Max sa pomaly načítava, zasekáva sa alebo sa zastavuje

Prehrávanie videa môže ovplyvňovať mnoho faktorov vrátane šírky pásma siete, rýchlosti pripojenia a dostupnej pamäte v zariadení.

Vyberte zariadenie, ktoré používate:

Ak sa Max zasekáva, vyskúšajte tieto riešenia. Možno budete musieť vyskúšať viaceré z nich:

Aktualizácia služby Max

Uistite sa, že používate najnovšiu verziu aplikácie Max:

 • Android: V zariadení s Androidom otvorte Obchod Play a vyhľadajte Max. Ak je k dispozícii aktualizácia aplikácie, vyberte Aktualizovať.
 • iOS: V zariadení Apple otvorte App Store a vyhľadajte Max. Ak je k dispozícii aktualizácia aplikácie, vyberte Aktualizovať.
 • Tablet Amazon Fire: V tablete Fire otvorte Amazon Appstore a vyhľadajte Max. Ak je k dispozícii aktualizácia aplikácie, vyberte Update (Aktualizovať).
Otestujte rýchlosť pripojenia

Takto môžete otestovať rýchlosť internetového pripojenia:

 • Android: Stiahnite si aplikáciu na testovanie rýchlosti internetu z Obchodu Google Play a otestujte rýchlosť pripojenia.
 • iOS: Stiahnite si aplikáciu na testovanie rýchlosti internetu z obchodu Apple App Store a otestujte rýchlosť pripojenia.
 • Tablet Amazon Fire: Na domovskej obrazovke tabletu Fire potiahnite prstom nadol a potom vyberte ikonu bezdrôtového pripojenia. Kliknite na sieť, ku ktorej ste sa pripojili, a skontrolujte intenzitu signálu a rýchlosť pripojenia.

Ak chcete pozerať video v rozlíšení HD, minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s.

Resetujte Wi-Fi alebo prepnite na Wi-Fi

Resetujte Wi-Fi pripojenie

Ak je telefón alebo tablet pripojený k bezdrôtovej sieti, vyskúšajte nasledujúce kroky:

 1. V telefóne alebo tablete zapnite režim Lietadlo.
 2. Počkajte 10 sekúnd a potom režim Lietadlo vypnite.
 3. Otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.

Prepnite na Wi-Fi pripojenie

Ak používate mobilné dátové pripojenie, skúste sa pripojiť k bezdrôtovej sieti a skontrolujte, či sa prehrávanie zlepšilo. Prejdite v telefóne alebo tablete do Nastavení a pripojte sa k sieti Wi-Fi.

Obmedzte aktivitu vo vašej sieti

Ak tú istú sieť Wi-Fi používajú aj iné osoby, požiadajte ich, aby dočasne pozastavili svoju činnosť. Tým sa vyhradí čo najväčšia šírka pásma na pozeranie obsahu v službe Max.

Reštartujte zariadenia

Reštartujte telefón alebo tablet a sieťové zariadenia. Postup:

 1. Vypnite telefón alebo tablet s aplikáciou Max.
 2. Odpojte napájanie od sieťových zariadení (modem, router atď.).
 3. Počkajte 30 sekúnd.
 4. Znova pripojte napájanie k modemu a počkajte, kým sa pripojí k internetu (približne 1 minútu).
 5. Znova pripojte napájanie k routeru a počkajte, kým sa pripojí k internetu.
 6. Zapnite telefón alebo tablet, otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.
Vyskúšajte iné zariadenie

Skúste pozerať obsah v službe Max na inom podporovanom zariadení pripojenom k rovnakej sieti. Pomôže vám to určiť, či problém súvisí s vašou sieťou alebo konkrétnym zariadením.

Ak sa video zasekáva iba v telefóne alebo tablete, odstráňte z neho aplikáciu Max a znova si ju nainštalujte z obchodu s aplikáciami. Potom otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.

Ak sa max.com zasekáva, vyskúšajte tieto riešenia. Možno budete musieť vyskúšať viaceré z nich:

Skontrolujte prehliadač

Pre čo najlepší zážitok odporúčame používať podporovaný prehliadač.

