Gledaj Olimpijske igre na Max
Prikaži više
Od 26. jula 2024. možeš da gledaš Olimpijske igre Pariz 2024. na Max uz bilo koji osnovni plan pretplate. Više informacija. Prikaži manje

Dodaj Max profile i upravljaj njima

Slike profila
Prilagođene slike profila sa HBO Max se prikazuju kao ikona generičkog profila u aplikaciji Max (Max ne podržava prilagođene slike profila). Možeš da biraš između 350 avatara likova.

Za personalizovaniji doživljaj možeš da napraviš najviše 5 profila za svakoga u svom domaćinstvu. Profili pomažu da pratiš odgledane sadržaje i šta želiš da gledaš.

Postoje dve vrste profila: za odrasle i dečiji. Da izmeniš dečiji profil i upravljaš roditeljskim kôdom, idi na Sve o dečijim profilima.

Svaki profil ima svoj:

Izaberi temu:

Dodaj profil
 1. U aplikaciji Max izaberi svoj profil, a zatim izaberi + Novi profil (možda ćeš morati da se pomeriš nadesno ako imaš više od 3 profila).
 2. Izaberi avatar ili izaberi Preskoči.
 3. Unesi ime (između 1 i 14 znakova).
 4. Za kreiranje dečijeg profila uključi Dečiji režim.
 5. Izaberi Sačuvaj.

Nakon čuvanja možeš da promeniš podrazumevane ocene za dečiji profil. Da saznaš kako to da uradiš, idi na Izmeni dečiji profil.

Izmeni profil

Izaberi uređaj koji koristiš:

Telefon ili tablet
 1. Izaberi profil i onda izaberi Izmeni profile.
 2. Izaberi profil.
 3. Evo šta možeš da promeniš:
  • Profil za odrasle: Ime, PIN profila, Jezik prikaza i avatar.
  • Dečiji profil: Ime, Režim za decu, Ocene, Nametanje dečijeg profila, PIN profila, Jezik prikaza i avatar. Da saznaš više informacija, pogledaj Sve o dečijim profilima.
 4. Unesi promene u profil i izaberi Gotovo.

Napomena Ako isključiš Režim za decu, dečiji profil će se promeniti u profil za odrasle i neće imati funkcije dečijeg profila kao što je Nametanje dečijeg profila. Profil za odrasle se ne može promeniti u dečiji profil.

Za pomenu ocena za profil za odrasle treba da izmeniš profil na adresi max.com.

Računar
 1. Na adresi max.com izaberi svoj profil i onda izaberi Izmeni profile.
 2. Izaberi profil.
 3. Evo šta možeš da promeniš:
  • Profil za odrasle: Ime, PIN profila, Jezik prikaza, Ocene i avatar.
  • Dečiji profil: Ime, Režim za decu, Ocene, Nametanje dečijeg profila, PIN profila, Jezik prikaza i avatar. Više informacija potraži u odeljku Sve o dečijim profilima.
 4. Unesi promene u profil i izaberi Gotovo.

Napomena Ako isključiš Režim za decu, dečiji profil će se promeniti u profil za odrasle i neće imati funkcije dečijeg profila kao što je Nametanje dečijeg profila. Profil za odrasle se ne može promeniti u dečiji profil.

TV uređaj
 1. U aplikaciji Max, izaberi svoj profil.
 2. Izaberi ikonu Izmeni olovka ispod profila.
 3. Evo šta možeš da promeniš:
  • Profil za odrasle: Ime, PIN profila, Jezik prikaza i avatar.
  • Dečiji profil: Ime, Režim za decu, Ocene, PIN profila, Nametanje dečijeg profila, Jezik prikaza i avatar. Više informacija potraži u odeljku Sve o dečijim profilima.
 4. Unesi promene u profil i izaberi Gotovo.

Napomena Ako isključiš Režim za decu, dečiji profil će se promeniti u profil za odrasle i neće imati funkcije dečijeg profila kao što je Nametanje dečijeg profila. Profil za odrasle se ne može promeniti u dečiji profil.

Izbriši profil

Izaberi uređaj koji koristiš:

Telefon, tablet ili računar
 1. U aplikaciji Max izaberi profil, a zatim izaberi Izmeni profile.
 2. Izaberi profil.
 3. Izaberi Izbriši profil i potvrdi brisanje.
  Ovo će izbrisati profil i njegove informacije, kao što su Moja lista i Nastavi da gledaš.
 4. Izaberi Gotovo.

Ne možeš da izbrišeš profil? Ne možeš da izbrišeš aktivan profil. Pređi na drugi profil pre nego što ponoviš gorenavedene korake. Takođe ne možeš da izbrišeš svoj prvi profil (kreiran pomoću tvog naloga), ali možeš da ga izmeniš.

TV uređaj
 1. U aplikaciji Max izaberi svoj profil.
 2. Izaberi ikonu Izmeni olovka ispod profila.
 3. Izaberi Izbriši profil i potvrdi brisanje.
  Ovo će izbrisati profil i njegove informacije, kao što su Moja lista i Nastavi da gledaš.
 4. Izaberi Gotovo.

Ne možeš da izbrišeš profil? Ne možeš da izbrišeš aktivan profil. Pređi na drugi profil pre nego što ponoviš gorenavedene korake. Takođe ne možeš da izbrišeš svoj prvi profil (kreiran pomoću tvog naloga), ali možeš da ga izmeniš.

Promeni profile

Evo kako da se prebaciš na drugi profil:

 1. U aplikaciji Max izaberi svoj profil.
 2. Izaberi drugi profil.
 3. Ako je zatraženo, izaberi Nametanje dečijeg profila i unesi četvorocifreni roditeljski kôd da izađeš iz dečijeg profila.

Ako se prebaciš na profil koji je zaštićen PIN-om profila, moraš da uneseš četvorocifreni PIN.

Promeni jezik aplikacije

Možeš da promeniš jezik teksta u aplikaciji Max.

Izaberi uređaj koji koristiš:

Telefon, tablet ili računar
 1. Izaberi profil i onda izaberi Izmeni profile.
 2. Izaberi profil.
 3. Izaberi Jezik prikaza, izaberi jezik i onda izaberi Gotovo.

Jezik prikaza je sačuvan na tvom profilu i koristi se na svim uređajima.

TV uređaj
 1. Izaberi svoj profil.
 2. Izaberi ikonu Izmeni olovka ispod profila.
 3. Izaberi Jezik prikaza, izaberi jezik, a zatim izaberi Gotovo.

Jezik prikaza je sačuvan na tvom profilu i koristi se na svim uređajima.

Ekran „Ko gleda“

Šta se dešava kada otvoriš Max:

 • TV uređaj: Ako je poslednji korišćeni profil bio dečiji profil, Max će se otvoriti sa tim profilom. Ako je poslednji korišćeni profil bio profil za odrasle, videćeš ekran „Ko gleda“.
 • Telefon, tablet ili računar: Max se uvek otvara sa poslednjim korišćenim profilom (nećeš videti ekran „Ko gleda“).

Možeš da dodaš PIN profila da ograničiš pristup kako drugi ne bi mogli da gledaju Max pomoću tog profila.