваря с последно използвания профил (няма да видите екрана „Кой гледа“).

Можете да добавите PIN код на профила, за да ограничите достъпа така, че профилът да не може да се ползва от други за гледане на Max.