Ak používate podporovaný prehliadač, aktualizujte ho na najnovšiu verziu. Ak chcete zistiť, ako to urobiť, vyhľadajte na internete výraz „aktualizovať“ spolu s názvom vášho prehliadača (napríklad „aktualizovať Chrome“).

Skúste použiť iný prehliadač

Skúste použiť iný podporovaný prehliadač (Chrome, Firefox, Microsoft Edge alebo Safari). Ak sa video úspešne prehráva v inom prehliadači, skontrolujte konfiguráciu prehliadača:

 • Uistite sa, že sú povolené cookies tretích strán.
 • Zakážte softvér na blokovanie reklám.
 • Vypnite súkromné prehliadanie alebo režim inkognito.
 • Zakážte zásuvné moduly, rozšírenia a doplnky prehliadača.

Zatvorte a znovu otvorte prehliadač a skúste si niečo pozrieť.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Otestujte internetové pripojenie, aby ste sa uistili, že minimálna rýchlosť sťahovania je 5 Mb/s. Otvorte prehliadač a vyhľadajte výraz „test rýchlosti internetu“. Ak rýchlosť sťahovania nedosahuje minimálnu hodnotu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb a požiadajte ho o vyriešenie problému s rýchlosťou pripojenia.

Obmedzte aktivitu vo vašej sieti

Ak tú istú sieť používajú aj iné osoby, požiadajte ich, aby dočasne pozastavili svoju činnosť. Tým sa vyhradí čo najväčšia šírka pásma na pozeranie obsahu v službe Max.

Reštartujte zariadenia

Reštartujte počítač a sieťové zariadenia. Postup:

 1. Zatvorte všetky aplikácie a reštartujte počítač.
 2. Odpojte napájanie od sieťových zariadení (napríklad modem, router atď.).
 3. Počkajte 30 sekúnd.
 4. Znova pripojte napájanie k modemu a počkajte, kým sa pripojí k internetu (približne 1 minútu).
 5. Znova pripojte napájanie k routeru a počkajte, kým sa pripojí k internetu.
 6. Zapnite počítač, prejdite na web max.com a skúste si niečo pozrieť.
Vyskúšajte káblové pripojenie

Ak chcete dosiahnuť čo najlepší výkon, skúste v počítači použiť káblové pripojenie (namiesto siete Wi-Fi). Pripojte počítač k routeru pomocou ethernetového kábla.

Uistite sa, že všetky káble sú k sieťovým zariadeniam (napríklad modemu, routeru atď.) pevne pripojené v oboch bodoch pripojenia. Uvoľnený koaxiálny alebo ethernetový kábel môže spôsobiť oslabenie signálu.

Ak Max nefunguje podľa očakávania, vyberte zariadenie, ktoré používate:

AirPlay

Ak potrebujete pomoc s technológiou AirPlay, vyberte zariadenie, z ktorého streamujete obsah (iPhone, iPad alebo Mac).

Amazon Fire TV

Ak sa Max zasekáva, vyskúšajte tieto riešenia. Možno budete musieť vyskúšať viaceré z nich:

Vyhľadajte aktualizácie

Najprv sa uistite, že aplikácia Max a zariadenie Amazon Fire TV sú aktualizované.

 • Aplikácia Max: V zariadení Fire TV označte dlaždicu Max a potom stlačte tlačidlo ponuky na diaľkovom ovládači (tlačidlo s tromi čiarami). V pravom dolnom rohu vyberte More Info (Viac informácií) > Update (Aktualizovať).
 • Amazon Fire TV: V zariadení Fire TV prejdite na Settings (Nastavenia) > My Fire TV (Moja Fire TV) > About (Informácie) Check for System Update (Vyhľadať aktualizáciu systému).
Otestujte rýchlosť pripojenia

V zariadení Amazon Fire TV prejdite na Setting (Nastavenia) > Network (Sieť). Potom stlačením tlačidla Prehrať na diaľkovom ovládači skontrolujte stav siete.

Môžete si tiež stiahnuť aplikáciu na testovanie rýchlosti internetu z obchodu Amazon Appstore a otestovať rýchlosť pripojenia. Ak chcete pozerať video v rozlíšení HD, minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s. Pre čo najlepší zážitok z pozerania v rozlíšení 4K odporúčame rýchlosť sťahovania viac ako 50 Mb/s.

