Sťahovanie seriálov a filmov v službe Max

Seriály a filmy v službe Max si môžete stiahnuť a pozerať offline v týchto mobilných zariadeniach:

 • Apple iPhone, iPad a iPod Touch
 • Telefón a tablet s Androidom
 • Tablet Amazon Fire

Tu je počet stiahnutých položiek, ktoré môžete mať naraz v účte (vo všetkých zariadeniach) v rámci každého základného predplatného:

Základné predplatné Počet
stiahnutých položiek
Standard 30
Premium 100*

Pri niektorom obsahu môžu platiť osobitné výnimky alebo obmedzenia sťahovania.

*S výnimkami

Stiahnuté položky – otázky a odpovede

Ako si niečo stiahnem?

Potrebujete:

Seriál alebo film si stiahnete takto:

 1. Prihláste sa do služby Max v telefóne alebo tablete. Nemôžete sa prihlásiť?
 2. Vyhľadajte niečo na stiahnutie a vyberte ikonu Stiahnuť šípka smerujúca nadol.
  Nezobrazuje sa ikona Stiahnuť? Znamená to, že seriál alebo film sa nedá stiahnuť alebo máte základný plán Basic s reklamami.
 3. Ikona Stiahnuť sa aktualizuje a zobrazuje priebeh sťahovania. Ak chcete sťahovanie zrušiť, vyberte ikonu Priebeh sťahovania animovaný kruh a potom Zrušiť.
Úložisko
 • Stiahnuté položky sa ukladajú do interného úložiska telefónu alebo tabletu (stiahnuté položky sa nedajú uložiť na SD kartu).
 • Ak chcete zistiť, koľko máte v úložisku voľného miesta: Otvorte aplikáciu Max, vyberte profil a potom Nastavenia aplikácie > Nastavenia sťahovania.
Ako si môžem pozrieť stiahnuté položky?
 1. V aplikácii Max vyberte ikonu Stiahnuté položky šípka smerujúca nadol (dolný okraj).
  Ak sa aktuálne nachádzate v profile dospelého, zobrazia sa stiahnuté položky v zariadení v každom profile. Ak sa nachádzate v detskom profile, dajú sa pozerať len seriály a filmy stiahnuté v danom profile.
 2. Vyberte stiahnutú položku, ktorú chcete pozerať.

Keď začnete pozerať stiahnutú položku, na jej dopozeranie máte 48 hodín, potom vyprší. Stiahnuté položky, ktoré ste ešte nezačali pozerať, vypršia po 30 dňoch. Po vypršaní môžete stiahnutú položku obnoviť alebo odstrániť.

Potrebujete pomoc? Prejdite do časti Nejde prehrať stiahnutá položka.

Ako si môžem pozrieť stiahnuté položky na cestách?

Keď cestujete do zahraničia, môžete pozerať seriály a filmy, ktoré ste si už stiahli. Postup:

 1. Pred cestou si do telefónu alebo tabletu stiahnite seriály alebo filmy.
 2. Uistite sa, že ste prihlásení do služby Max na zariadení, kde máte stiahnuté súbory.
 3. Keď ste na cestách, otvorte aplikáciu Max a vyberte ikonu Stiahnuté položky šípka smerujúca nadol (dolný okraj).
 4. Vyberte stiahnutú položku, ktorú chcete pozerať.

Sledovať a sťahovať si seriály a filmy môžete v krajinách a oblastiach, kde je Max k dispozícii. Viac informácií nájdete v časti Kde je služba Max k dispozícii?.

Ako si obnovím stiahnuté položky?

Keď stiahnutá položka vyprší, musíte ju obnoviť, ak si ju chcete pozrieť. Postupujte takto:

 1. V aplikácii Max vyberte ikonu Stiahnuté položky šípka smerujúca nadol (dolný okraj).
 2. Pri stiahnutej položke, ktorú chcete obnoviť, vyberte ikonu Vypršané stiahnuté položky hodiny.
 3. Vyberte Obnoviť stiahnutú položku (na obnovenie stiahnutej položky potrebujete internetové pripojenie).

