Download Max-serier og -film.

Du kan donwloade Max-serier og -film på følgende mobilenheder og se dem, når du er offline:

 • Apple iPhone, iPad og iPod Touch
 • Android-telefon og -tablet
 • Amazon Fire-tablet

Her er antallet af downloads, din konto kan have samtidigt (på tværs af alle enheder) for hvert basisabonnement.

Basisabonnement Antallet af
downloads
Basis med reklamer 0
Standard 30
Premium 100*

Noget af indholdet kan have unikke downloadgrænser eller -begrænsninger.

*Begrænsninger gælder

OSS om downloads

Hvordan downloader jeg noget?

Du skal bruge:

Sådan downloader du en serie eller film:

 1. Log ind på Max på din telefon eller tablet. Kan du ikke logge ind?
 2. Find noget, du ønsker at downloade, og vælg Download-ikonet pil der peger nedad.
  Er der intet Download-ikon? Dette betyder, at serien eller filmen ikke kan downloades, eller at du har basisabonnementet med reklamer. Hvilket abonnement har jeg?
 3. Download-ikonet opdateres for at vise dig, hvordan downloadet skrider frem. Hvis du vil annullere et download, skal du vælge ikonet for downloadstatus animeret cirkel og derefter Annuller.
Lagerplads
 • Downloads lagres på din telefons eller tablets interne lagerplads (downloads kan ikke gemmes på et SD-kort).
 • Hvis du vil finde ud af, hvor meget ledig lagerplads, du har: Åbn Max, vælg din profil og derefter Appindstillinger > Downloadindstillinger.
Hvordan kan jeg se mine downloads?
 1. Vælg Downloads-ikonet pil der peger nedad (nederste kant) i Max.
  Hvis den aktuelle profil er en voksenprofil, finder du downloads for alle profilerne på din enhed. Børneprofiler kan kun se serier og film, der er downloadet af deres profil.
 2. Vælg det download, du gerne vil se.

Når du begynder at se et download, har du 48 timer til at se det færdigt, inden det udløber. Usete downloads udløber efter 30 dage. Du kan forny eller slette downloadet, når det udløber.

Har du brug for hjælp? Gå til Jeg kan ikke afspille et download.

Hvordan kan jeg se mine downloads, når jeg rejser?

Når du rejser til et andet land, kan du se de serier og film, som du allerede har downloadet. Sådan gør du:

 1. Download serier og -film til din telefon eller tablet, inden du tager afsted.
 2. Sørg for, at du er logget ind på Max på enheden med dine downloads.
 3. Når du er ude at rejse, kan du åbne Max og vælge Downloads-ikonet pil der peger nedad (nederste kant).
 4. Vælg det download, du gerne vil se.

Du kan streame og downloade serier og film i lande og områder, hvor Max er tilgængelig. Gå til Hvor er Max tilgængelig? for at få mere at vide.

Hvordan fornyer jeg downloads?

Når et download udløber, vil du blive nødt til at forny det, inden du kan se det. Sådan gør du:

 1. Vælg Downloads-ikonet pil der peger nedad (nederste kant) i Max.
 2. Vælg Udløbet download-ikonet ur på det download, du vil forny.
 3. Vælg Forny download (du skal have en internetforbindelse for at forny et download).

Har du brug for hjælp? Gå til Jeg kan ikke forny et download.

Værd at vide

 • Downloads, som du ikke har set, udløber 30 dage efter, at du downloadede dem (eller når en serie eller film fjernes fra Max).
 • Når du begynder at se et download, har du 48 timer til at se det færdigt, inden det udløber.
 • Du kan forny et download flere gange.
Hvordan sletter jeg downloads?
 1. Vælg Downloads-ikonet pil der peger nedad (nederste kant) i Max.
 2. Gør så et af følgende:
  • Vælg Download færdig-ikonet flueben ved siden af et download, og vælg Slet download.
  • Vælg serienavnet og derefter Rediger-knappen. Vælg X'et ved siden af den eller de episoder, du vil slette, og vælg derefter Færdig.
Basis med reklamer-abonnement
Hvis du skifter dit abonnement til Basis med reklamer, slettes dine downloads fra den dato, din Basis med reklamer-abonnement træder i kraft.
Skift downloadkvaliteten

For at skifte videokvalitet for downloads:

 1. Vælg din profil i Max.
 2. Vælg Appindstillinger > Downloadindstillinger > Videokvalitet.
 3. Vælg en downloadkvalitet: God, Bedre eller Bedst (standardindstillingen er God).

Denne indstilling gælder for alle profiler på din telefon eller tablet.

Download via et mobilnetværk

Fordi det kræver en masse data at foretage downloads, begrænses downloads som standard udelukkende til Wi-Fi-netværk. For at tillade downloads via et mobilnetværk:

 1. Vælg din profil i Max.
 2. Vælg Appindstillinger > Downloadindstillinger.
 3. Slå Download kun via Wi-Fi fra.

Denne indstilling gælder for alle profiler på din telefon eller tablet.

Fejlsøgning

Jeg kan ikke afspille et download

Sørg først for, at downloadet ikke er udløbet (hvis det er udløbet, skal du oprette forbindelse til internettet og forny downloadet).

Prøv derefter de følgende trin på din telefon eller tablet:

 1. Sørg for, at du er logget ind.
 2. Luk Max-appen.
 3. Slå Flytilstand til.
 4. Slå Wi-Fi fra.
 5. Åbn Max, og prøv at afspille et download.

Hvis dette ikke hjælper, og du anvender en Android-telefon eller -tablet, kan du prøve at rydde Max-cachen. Sådan gør du:

 1. Åbn Indstillinger på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Vælg Søg, og indtast Max.
 3. Vælg Max fra søgeresultaterne.
 4. Vælg Lagerplads og cache eller Lagerplads.
 5. Vælg Ryd cache.
 6. Åbn Max, log ind, og prøv at afspille et download.
Jeg kan ikke forny et download

For at forny et download skal du:

 • Befinde dig i et land, hvor Max er tilgængelig
 • Befinde dig i et land, hvor indholdet er tilgængeligt
 • Være logget ind på Max
 • Være forbundet til internettet

Hvis titlen ikke længere er tilgængelig på Max, kan du ikke forny downloadet. Brug søgningen på Max for at finde ud af, om en titel er tilgængelig.