Гледај ги Олимписките игри на Max
Прочитај повеќе
Од 26 јули 2024, ќе може да ги гледаш Олимписките игри Париз 2024 на Max со кој било основен пакет за претплата. Повеќе информации. Прочитај помалку

Излез со заштита за деца и Родителски код на Max

Излез со заштита за деца е опционална поставка што го спречува детето да го напушти детскиот профил. Кога оваа опција е вклучена, потребен е 4-цифрен родителски код за да се излезе од детскиот профил и да се префрли на друг профил. Сметката има само еден родителски код.

ПИН за профил е опционална поставка за да спречиш други членови од домаќинството да користат профил. За повеќе информации, оди на Додај или промени ПИН за профил.

Избери тема:

Додај или ресетирај родителски код

Кога е вклучена опцијата Излез со заштита за деца, ќе ти треба 4-цифрениот родителски код за да излезеш од детскиот профил.

Еве како да додадеш или да ресетираш родителски код на сметката.

Избери го уредот што го користиш:

Телефон, таблет или компјутер
 1. Оди на max.com/Parentcode и најави се (ако е потребно).
  Ти треба помош при најавување?
 2. Внеси нов 4-цифрен родителски код и избери Зачувај.

Родителскиот код важи за сите детски профили со вклучен Излез со заштита за деца.

ТВ-уред
 1. Во Max, избери го својот профил.
 2. Избери ја иконата „Уреди“ молив под детскиот профил.
 3. Вклучи „Излез со заштита за деца“.
 4. Создај родителски код (ако е применливо) и внеси 4-цифрен код, па Зачувај.
 5. Избери Ресетирај го родителскиот код (ако е применливо) и внеси 4-цифрен код, па Зачувај.
 6. Избери Готово.

Apple TV: може да создадеш или да ресетираш родителски код со помош на телефон, таблет или компјутер.

Родителскиот код важи за сите детски профили со вклучена опција Излез со заштита за деца.

Вклучи Излез со заштита за деца

Избери го уредот што го користиш:

Телефон, таблет или компјутер
 1. Ако сметката нема родителски код, оди на Додај или ресетирај родителски код.
 2. Оди на max.com/editprofiles и најави се (ако е потребно).
  Ти треба помош при најавување?
 3. Избери детски профил.
 4. Вклучи „Излез со заштита за деца“, а потоа избери Готово.

Сега, детето не може да излезе од детскиот профил без родителскиот код.

ТВ-уред
 1. Во Max, избери го својот профил.
 2. Избери ја иконата „Уреди“ молив под детскиот профил.
 3. Вклучи „Излез со заштита за деца“.
 4. Избери Ресетирај родителски код (ако е применливо) и внеси 4-цифрен код, потоа Зачувај.
 5. Избери Готово.

Сега, детето не може да излезе од детскиот профил без родителскиот код.

Apple TV: може да ја вклучиш опцијата Излез со заштита за деца со помош на телефон, таблет или компјутер.

Решавање проблеми

Не можеш да излезеш од детскиот профил

Ако го заборави родителскиот код и не можеш да излезеш од детскиот профил, ресетирај го родителскиот код. Еве како:

 1. Оди на max.com/Parentcode и најави се (ако е потребно).
  Ти треба помош да се најавиш?
 2. Внеси нов 4-цифрен родителски код и избери Зачувај.
Го заборави родителскиот код?

Ако го заборави родителскиот код, може да го ресетираш. Еве како:

 1. Оди на max.com/Parentcode и најави се (ако е потребно).
  Ти треба помош да се најавиш?
 2. Внеси нов 4-цифрен родителски код и избери Зачувај.
Ја заборави лозинката за Max?

Ако ја заборави или не ја знаеш лозинката за Max, обиди се со ресетирање на лозинката. Ако ова не помага, оди на Не можам да ја ресетирам лозинката.