Obmedzte aktivitu vo vašej sieti

Ak tú istú sieť používajú aj iné osoby, požiadajte ich, aby dočasne pozastavili svoju činnosť. Tým sa vyhradí čo najväčšia šírka pásma na pozeranie obsahu v službe Max.

Vymažte vyrovnávaciu pamäť a údaje aplikácie
 1. V zariadení Fire TV prejdite na Settings (Nastavenia) > Applications (Aplikácie) > Manage Installed Applications (Správa nainštalovaných aplikácií).
 2. V zozname nainštalovaných aplikácií vyberte Max.
 3. Vyberte Vymazať vyrovnávaciu pamäť a potom Vymazať údaje.
 4. Znovu otvorte aplikáciu Max, prihláste sa a skúste si niečo pozrieť.
Reštartujte zariadenia

Reštartujte Fire TV a sieťové zariadenia. Postup:

 1. Odpojte napájanie od sieťových zariadení (modem, router atď.).
 2. Počkajte 30 sekúnd.
 3. Znova pripojte napájanie k modemu a počkajte, kým sa pripojí k internetu (približne 1 minútu).
 4. Znova pripojte napájanie k routeru a počkajte, kým sa pripojí k internetu.
 5. V zariadení Amazon Fire TV prejdite na Settings (Nastavenia) > My Fire TV (Moja Fire TV) > Restart (Reštartovať).
Vyskúšajte káblové pripojenie

Ak má vaše zariadenie Amazon Fire TV ethernetový port, skúste pripojiť Fire TV k routeru pomocou ethernetového kábla (namiesto Wi-Fi siete).

Uistite sa, že všetky káble sú k sieťovým zariadeniam (napríklad modemu, routeru atď.) pevne pripojené v oboch bodoch pripojenia. Uvoľnený koaxiálny alebo ethernetový kábel môže spôsobiť oslabenie signálu.

Vyskúšajte iné zariadenie

Skúste pozerať obsah v službe Max na inom podporovanom zariadení pripojenom k rovnakej sieti. Pomôže vám to určiť, či problém súvisí s vašou sieťou alebo konkrétnym zariadením.

Ak k zasekávaniu dochádza iba na zariadení Fire TV, odstráňte aplikáciu Max zo zariadenia Fire TV a znova ju nainštalujte z obchodu Amazon Appstore. Potom otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.

Android TV

Ak sa Max zasekáva, vyskúšajte tieto riešenia. Možno budete musieť vyskúšať viaceré z nich:

Vyhľadajte aktualizácie

Najprv sa uistite, že aplikácia Max a zariadenie Android TV sú aktualizované.

 • Aplikácia Max: V zariadení Android TV označte aplikáciu Max, stlačte a podržte tlačidlo výberu a vyberte Zobraziť podrobnosti > Aktualizovať.
 • Android TV: V zariadení Android TV prejdite na Nastavenia > Systém > Informácie > Aktualizácia systému > Vyhľadať aktualizáciu.
Otestujte rýchlosť pripojenia

Stiahnite si aplikáciu na testovanie rýchlosti internetu z Obchodu Google Play a otestujte rýchlosť pripojenia (alebo otestujte rýchlosť sťahovania v počítači pripojenom k rovnakej sieti ako zariadenie Android TV. Otvorte prehliadač a vyhľadajte výraz „test rýchlosti internetu“).

Ak chcete streamovať video v rozlíšení HD, minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s. Pre čo najlepší zážitok z pozerania v rozlíšení 4K odporúčame rýchlosť sťahovania viac ako 50 Mb/s.

Obmedzte aktivitu vo vašej sieti

Ak tú istú sieť používajú aj iné osoby, požiadajte ich, aby dočasne pozastavili svoju činnosť. Tým sa vyhradí čo najväčšia šírka pásma na pozeranie obsahu v službe Max.

Vymažte vyrovnávaciu pamäť a údaje aplikácie
 1. V zariadení Android TV prejdite na Nastavenia > Aplikácie > Systémové aplikácie.
 2. V zozname nainštalovaných aplikácií vyberte Max.
 3. Vyberte Vymazať vyrovnávaciu pamäť a potom Vymazať údaje.
 4. Znovu otvorte Max, prihláste sa a skúste si niečo pozrieť.

Poznámka Tieto kroky sa líšia v závislosti od verzie operačného systému Android.

