Додај и управувај со профили на Max

Слики на профилот
Персонализираните слики на профилот од HBO Max се појавуваат како генеричка икона на профилот на Max (Max не поддржува персонализирани слики на профилот). Може да бираш од 350 аватари за ликови.

За поперсонализирано искуство, може да создадеш најмногу 5 профили за секој од твоето домаќинство. На профилите се следи што гледаш и што сакаш да гледаш.

Постојат два вида профили: за возрасни и детски. За да уредиш детски профил и за да управуваш со родителскиот код, оди на Сè за детските профили.

Секој профил има свој:

Избери тема:

Додај профил
 1. Во Max, избери го својот профил и потоа + Нов профил (можеби ќе треба да лизгаш надесно ако имаш повеќе од 3 профили).
 2. Избери аватар или избери Прескокни.
 3. Внеси име (меѓу 1 и 14 знаци).
 4. За да создадеш детски профил, вклучи Детски режим
 5. Избери Зачувај.

Откако ќе зачуваш, ќе може да ги промениш стандардните оцени за детски профил. За да дознаеш како, оди на Уреди детски профил.

Уреди профил

Избери го уредот што го користиш:

Телефон или таблет
 1. Избери го профилот и потоа Уреди профили.
 2. Избери профил.
 3. Еве што може да промениш:
 4. Направи промени во профилот и избери Готово.

Напомена Ако го исклучиш детскиот режим, детскиот профил ќе се промени во профил за возрасен и нема да ги има функциите на детскиот профил како што е опцијата „Излез со заштита за деца“. Профилот за возрасен не може да се промени во детски профил.

За да ги промениш оцените за профилот за возрасен, треба да го уредиш профилот на max.com.

Компјутер
 1. На max.com, избери го својот профил, па Уреди профили.
 2. Избери профил.
 3. Еве што може да промениш:
 4. Направи промени во профилот и избери Готово.

Напомена Ако го исклучиш детскиот режим, детскиот профил ќе се промени во профил за возрасен и нема да ги има функциите на детски профил како што е „Излез со заштита за деца“. Профилот за возрасен не може да се промени во детски профил.

ТВ-уред
 1. Во Max, избери го својот профил.
 2. Избери ја иконата Уреди молив под профилот.
 3. Еве што може да промениш:
 4. Направи промени во профилот и избери Готово.

Напомена Ако го исклучиш детскиот режим, детскиот профил ќе се промени во профил за возрасен и нема да ги има функциите на детски профил, како што е опцијата за излез со заштита за деца. Профил за возрасен не може да се промени во детски профил.

Избриши профил

Избери го уредот што го користиш:

Телефон, таблет или компјутер
 1. Во Max, избери го својот профил и потоа Уреди профили.
 2. Избери профил.
 3. Избери Избриши профил и потврди го бришењето.
  Ова ќе го избрише профилот и неговите информации, како што се Мојот список и Продолжи со гледање.
 4. Избери Готово.

Не можеш да избришеш профил? Не може да го избришеш активниот профил. Префрли се на друг профил пред да ги повториш чекорите дадени погоре. Исто така, не може да го избришеш првиот профил (создаден со сметката), но може да го уредуваш.

ТВ-уред
 1. Во Max, избери го својот профил.
 2. Избери ја иконата Уредимолив под профилот.
 3. Избери Избриши профил и потврди го бришењето.
  Ова ќе го избрише профилот и неговите информации, како што се Мојот список и Продолжи со гледање.
 4. Избери Готово.

Не можеш да избришеш профил? Не може да го избришеш активниот профил. Префрли се на друг профил пред да ги повториш чекорите дадени погоре. Исто така, не може да го избришеш првиот профил (создаден со сметката), но може да го уредуваш.

Промени профил

Еве како може да се префрлиш на друг профил:

 1. Во Max, избери го својот профил.
 2. Избери друг профил.
 3. Ако се бара, избери Излези од детски профил и внеси го 4-цифрениот родителски код за да излезеш од детскиот профил.

Ако се префрлиш на профил кој е заштитен со ПИН на профилот, ќе треба да го внесеш 4-цифрениот ПИН.

Смени го јазикот на апликацијата

Може да го промениш јазикот на текстот во апликацијата Max.

Избери го уредот што го користиш:

Телефон, таблет или компјутер
 1. Избери го својот профил и потоа Уреди профили.
 2. Избери профил.
 3. Избери Јазик за приказ, избери јазик, а потоа избери Готово.

Јазикот за приказ е зачуван со профилот и се користи низ сите уреди.

ТВ-уред
 1. Избери го својот профил.
 2. Избери ја иконата Уредимолив под профилот.
 3. Избери Јазик за приказ, избери јазик, а потоа избери Готово.

Јазикот за приказ е зачуван со профилот и се користи низ сите уреди.

Екран „Кој гледа“

Еве што се случува кога ќе ја отвориш Max:

 • ТВ-уред: ако последниот користен профил бил детски профил, Max ќе се отвори со тој профил. Ако последниот користен профил бил профил за возрасен, ќе го видиш екранот „Кој гледа“.
 • Телефон, таблет или компјутер: Mаx секогаш се отвора со последниот користен профил (нема да го видиш екранот „Кој гледа“).

Може да додадеш ПИН за профилот за да го ограничиш пристапот и друг да не може да гледа Max со користење на тој профил.