Zmena predplatného fakturovaného spoločnosťou Samsung

Ak ste si aktivovali predplatné v televízore Samsung, tu nájdete všetky potrebné informácie o zmene predplatného fakturovaného spoločnosťou Samsung.

Vystavuje vám faktúry iný poskytovateľ? Prejdite do časti Správa predplatného Max.

Najčastejšie otázky o fakturácii spoločnosťou Samsung

Ktoré predplatné mám?
 1. V aplikácii Max vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Telefón, tablet alebo počítač: Vyberte svoj profil a následne Predplatné.
  • TV zariadenie: Vyberte ikonu Nastavenia ozubené koleso (vpravo dole) a následne Predplatné.
   (Spravovať predplatné možno len z profilov dospelého.)
 2. Tu nájdete svoje aktuálne základné predplatné a rozšírenia (ak sa to na vás vzťahuje).

Ak chcete zmeniť predplatné fakturované spoločnosťou Samsung, prejdite do časti Ako zmením svoje predplatné?

Potrebujete pomoc s prihlásením? Prejdite do časti Nemôžem sa prihlásiť.

Kedy mi bude vystavená ďalšia faktúra?

Vaše predplatné sa automaticky obnoví v deň nasledujúcej fakturácie. Dátum nasledujúcej fakturácie zistíte takto:

 1. Prejdite na web samsungcheckout.com a prihláste sa do svojho účtu Samsung.
 2. V ponuke História nákupov vyberte Predplatné.
 3. Vyberte svoje predplatné Max a všimnite si dátum nasledujúcej platby.
Ako zruším predplatné?
Čo treba vedieť
 • Vaše predplatné Max sa bude automaticky obnovovať, kým ho nezrušíte.
 • Odstránením aplikácie Max sa vaše predplatné nezruší.
 • Predplatné zrušte najneskôr 24 hodín pred dátumom nasledujúcej fakturácie, aby ste sa vyhli ďalším poplatkom.

Predplatné fakturované spoločnosťou Samsung môžete zrušiť takto:

Televízor Samsung

Kroky sa líšia v závislosti od modelu televízora. Kroky na zrušenie nájdete v článku Ako môžem zrušiť predplatné? spoločnosti Samsung.

Web
 1. Prejdite na web samsungcheckout.com a prihláste sa do svojho účtu Samsung.
 2. V ponuke História nákupov vyberte Predplatné.
 3. Vyhľadajte svoje predplatné Max a vyberte Zrušiť odber.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, prejdite na článok Ako môžem zrušiť predplatné? spoločnosti Samsung.

Po zrušení by ste od spoločnosti Samsung mali dostať e-mail s potvrdením o zrušení.

Ak máte rozšírenie Sport, rozšírenie sa po skončení platnosti základného predplatného zruší a za zostávajúce dni platnosti rozšírenia vám vrátime peniaze. Môžete naďalej pozerať až do skončenia platnosti predplatného na konci fakturačného obdobia.

Predplatné Max môžete kedykoľvek obnoviť.

Ako zmením spôsob platby?
 1. Prejdite na web samsungcheckout.com a prihláste sa do svojho účtu Samsung.
 2. Vyberte Spôsob platby > Pridať spôsob platby > Kreditná/debetná karta.
Ako zmením svoje základné predplatné?

Základné predplatné alebo fakturačné obdobie môžete zmeniť v televízore Samsung.

 1. V aplikácii Max vyberte ikonu Nastavenia ozubené koleso (vpravo dole) a potom Predplatné. Nemôžete sa prihlásiť?
 2. Vyberte Zmeniť základné predplatné.
 3. Vyberte predplatné a fakturačné obdobie (mesačné alebo ročné).
 4. Zmeňte predplatné cez Samsung podľa pokynov na obrazovke.

Po aktualizácii predplatného by ste od spoločnosti Samsung mali dostať e-mail s potvrdením zmeny.

Ak chcete zistiť, ako pridať alebo odobrať rozšírenie Sport, prejdite do časti Správa rozšírenia Sport.

Kedy nadobudne zmena môjho predplatného účinnosť?

Dátum nadobudnutia účinnosti závisí od zmeny:

 • Ak prejdete na predplatné s nižšou cenou, predplatné sa zmení k dátumu nasledujúcej fakturácie.
 • Ak prejdete na predplatné s vyššou cenou, predplatné sa zmení okamžite. Samsung vám udelí kredit za zvyšný čas pôvodného predplatného a použije ho na nové predplatné. Po využití kreditu sa upraví dátum nasledujúcej fakturácie.
 • Ak zmeníte len fakturačné obdobie (mesačné alebo ročné), zmena sa uskutoční k dátumu nasledujúcej fakturácie.

Hľadáte niečo iné?