Reštartujte zariadenia

Reštartujte zariadenie Android TV a sieťové zariadenia. Postup:

 1. Odpojte napájanie od sieťových zariadení (modem, router atď.).
 2. Počkajte 30 sekúnd.
 3. Znova pripojte napájanie k modemu a počkajte, kým sa pripojí k internetu (približne 1 minútu).
 4. Znova pripojte napájanie k routeru a počkajte, kým sa pripojí k internetu.
 5. V zariadení Android TV prejdite na Nastavenia > Informácie > Reštartovať > Reštartovať.
 6. Otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.

Poznámka Tieto kroky sa líšia v závislosti od verzie operačného systému Android.

Vyskúšajte káblové pripojenie

Ak má vaše zariadenie Android TV ethernetový port, skúste ho pripojiť k routeru pomocou ethernetového kábla (namiesto Wi-Fi siete).

Uistite sa, že všetky káble sú k sieťovým zariadeniam (napríklad modemu, routeru atď.) pevne pripojené v oboch bodoch pripojenia. Uvoľnený koaxiálny alebo ethernetový kábel môže spôsobiť oslabenie signálu.

Vyskúšajte iné zariadenie

Skúste pozerať obsah v službe Max na inom podporovanom zariadení pripojenom k rovnakej sieti. Pomôže vám to určiť, či problém súvisí s vašou sieťou alebo konkrétnym zariadením.

Ak k zasekávaniu dochádza iba na zariadení Android TV, odstráňte aplikáciu Max zo zariadenia Android TV a znova ju nainštalujte z Obchodu Google Play. Potom otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.

Apple TV

Ak sa Max zasekáva, vyskúšajte tieto riešenia. Možno budete musieť vyskúšať viaceré z nich:

Vyhľadajte aktualizácie

Najprv sa uistite, že aplikácia Max a zariadenie Apple TV sú aktualizované.

 • Aplikácia Max: Prejdite do obchodu App Store a vyhľadajte Max. Ak je k dispozícii aktualizácia, vyberte Aktualizovať.
 • Apple TV: V zariadení Apple TV prejdite na Nastavenia > Systém > Aktualizácie softvéru > Aktualizovať softvér.

Potom otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Stiahnite si aplikáciu na testovanie rýchlosti internetu z obchodu Apple App Store a otestujte rýchlosť pripojenia (alebo otestujte rýchlosť sťahovania v počítači pripojenom k rovnakej sieti ako zariadenie Apple TV. Otvorte prehliadač a vyhľadajte výraz „test rýchlosti internetu“).

Ak chcete pozerať video v rozlíšení HD, minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s. Pre čo najlepší zážitok z pozerania v rozlíšení 4K odporúčame rýchlosť sťahovania viac ako 50 Mb/s.

Obmedzte aktivitu vo vašej sieti

Ak tú istú sieť používajú aj iné osoby, požiadajte ich, aby dočasne pozastavili svoju činnosť. Tým sa vyhradí čo najväčšia šírka pásma na pozeranie obsahu v službe Max.

Ukončite spustené aplikácie

Spustené aplikácie môžu využívať vaše sieťové pripojenie alebo dostupnú pamäť. Skúste v zariadení Apple TV ukončiť všetky otvorené aplikácie, aby ste uvoľnili zdroje pre aplikáciu Max. Postup:

 1. Stlačte dvakrát rýchlo za sebou tlačidlo TV na diaľkovom ovládači Apple TV.
 2. Potiahnutím prstom nahor ukončíte vybranú aplikáciu (potiahnutím doľava alebo doprava môžete prechádzať medzi spustenými aplikáciami).
 3. Keď ukončíte všetky aplikácie, znova otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.
Reštartujte zariadenia

Reštartujte zariadenie Apple TV a sieťové zariadenia. Postup:

 1. Odpojte napájanie od sieťových zariadení (modem, router atď.).
 2. Počkajte 30 sekúnd.
 3. Znova pripojte napájanie k modemu a počkajte, kým sa pripojí k internetu (približne 1 minútu).
 4. Znova pripojte napájanie k routeru a počkajte, kým sa pripojí k internetu.
 5. V zariadení Apple TV prejdite na Nastavenia > Informácie > Systém > Reštartovať.
 6. Otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.
Vyskúšajte káblové pripojenie

Ak má vaše zariadenie Apple TV ethernetový port, skúste ho pripojiť k routeru pomocou ethernetového kábla (namiesto Wi-Fi siete).

