Legg til og administrer Max-profiler

Profilbilder
Egendefinerte profilbilder fra HBO Max vises som et generisk profilikon i Max (Max støtter ikke egendefinerte profilbilder). Du kan velge mellom 350 karakterprofilbilder.

For en mer personlig opplevelse kan du opprette opptil 5 profiler for alle i husstanden din. Profiler holder styr på hva du har sett og hva du vil se.

Det finnes to typer profiler: Voksen og Barn. For å redigere Barneprofiler og administrere Foreldrekode, går du til Alt om barneprofiler.

Hver profil har sitt eget:

Velg et emne:

Legg til en profil
 1. I Max velger du profilen din og deretter +Ny profil (du må kanskje rulle til høyre hvis du har mer enn tre profiler).
 2. Velg et profilbilde, eller velg Hopp over.
 3. Skriv inn et navn (mellom 1 og 14 tegn).
 4. For å opprette en barneprofil, slå på Barnemodus.
 5. Velg Lagre.

Når det er lagret, kan du endre standardvurderingene for en barneprofil. For å finne ut hvordan du gjør dette, gå til Rediger en barneprofil.

Rediger en profil

Velg enheten du bruker:

Telefon eller nettbrett
 1. Velg profilen din og deretter Rediger profiler.
 2. Velg en profil.
 3. Her er hva du kan endre:
  • Voksenprofil: Navn, Profil-PIN-kode, Visningsspråk og profilbilde.
  • Barneprofil: Navn, Barnemodus, Vurderinger, Barnesikker avslutning, Profil-PIN-kode, Visningsspråk og profilbilde. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Alt om barneprofiler.
 4. Gjør endringer i profilen og velg Ferdig.

Merk Hvis du slår av Barnemodus, endres barneprofilen til en voksenprofil, og den har ikke barneprofilfunksjoner som barnesikker avslutning. En voksenprofil kan ikke endres til en barneprofil.

Hvis du vil endre aldersgrensene for en voksenprofil, må du redigere profilen på max.com.

Datamaskin
 1. På max.com velger du profilen din og deretter Rediger profiler.
 2. Velg en profil.
 3. Her er hva du kan endre:
  • Voksenprofil: Navn, Profil-PIN-kode, Visningsspråk, Vurderinger og Profilbilde.
  • Barneprofil: Navn, Barnemodus, Vurderinger, Barnesikker avslutning, Profil-PIN-kode, Visningsspråk og Profilbilde. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Alt om barneprofiler.
 4. Gjør endringer i profilen og velg Ferdig.

Merk Hvis du slår av Barnemodus, endres barneprofilen til en voksenprofil, og den har ikke barneprofilfunksjoner som Barnesikker avslutning. En voksenprofil kan ikke endres til en barneprofil.

TV-enhet
 1. I Max velger du profilen din.
 2. Velg Rediger-ikonet blyant under en profil.
 3. Her er hva du kan endre:
  • Voksenprofil: Navn, Profil-PIN-kode, Visningsspråk og profilbilde.
  • Barneprofil: Navn, barnemodus, vurderinger, Profil-PIN-kode, Barnesikker avslutning, Visningsspråk og Profilbilde. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Alt om barneprofiler.
 4. Gjør endringer i profilen og velg Ferdig.

Merk Hvis du slår av Barnemodus, endres barneprofilen til en voksenprofil, og den har ikke barneprofilfunksjoner som barnesikker avslutning. En voksenprofil kan ikke endres til en barneprofil.

Slette en profil

Velg enheten du bruker:

Telefon, nettbrett eller datamaskin
 1. I Max velger du profilen din og deretter Rediger profiler.
 2. Velg en profil.
 3. Velg Slett profil og bekreft slettingen.
  Dette sletter profilen og dens informasjon, for eksempel Min liste og Fortsett å se.
 4. Velg Ferdig.

Kan du ikke slette en profil? Du kan ikke slette den aktive profilen. Bytt til en annen profil før du gjentar trinnene ovenfor. Du kan heller ikke slette den første profilen din (opprettet med kontoen din), men du kan redigere den.

TV-enhet
 1. I Max velger du profilen din.
 2. Velg Rediger-ikonet blyant under en profil.
 3. Velg Slett profil og bekreft slettingen.
  Dette sletter profilen og dens informasjon, for eksempel Min liste og Fortsett å se.
 4. Velg Ferdig.

Kan du ikke slette en profil? Du kan ikke slette den aktive profilen. Bytt til en annen profil før du gjentar trinnene ovenfor. Du kan heller ikke slette den første profilen din (opprettet med kontoen din), men du kan redigere den.

Bytt profiler

Slik bytter du til en annen profil:

 1. I Max velger du profilen din.
 2. Velg en annen profil.
 3. Hvis du blir bedt om det, velger du Avslutt barneprofil og skriver inn den firesifrede foreldrekoden for å avslutte barneprofilen.

Hvis du bytter til en profil som er beskyttet av en Profil-PIN-kode, må du angi den firesifrede PIN-koden.

Endre språket for appen

Du kan endre språket for tekst i Max-appen.

Velg enheten du bruker:

Telefon, nettbrett eller datamaskin
 1. Velg profilen din og deretter Rediger profiler.
 2. Velg en profil.
 3. Velg Visningsspråk, velg et språk, og velg deretter Ferdig.

Visningsspråket lagres med profilen din og brukes på alle enheter.

TV-enhet
 1. Velg din profil.
 2. Velg Rediger-ikonet blyant under en profil.
 3. Velg Visningsspråk, velg et språk, og velg deretter Ferdig.

Visningsspråket lagres med profilen din og brukes på alle enheter.

«Hvem ser på»-skjerm

Dette skjer når du åpner Max:

 • TV-enhet: Hvis den siste profilen som ble brukt var en barneprofil, åpnes Max med denne profilen. Hvis den siste profilen som ble brukt var en voksenprofil, ser du «Hvem ser på»-skjermen.
 • Telefon, nettbrett eller datamaskin: Max åpner alltid med den siste profilen som ble brukt (du vil ikke se «Hvem ser på»-skjermen).

Du kan legge til en Profil-PIN-kode for å begrense tilgangen slik at andre ikke kan se Max med den profilen.