Potrebujete pomoc? Prejdite do časti Nejde obnoviť stiahnutá položka.

Čo treba vedieť

 • Stiahnuté položky, ktoré ste ešte nezačali pozerať, vypršia po 30 dňoch od stiahnutia (alebo keď je seriál alebo film odstránený z ponuky Max).
 • Keď začnete pozerať stiahnutú položku, na jej dopozeranie máte 48 hodín, potom vyprší.
 • Stiahnutú položku si môžete obnoviť viackrát.
Ako odstrániť stiahnuté položky?
 1. V aplikácii Max vyberte ikonu Stiahnuté položky šípka smerujúca nadol (dolný okraj).
 2. Následne vykonajte jeden z týchto krokov:
  • Vyberte ikonu Sťahovanie dokončené znak začiarknutia vedľa stiahnutej položky a potom vyberte možnosť Odstrániť stiahnutú položku.
  • Vyberte názov seriálu > tlačidlo Upraviť, potom vyberte X vedľa epizód, ktoré chcete odstrániť, a vyberte Hotovo.
Zmena kvality stiahnutých položiek

Ak chcete zmeniť kvalitu stiahnutých položiek:

 1. V aplikácii Max vyberte svoj profil.
 2. Vyberte Nastavenia aplikácie > Nastavenia sťahovania > Kvalita videa.
 3. Vyberte si kvalitu stiahnutých položiek: Dobrá, Lepšia alebo Najlepšia (predvolené nastavenie je Dobrá).

Toto nastavenie platí pre všetky profily, ktoré v telefóne alebo tablete máte.

Sťahovanie cez mobilnú sieť

Keďže na sťahovanie treba veľké množstvo dát, predvolene je obmedzené na Wi-Fi pripojenie. Ak chcete povoliť sťahovanie cez mobilnú sieť:

 1. V aplikácii Max vyberte svoj profil.
 2. Vyberte Nastavenia aplikácie > Nastavenia sťahovania.
 3. Vypnite Sťahovať len cez Wi-Fi.

Toto nastavenie platí pre všetky profily, ktoré v telefóne alebo tablete máte.

Riešenie problémov

Nejde prehrať stiahnutá položka

Najskôr sa ubezpečte, že stiahnutá položka ešte nevypršala (ak vypršala, pripojte sa na internet a stiahnutú položku obnovte).

Teraz skúste v telefóne alebo tablete tento postup:

 1. Ubezpečte sa, že ste prihlásení.
 2. Zatvorte aplikáciu Max.
 3. Zapnite režim Lietadlo.
 4. Vypnite Wi-Fi.
 5. Otvorte aplikáciu Max a skúste si prehrať stiahnutú položku.

Ak to nepomôže a používate telefón alebo tablet s Androidom, skúste vymazať vyrovnávaciu pamäť aplikácie Max. Postupujte takto:

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte Nastavenia.
 2. Vyberte Hľadať a zadajte Max.
 3. Vo výsledkoch hľadania vyberte Max.
 4. Vyberte Úložisko a vyrovnávacia pamäť alebo Úložisko.
 5. Vyberte Vymazať vyrovnávaciu pamäť.
 6. Otvorte aplikáciu Max, prihláste sa a skúste si prehrať stiahnutú položku.
Nejde obnoviť stiahnutá položka

Ak chcete obnoviť stiahnutú položku, musíte byť:

 • V krajine, kde je služba Max k dispozícii
 • V krajine, kde je daný obsah k dispozícii
 • Prihlásení v aplikácii Max
 • Pripojení na internet

Ak titul už nie je na Max k dispozícii, stiahnutá položka sa nedá obnoviť. Ak chcete zistiť, či je určitý titul k dispozícii, použite funkciu vyhľadávania v aplikácii Max.