Uistite sa, že všetky káble sú k sieťovým zariadeniam (napríklad modemu, routeru atď.) pevne pripojené v oboch bodoch pripojenia. Uvoľnený koaxiálny alebo ethernetový kábel môže spôsobiť oslabenie signálu.

Vyskúšajte iné zariadenie

Skúste pozerať obsah v službe Max na inom podporovanom zariadení pripojenom k rovnakej sieti. Pomôže vám to určiť, či problém súvisí s vašou sieťou alebo konkrétnym zariadením.

Ak k zasekávaniu dochádza iba na zariadení Apple TV, odstráňte aplikáciu Max zo zariadenia Apple TV a znova ju nainštalujte z obchodu Apple App Store. Potom otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.

Chromecast

Ak potrebujete pomoc s Chromecastom, vyberte zariadenie, v ktorom pozeráte obsah (telefón, tablet alebo počítač).

LG TV (vo vybraných krajinách)

Ak sa Max zasekáva, vyskúšajte tieto riešenia. Možno budete musieť vyskúšať viaceré z nich:

Vyhľadajte aktualizácie

Najprv sa uistite, že aplikácia Max a zariadenie LG TV sú aktualizované.

 • Aplikácia Max: Stlačte tlačidlo Domov na diaľkovom ovládači zariadenia LG TV a vyberte Všetky nastavenia > Všeobecné > Informácie o tomto televízore > Vyhľadať aktualizácie.
 • LG TV: Stlačte tlačidlo Nastavenia na diaľkovom ovládači zariadenia LG TV a vyberte Všetky nastavenia > Všeobecné informácie > Informácie o tomto televízore > Vyhľadať aktualizácie.

Potom otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Otestujte rýchlosť sťahovania v počítači pripojenom k rovnakej sieti ako zariadenie LG TV. Otvorte prehliadač a vyhľadajte výraz „test rýchlosti internetu“.

Ak chcete pozerať video v rozlíšení HD, minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s. Pre čo najlepší zážitok z pozerania v rozlíšení 4K odporúčame rýchlosť sťahovania viac ako 50 Mb/s.

Obmedzte aktivitu vo vašej sieti

Ak tú istú sieť používajú aj iné osoby, požiadajte ich, aby dočasne pozastavili svoju činnosť. Tým sa vyhradí čo najväčšia šírka pásma na pozeranie obsahu v službe Max.

Zatvorte a opätovne otvorte aplikáciu Max

Poznámka Tieto kroky sa líšia v závislosti od modelu televízora LG.

 1. Podržte stlačené tlačidlo Domov na diaľkovom ovládači televízora LG, potom prejdite na nedávne aplikácie.
 2. Označte aplikáciu Max a stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo Nahor.
 3. Zavrite aplikáciu Max výberom tlačidla X.
 4. Znovu otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.
Reštartujte zariadenia

Reštartujte televízor LG a sieťové zariadenia. Postup:

 1. Odpojte televízor LG.
 2. Odpojte napájanie od sieťových zariadení (modem, router atď.).
 3. Počkajte 30 sekúnd.
 4. Znova pripojte napájanie k modemu a počkajte, kým sa pripojí k internetu (približne 1 minútu).
 5. Znova pripojte napájanie k routeru a počkajte, kým sa pripojí k internetu.
 6. Znova pripojte televízor, otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.
Vyskúšajte káblové pripojenie

Ak má váš televízor LG ethernetový port, skúste ho pripojiť k routeru pomocou ethernetového kábla (namiesto Wi-Fi siete).

Uistite sa, že všetky káble sú k sieťovým zariadeniam (napríklad modemu, routeru atď.) pevne pripojené v oboch bodoch pripojenia. Uvoľnený koaxiálny alebo ethernetový kábel môže spôsobiť oslabenie signálu.

Vyskúšajte iné zariadenie

Skúste pozerať obsah v službe Max na inom podporovanom zariadení pripojenom k rovnakej sieti. Pomôže vám to určiť, či problém súvisí s vašou sieťou alebo konkrétnym zariadením.

