Spravovať rozšírenie Sport

Keď pridáte rozšírenie Sport (alebo predplatné Premium a Sport na vašich Apple zariadeniach), môžete si z prvého radu naživo vychutnať prestížne podujatia, ligové zápasy a turnaje vrátane Roland-Garros a Tour de France 2024 . Viac informácií nájdete v časti Rozšírenie Sport.

Rozšírenie Sport môžete pridať k svojmu základnému predplatnému. Ak vám vaše súčasné predplatné fakturuje spoločnosť Apple, môžete prejsť na predplatné Premium a Sport.

Rozšírenie Sport je dostupné u týchto poskytovateľov:

 • Max.com
 • Amazon Appstore
 • Obchod s aplikáciami Apple (zvoľte základné predplatné Premium a Sport)
 • Google Play
 • Samsung TV
 • Vybraní poskytovatelia internetových, mobilných a televíznych služieb

Rozšírenie Sport je fakturované mesačne a ceny predplatného sa líšia v závislosti od krajiny. Detaily o športoch a cenách nájdete na max.com/sports.

Ako pridám rozšírenie Sport k môjmu predplatnému?

Rozšírenie Sport môžete pridať k svojmu aktuálnemu predplatnému. Postupujte takto:

 1. V službe Max vykonajte nasledovné:
  • Telefón, tablet alebo počítač: Zvoľte svoj profil a potom Predplatné.
  • TV zariadenie: Zvoľte ikonu Nastavenia cog (lower left) a potom Predplatné.
   (Iba profily dospelých môžu spravovať predplatné.)
 2. Zvoľte Získať rozšírenia (alebo Zmeniť typ predplatného, pokiaľ je vaše predplatné fakturované cez Apple). Viac informácií nájdete v časti Zmeňte svoje predplatné fakturované spoločnosťou Apple.
 3. Na získanie rozšírenia nasledujte inštrukcie na obrazovke.
  Ak dostanete hlásenie o chybe, prejdite do časti Riešenie problémov.
 4. Potvrďte zmenu a pridajte detaily o platbe.

Ako zruším rozšírenie Sport?

Krok 1: Zistite, kto vám vystavuje faktúry

Najskôr zistite, kto vám fakturuje rozšírenie Sport (alebo mesačné predplatné Premium a Sport na zariadeniach Apple):

 1. Otvorte Max a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Telefón, tablet alebo počítač: Zvoľte svoj profil a potom Predplatné.
  • TV zariadenie: Vyberte ikonu Nastavenia cog (lower left) a následne Predplatné.
 2. Zistite, kto vám fakturuje základné predplatné a rozšírenie Sport. Vaše základné predplatné a rozšírenie Sport vám môžu fakturovať rôzne spoločnosti.

Ak ste pridali rozšírenie Sport cez max.com, rozšírenie Sport sa objaví na vašom bankovom výpise ako WBDSports.

Krok 2: Odstráňte rozšírenie Sport

Takto odstránite rozšírenie Sport:

 1. V službe Max vykonajte nasledovné:
  • Telefón, tablet alebo počítač: Zvoľte svoj profil a potom Predplatné.
  • TV zariadenie: Zvoľte ikonu Nastavenia cog (lower left) a potom Predplatné.
   (Iba profily dospelých môžu spravovať predplatné.)
 2. Vyberte Zrušenie rozšírenia Sport.
  Nemáte možnosť zrušiť rozšírenie Sport? Skontrolujte, ktorá spoločnosť vám fakturuje vaše aktuálne rozšírenie Sport a vyhľadajte ju v časti Fakturácia treťou stranou, ktorú nájdete nižšie.
 3. Zrušte rozšírenie podľa pokynov na obrazovke.

Po zrušení rozšírenia môžete pokračovať v pozeraní športových prenosov až do konca fakturačného obdobia rozšírenia (a vaše základné predplatné to neovplyvní).

Po aktualizácii predplatného by ste mali dostať e-mail s potvrdením zmeny.

Fakturácia treťou stranou

Amazon Appstore

Takto zrušíte rozšírenie Sport fakturované spoločnosťou Amazon:

 1. Prejdite na stránku Amazon.com/appstoresubscriptions a prihláste sa do svojho účtu Amazon.
 2. V časti Vaše predplatné nájdite rozšírenie Sport a vypnite automatické obnovenie.

Po zrušení by ste mali dostať e-mail od spoločnosti Amazon s potvrdením zrušenia. V pozeraní športových prenosov môžete pokračovať až do konca fakturačného obdobia vášho rozšírenia (a vaše základné predplatné to neovplyvní).

