Tilføj og administrer Max-profiler

Profilbilleder
Brugerdefinerede profilbilleder fra HBO Max vises som generiske profilikoner på Max (Max understøtter ikke brugerdefinerede profilbilleder). Du kan vælge mellem 350 figuravatarer.

Du kan oprette op til 5 profiler til alle i husholdningen for at få en mere personlig oplevelse. Profiler holder styr på, hvad man har set, og hvad man gerne vil se.

Der er to typer profiler: Voksen og Børn. For at redigere en børneprofil og administrere din forældrekode, skal du gå til Alt om børneprofiler.

Hver profil har hver især:

Vælg et emne:

Tilføj en profil
 1. Vælg din profil på Max og derefter + Ny profil (du skal muligvis rulle til højre, hvis du har mere end 3 profiler).
 2. Vælg en avatar, eller vælg Spring over.
 3. Indtast et navn (mellem 1 og 14 tegn).
 4. Hvis du vil oprette en børneprofil, skal du slå Børnetilstand til.
 5. Vælg Gem.

Når den er gemt, kan du ændre standardaldersvurderingerne på en børneprofil. Gå til Rediger en børneprofil for at lære, hvordan du gør.

Rediger en profil

Vælg den enhed, du bruger:

Telefon eller tablet
 1. Vælg din profil og derefter Rediger profiler.
 2. Vælg en profil.
 3. Du kan ændre følgende:
 4. Foretag ændringer i profilen, og vælg Færdig.

Bemærk Hvis du slår børnetilstand fra, ændres børneprofilen til en voksenprofil og vil ikke have børneprofilfunktionerne som Børnesikker udgang. En voksenprofil kan ikke ændres til en børneprofil.

Hvis du vil ændre aldersvurderingerne på en voksenprofil, skal du redigere profilen på max.com.

Computer
 1. Vælg din profil på max.com og derefter Rediger profiler.
 2. Vælg en profil.
 3. Du kan ændre følgende:
  • Voksenprofil: Navn, profilpinkode, visningssprog, aldersvurderinger og avatar.
  • Børneprofil: Navn, børnetilstand, aldersvurderinger, børnesikker udgang, profilpinkode, visningssprog og avatar. Gå til Alt om børneprofiler for at få mere at vide.
 4. Foretag ændringer i profilen, og vælg Færdig.

Bemærk Hvis du slår børnetilstand fra, ændres børneprofilen til en voksenprofil og vil ikke have børneprofilfunktionerne såsom Børnesikker udgang. En voksenprofil kan ikke ændres til en børneprofil.

TV-enhed
 1. Vælg din profil på Max.
 2. Vælg ikonet Rediger blyant under en profil.
 3. Du kan ændre følgende:
 4. Foretag ændringer i profilen, og vælg Færdig.

Bemærk Hvis du slår børnetilstand fra, ændres børneprofilen til en voksenprofil og vil ikke have børneprofilfunktionerne såsom Børnesikker udgang. En voksenprofil kan ikke ændres til en børneprofil.

Slet en profil

Vælg den enhed, du bruger:

Telefon, tablet eller computer
 1. Vælg din profil på Max og derefter Rediger profiler.
 2. Vælg en profil.
 3. Vælg Slet profil, og bekræft sletningen.
  Dette sletter profilen og dens oplysninger, såsom Min liste og Se videre.
 4. Vælg Færdig.

Kan du ikke slette en profil? Du kan ikke slette den aktive profil. Skift til en anden profil, før du gentager trinnene ovenfor. Du kan heller ikke slette din første profil (oprettet med din konto), men du kan redigere den.

TV-enhed
 1. Vælg din profil på Max.
 2. Vælg ikonet Rediger blyant under en profil.
 3. Vælg Slet profil, og bekræft sletningen.
  Dette sletter profilen og dens oplysninger, såsom Min liste og Se videre.
 4. Vælg Færdig.

Kan du ikke slette en profil? Du kan ikke slette den aktive profil. Skift til en anden profil, før du gentager trinnene ovenfor. Du kan heller ikke slette din første profil (oprettet med din konto), men du kan redigere den.

Skift profiler

Sådan skifter du til en anden profil:

 1. Vælg din profil på Max.
 2. Vælg en anden profil.
 3. Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge Forlad børneprofil og indtaste din forældrekode på 4 cifre for at forlade børneprofilen.

Hvis du skifter til en profil, som er beskyttet af en profilpinkode, skal du indtaste pinkoden på 4 cifre.

Skift sproget i appen

Du kan skifte tekstsproget i Max-appen.

Vælg den enhed, du bruger:

Telefon, tablet eller computer
 1. Vælg din profil og derefter Rediger profiler.
 2. Vælg en profil.
 3. Vælg Visningssprog, vælg et sprog, og vælg derefter Færdig.

Visningssproget gemmes på din profil og bruges på alle enheder.

TV-enhed
 1. Vælg din profil.
 2. Vælg ikonet Rediger blyant under en profil.
 3. Vælg Visningssprog, vælg et sprog, og vælg derefter Færdig.

Visningssproget gemmes på din profil og bruges på alle enheder.

Skærmen 'Hvem ser med?'

Når du åbner Max, sker følgende:

 • TV-enhed: Hvis den senest brugte profil var en børneprofil, åbner Max den profil. Hvis den senest brugte profil var en voksenprofil, vises skærmen 'Hvem ser med?'.
 • Telefon, tablet eller computer: Max åbner altid med en senest brugte profil (skærmen 'Hvem ser med?' vises ikke).

Du kan tilføje en profilpinkode for at begrænse adgangen, så andre ikke kan se Max med den profil.