Ak k zasekávaniu dochádza iba na zariadení LG TV, odstráňte aplikáciu Max zo zariadenia LG TV a znova ju nainštalujte z obchodu LG Content Store. Potom otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.

PlayStation (vo vybraných krajinách)

Ak sa Max zasekáva, vyskúšajte tieto riešenia. Možno budete musieť vyskúšať viaceré z nich:

Vyhľadajte aktualizácie

Najprv sa uistite, že aplikácia Max a konzola PlayStation sú aktualizované.

 • Aplikácia Max: Na konzole PlayStation označte Max a stlačte na ovládači tlačidlo Options (Možnosti) a potom Check for Update (Vyhľadať aktualizáciu).
 • Konzola PlayStation: Na konzole PlayStation prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte System Software Update (Aktualizácia softvéru systému).

Potom otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.

Otestujte rýchlosť pripojenia
 1. Na konzole PlayStation prejdite na Settings (Nastavenia) > Network (Sieť).
 2. Následne vykonajte niektorý z týchto krokov:
  • PlayStation 4: Vyberte Internet Connection Test (Test internetového pripojenia).
  • PlayStation 5: Na konzole PlayStation prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte System Software Update (Aktualizácia softvéru systému).

Ak chcete pozerať video v rozlíšení HD, minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s. Pre čo najlepší zážitok z pozerania v rozlíšení 4K odporúčame rýchlosť sťahovania viac ako 50 Mb/s.

Obmedzte aktivitu vo vašej sieti

Ak tú istú sieť používajú aj iné osoby, požiadajte ich, aby dočasne pozastavili svoju činnosť. Tým sa vyhradí čo najväčšia šírka pásma na sledovanie obsahu v službe Max.

Zatvorte a opätovne otvorte aplikáciu Max
 1. Na konzole PlayStation označte aplikáciu Max a potom na ovládači PlayStation stlačte tlačidlo Options (Možnosti).
 2. Vyberte Close app (Zavrieť aplikáciu).
 3. Znovu otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.
Reštartujte zariadenia

Reštartujte PlayStation a sieťové zariadenia. Postup:

 1. Vypnite konzolu PlayStation.
 2. Odpojte napájanie od sieťových zariadení (modem, router atď.).
 3. Počkajte 30 sekúnd.
 4. Znova pripojte napájanie k modemu a počkajte, kým sa pripojí k internetu (približne 1 minútu).
 5. Znova pripojte napájanie k routeru a počkajte, kým sa pripojí k internetu.
 6. Zapnite PlayStation, otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.
Vyskúšajte káblové pripojenie

Skúste pripojiť konzolu PlayStation k routeru pomocou ethernetového kábla (namiesto Wi-Fi siete).

Uistite sa, že všetky káble sú k sieťovým zariadeniam (napríklad modemu, routeru atď.) pevne pripojené v oboch bodoch pripojenia. Uvoľnený koaxiálny alebo ethernetový kábel môže spôsobiť oslabenie signálu.

Vyskúšajte iné zariadenie

Skúste sledovať obsah v službe Max na inom podporovanom zariadení pripojenom k rovnakej sieti. Pomôže vám to určiť, či problém súvisí s vašou sieťou alebo konkrétnym zariadením.

Ak k zasekávaniu dochádza iba na konzole PlayStation, odstráňte aplikáciu Max z konzoly PlayStation a znova ju nainštalujte z obchodu PlayStation Store. Potom otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.

Samsung TV

Ak sa Max zasekáva, vyskúšajte tieto riešenia. Možno budete musieť vyskúšať viaceré z nich:

Vyhľadajte aktualizácie

Najprv sa uistite, že aplikácia Max a zariadenie Samsung TV sú aktualizované.

 • Aplikácia Max: Stlačte tlačidlo Domov na diaľkovom ovládači a vyberte Aplikácie > ikonu Nastavenia ozubené koliesko > Aktualizácie.
 • Samsung TV: Stlačte tlačidlo Domov na diaľkovom ovládači a potom prejdite na ikonu Nastavenia ozubené koliesko. Vyberte Podpora > Aktualizácie softvéru > Aktualizovať.

