Najčastejšie otázky o bezplatnom skúšobnom období služby Max

Najčastejšie otázky a odpovede:

Je k dispozícii bezplatné skúšobné obdobie?

Bezplatné skúšobné obdobie je krátke časové obdobie, počas ktorého sa neúčtuje žiadne predplatné. Väčšina poskytovateľov predplatného Max neponúka novým predplatiteľom bezplatné skúšobné obdobie. Ak niektoré predplatné alebo propagačná ponúka zahŕňa bezplatné skúšobné obdobie, uvidíte o tom zmienku pri registrácii.

Počas bezplatného skúšobného obdobia môžete pozerať čokoľvek zahrnuté v predplatnom Max s bezplatným skúšobným obdobím. Ak pozeráte Max počas bezplatného skúšobného obdobia, nemusíte vykonávať žiadne kroky. Po skončení bezplatného skúšobného obdobia sa bude vaše predplatné automaticky obnovovať každé fakturačné obdobie, až kým ho nezrušíte.

Počas bezplatného skúšobného obdobia môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje na účel zobrazovania cielenej reklamy v súlade s našimi zásadami ochrany súkromia.

Kto má nárok na bezplatné skúšobné obdobie?

Ak predplatné alebo propagačná ponuka zahŕňa bezplatné skúšobné obdobie, kritériá oprávnenosti sú uvedené pri registrácii. Niektoré propagačné ponuky sú napríklad k dispozícii iba pre nových predplatiteľov služby Max.

Ak si myslíte, že vám bola vystavená nesprávna faktúra, požiadajte o pomoc poskytovateľa fakturácie (prejdite do časti Ktorá spoločnosť mi vystavuje faktúry?).

Ako dlho trvá skúšobné obdobie?

Ak predplatné alebo propagačná ponuka zahŕňa bezplatné skúšobné obdobie, dĺžka skúšobného obdobia je uvedená pri registrácii.

Kedy a ako mi bude účtovaný poplatok?

Pri začatí bezplatného skúšobného obdobia musíte počas registrácie pridať spôsob platby, aby sa vaše predplatné po skončení skúšobného obdobia mohlo automaticky skonvertovať na platené predplatné. Prvý poplatok sa zvyčajne vyúčtuje po skončení bezplatného skúšobného obdobia (môže sa to líšiť v závislosti od poskytovateľa fakturácie).

Po skončení bezplatného skúšobného obdobia sa vaše predplatné bude automaticky obnovovať každé fakturačné obdobie, až kým ho nezrušíte. Ak sa chcete vyhnúť poplatku za nasledujúce fakturačné obdobie, musíte zrušiť predplatné pred dátumom nasledujúcej fakturácie.

Máte otázky o fakturácii? Prejdite na tému Predplatné Max a fakturácia.

Prečo mi bol vyúčtovaný poplatok za bezplatné skúšobné obdobie?

Ak vám bol vyúčtovaný poplatok po začatí bezplatného skúšobného obdobia, existuje niekoľko možných dôvodov:

 • Ponuka nezahŕňa bezplatné skúšobné obdobie. Ak vaše predplatné alebo propagačná ponuka nezahŕňa bezplatné skúšobné obdobie, v momente registrácie sa vám vyúčtuje poplatok za Max.
 • Nemáte nárok na bezplatné skúšobné obdobie. Ak nespĺňate kritériá oprávnenosti na predplatné alebo propagačnú ponuku s bezplatným skúšobným obdobím, v momente registrácie sa vám vyúčtuje poplatok za Max. Niektoré propagačné ponuky sú napríklad k dispozícii iba pre nových predplatiteľov. Ak si myslíte, že vám bola vystavená nesprávna faktúra, požiadajte o pomoc poskytovateľa fakturácie (pozrite si nižšie uvedenú časť Ktorá spoločnosť mi vystavuje faktúry?).
 • Predbežná autorizácia. Nespracovaný poplatok pravdepodobne predstavuje predbežnú autorizáciu. Vykonaním predbežnej autorizácie sa overí, či je spôsob platby platný a či ho možno v budúcnosti úspešne použiť na vyúčtovanie poplatku (po skončení bezplatného skúšobného obdobia).
  Predbežná autorizácia je dočasná a v závislosti od pravidiel vašej finančnej inštitúcie by sa mala odstrániť do 7 – 10 dní. Predbežná autorizácia nie je poplatok, môže však ovplyvniť váš disponibilný zostatok. Môžete kontaktovať svoju finančnú inštitúciu a opýtať sa, kedy dôjde k odstráneniu predbežnej autorizácie a pripočítaniu príslušnej sumy späť k vášmu disponibilnému zostatku.
Ktorá spoločnosť mi vystavuje faktúry?

Takto zistíte, ktorá spoločnosť vám vystavuje faktúry za službu Max:

 1. Vykonajte jeden z týchto krokov:
  • Web: Prejdite na max.com/subscription a prihláste sa do svojho účtu. Nemôžete sa prihlásiť?
  • Telefón, tablet alebo počítač: V aplikácii Max vyberte svoj profil a následne Predplatné.
  • TV zariadenie: V aplikácii Max vyberte ikonu Nastavenia ozubené koleso (vpravo dole) a následne Predplatné.
 2. Tu zistíte, kto vám fakturuje základné predplatné (v hornej časti obrazovky).

Môžete tiež skontrolovať svoje bankové výpisy alebo sa opýtať svojho poskytovateľa internetových, mobilných alebo televíznych služieb, či vám fakturuje službu Max. (Ak je predplatné súčasťou balíka televíznych služieb alebo mobilného paušálu, v bankovom výpise nebude samostatný poplatok za Max.)

Máte otázky o fakturácii? Prejdite do časti Predplatné Max a fakturácia.

Ako zruším skúšobné obdobie?

Ak sa chcete vyhnúť vyúčtovaniu poplatku za nasledujúce fakturačné obdobie, musíte zrušiť predplatné pred skončením bezplatného skúšobného obdobia. Ak ho zrušíte v predstihu, môžete pokračovať v pozeraní až do skončenia skúšobného obdobia.

Máte iné otázky?