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, prejdite do časti Spravovať predplatného spoločnosti Amazon.

Apple

Rozšírenie Sport je zahrnuté v základnom predplatnom Premium a Sport. Na zrušenie rozšírenia Sport si musíte zvoliť iný typ predplatného. Postupujte takto:

 1. Na svojom iPhone alebo iPade otvorte Max a vyberte svoj profil.
  Postup pre Apple TV nájdete v časti Zmeniť predplatné fakturované spoločnosťou Apple
 2. Vyberte Predplatné a následne Zmeniť predplatné.
 3. Vyberte typ predplatného (iné predplatné ako Premium a Sport).
 4. Zmeňte predplatné cez Apple podľa pokynov na obrazovke.

Po aktualizácii predplatného by ste od spoločnosti Apple mali dostať e-mail s potvrdením zmeny.

Google Play

Takto zrušíte rozšírenie Sport fakturované cez Google Play:

 1. Na telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Play Store.
  Ak chcete predplatné zrušiť v počítači, prejdite na článok Zrušenie odberu na Google Play spoločnosti Google.
 2. Vpravo hore vyberte ikonu profilu.
 3. Vyberte Platby a predplatné a následne Predplatné.
 4. Vyberte rozšírenie Sport v zozname predplatného a potom Zrušiť predplatné.

Po zrušení by ste mali dostať e-mail od spoločnosti Google s potvrdením zrušenia. V pozeraní športových prenosov môžete pokračovať až do konca fakturačného obdobia vášho rozšírenia (a vaše základné predplatné to neovplyvní).

Samsung TV

Takto zrušíte rozšírenie Sport fakturované spoločnosťou Samsung:

 1. Prejdite na stránku samsungcheckout.com a prihláste sa do svojho účtu Samsung.
  Ak chcete zrušiť predplatné na televízore Samsung, prejdite na článok Zrušenie predplatného spoločnosti Samsung.
 2. V ponuke História nákupov vyberte Predplatné.
 3. Vyhľadajte predplatné svojho rozšírenia Sport a vyberte Zrušiť odber.

Po zrušení by ste mali dostať e-mail od spoločnosti Samsung s potvrdením zrušenia. V pozeraní športových prenosov môžete pokračovať až do konca fakturačného obdobia vášho rozšírenia (a vaše základné predplatné to neovplyvní).

Poskytovateľ internetových, mobilných alebo televíznych služieb

Na zrušenie rozšírenia Sport sa prihláste na webe svojho poskytovateľa služieb, prejdite do jeho Centra pomoci alebo ho kontaktujte s prosbou o pomoc.

Riešenie problémov

Nižšie vyberte hlásenie, ktoré dostávate:

Zmeny vášho predplatného nie je možné vykonať na tomto zariadení

Ak dostávate toto hlásenie, znamená to, že musíte pridať rozšírenie Sport v zariadení, kde ste si základné predplatné Max aktivovali.

Najskôr zistite, ktorá spoločnosť vám fakturuje vaše základné predplatné:

 1. Otvorte Max a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Telefón, tablet alebo počítač: Zvoľte svoj profil a potom Predplatné.
  • TV zariadenie: Zvoľte ikonu Nastavenia cog (lower left) a potom Predplatné.
   (Iba profily dospelých môžu spravovať predplatné.)
 2. Zistite, kto vám fakturuje základné predplatné (v hornej časti obrazovky).
 3. Teraz zistite, kto z nižšie uvedených vám fakturuje základné predplatné:
Pridajte rozšírenie Sport cez {názov poskytovateľa}

Ak sa vám zobrazí toto hlásenie, musíte sa obrátiť na poskytovateľa predplatného (spoločnosť, prostredníctvom ktorej sa fakturuje vaše základné predplatné Max), aby vám k základnému predplatnému pridal rozšírenie Sport.

Zistite, kto vám fakturuje vaše základné predplatné tak, že prejdete do časti Spravovať predplatné Max.

Nie je dostupné u vášho poskytovateľa

Ak sa vám zobrazí toto hlásenie, znamená to, že rozšírenie Sport nie je dostupné u vášho poskytovateľa predplatného (spoločnosť, prostredníctvom ktorej sa fakturuje vaše základné predplatné Max). Pre viac informácií kontaktujte svojho poskytovateľa predplatného.

Zistite, kto vám fakturuje vaše základné predplatné tak, že prejdete do časti Spravovať predplatné Max.