Potom otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Otestujte rýchlosť sťahovania v počítači pripojenom k rovnakej sieti ako Samsung TV. Otvorte prehliadač a vyhľadajte výraz „test rýchlosti internetu“.

Ak chcete pozerať video v rozlíšení HD, minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s. Pre čo najlepší zážitok z pozerania v rozlíšení 4K odporúčame rýchlosť sťahovania viac ako 50 Mb/s.

Obmedzte aktivitu vo vašej sieti

Ak tú istú sieť používajú aj iné osoby, požiadajte ich, aby dočasne pozastavili svoju činnosť. Tým sa vyhradí čo najväčšia šírka pásma na pozeranie obsahu v službe Max.

Reštartujte zariadenia

Reštartujte Samsung TV a sieťové zariadenia. Postup:

 1. Odpojte napájanie od sieťových zariadení (modem, router atď.).
 2. Počkajte 30 sekúnd.
 3. Znova pripojte napájanie k modemu a počkajte, kým sa pripojí k internetu (približne 1 minútu).
 4. Znova pripojte napájanie k routeru a počkajte, kým sa pripojí k internetu.
 5. Podržte stlačené tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači televízora Samsung, kým sa televízor nevypne a znovu nezapne.
 6. Otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.
Vymažte vyrovnávaciu pamäť a údaje aplikácie

Niektoré televízory Samsung ponúkajú možnosť vymazať vyrovnávaciu pamäť a údaje aplikácií. Vyskúšajte tieto kroky:

 1. Stlačte tlačidlo Domov na diaľkovom ovládači televízora Samsung a prejdite na ikonu Nastavenia.
 2. Vyberte Podpora (ak je to potrebné) a potom Starostlivosť o zariadenie.
 3. Vyberte Spravovať úložisko.
 4. Vyhľadajte aplikáciu Max a vyberte Zobraziť podrobnosti.
 5. Vyberte Vymazať vyrovnávaciu pamäť.
 6. Vyberte Vymazať údaje.
 7. Otvorte Max, prihláste sa na, a skúste si niečo pozrieť.

Poznámka Vymazanie vyrovnávacej pamäte a údajov aplikácie nie je k dispozícii na všetkých televízoroch Samsung a postup sa líši v závislosti od modelu televízora. Viac informácií nájdete na samsung.com/support.

Vyskúšajte káblové pripojenie

Ak má váš televízor Samsung ethernetový port, skúste ho pripojiť k routeru pomocou ethernetového kábla (namiesto Wi-Fi siete).

Uistite sa, že všetky káble sú k sieťovým zariadeniam (napríklad modemu, routeru atď.) pevne pripojené v oboch bodoch pripojenia. Uvoľnený koaxiálny alebo ethernetový kábel môže spôsobiť oslabenie signálu.

Vyskúšajte iné zariadenie

Skúste sledovať obsah v službe Max na inom podporovanom zariadení pripojenom k rovnakej sieti. Pomôže vám to určiť, či problém súvisí s vašou sieťou alebo konkrétnym zariadením.

Ak k zasekávaniu dochádza iba na zariadení Samsung TV, odstráňte aplikáciu Max zo zariadenia Samsung TV a znova ju nainštalujte z obchodu s aplikáciami Samsung. Potom otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.

Sony TV

Ak máte Sony TV so zabudovaným systémom Android TV, vyskúšajte vyššie uvedený postup so systémom Android TV.

Vodafone TV (vo vybraných krajinách)

Aplikácia Max nie je k dispozícii na zariadeniach Vodafone TV vo všetkých krajinách.

Ak sa Max zasekáva, vyskúšajte tieto riešenia. Možno budete musieť vyskúšať viaceré z nich:

Vyhľadajte aktualizácie
 1. Aplikácia Max: V zariadení Vodafone TV skontrolujte, či je k dispozícii aktualizácia aplikácie Max. Ak áno, aktualizujte aplikáciu Max v zariadení Vodafone TV.
 2. Vodafone TV: V zariadení Vodafone prejdite na Settings (Nastavenia) > Device (Zariadenie) > Settings (Nastavenia) > About (Informácie) > Systém Update (Aktualizácia systému).
Otestujte rýchlosť pripojenia

Otestujte rýchlosť sťahovania v počítači pripojenom k rovnakej sieti ako zariadenie Vodafone TV. Otvorte prehliadač a vyhľadajte výraz „test rýchlosti internetu“.

Ak chcete pozerať video v rozlíšení HD, minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s.

Obmedzte aktivitu vo vašej sieti

Ak tú istú sieť používajú aj iné osoby, požiadajte ich, aby dočasne pozastavili svoju činnosť. Tým sa vyhradí čo najväčšia šírka pásma na pozeranie obsahu v službe Max.

Reštartujte zariadenia

Reštartujte zariadenie Vodafone TV a sieťové zariadenia. Postup:

 1. Odpojte alebo vypnite zariadenie Vodafone TV.
 2. Odpojte napájanie od sieťových zariadení (modem, router atď.).
 3. Počkajte 30 sekúnd.
 4. Znova pripojte napájanie k modemu a počkajte, kým sa pripojí k internetu (približne 1 minútu).
 5. Znova pripojte napájanie k routeru a počkajte, kým sa pripojí k internetu.
 6. Znova pripojte zariadenie Vodafone TV, otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.
Vyskúšajte iné zariadenie

Skúste sledovať obsah v službe Max na inom podporovanom zariadení pripojenom k rovnakej sieti. Pomôže vám to určiť, či problém súvisí s vašou sieťou alebo konkrétnym zariadením.

VF TV Play (len pre Portugalsko)

Ak sa Max zasekáva, vyskúšajte tieto riešenia. Možno budete musieť vyskúšať viaceré z nich:

Vyhľadajte aktualizácie
 1. Aplikácia Max: V zariadení VF TV Play vyhľadajte aktualizáciu Max. Ak je k dispozícii aktualizácia, aktualizujte aplikáciu Max na zariadení VF TV Play.
 2. VF TV Play: V zariadení VF TV Play prejdite na Settings (Nastavenia) > Device (Zariadenie) > Settings (Nastavenia) > About (Informácie) > Systém Update (Aktualizácia systému).
Otestujte rýchlosť pripojenia

Otestujte rýchlosť sťahovania v počítači pripojenom k rovnakej sieti ako zariadenie VF TV Play. Otvorte prehliadač a vyhľadajte výraz „test rýchlosti internetu“.

Ak chcete pozerať video v rozlíšení HD, minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s.

Obmedzte aktivitu vo vašej sieti

Ak tú istú sieť používajú aj iné osoby, požiadajte ich, aby dočasne pozastavili svoju činnosť. Tým sa vyhradí čo najväčšia šírka pásma na pozeranie obsahu v službe Max.

Reštartujte zariadenia

Reštartujte zariadenie VF TV Play a sieťové zariadenia. Postup:

 1. Odpojte alebo vypnite zariadenie VF TV Play.
 2. Odpojte napájanie od sieťových zariadení (modem, router atď.).
 3. Počkajte 30 sekúnd.
 4. Znova pripojte napájanie k modemu a počkajte, kým sa pripojí k internetu (približne 1 minútu).
 5. Znova pripojte napájanie k routeru a počkajte, kým sa pripojí k internetu.
 6. Znova pripojte zariadenie VF TV Play, otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.
Vyskúšajte iné zariadenie

Skúste sledovať obsah v službe Max na inom podporovanom zariadení pripojenom k rovnakej sieti. Pomôže vám to určiť, či problém súvisí s vašou sieťou alebo konkrétnym zariadením.

Konzola Xbox (vo vybraných krajinách)

Ak sa Max zasekáva, vyskúšajte tieto riešenia. Možno budete musieť vyskúšať viaceré z nich:

Skontrolujte stav služby Xbox

Skontrolujte stav služby Xbox na stránke Xbox v časti Status.

Vyhľadajte aktualizácie

Uistite sa, že aplikácia Max a konzola Xbox sú aktualizované.

 • Aplikácia Max: V konzole Xbox prejdite na Moje hry a aplikácie, označte položku Max, stlačte tlačidlo ponuky na ovládači a výberom možnosti Spravovať aplikáciu nainštalujte aktualizáciu.
 • Konzola Xbox: V konzole Xbox prejdite na Profil a systém > Nastavenia > Systém > Aktualizácie.

Potom otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.

Otestujte rýchlosť pripojenia

Ak chcete otestovať rýchlosť pripojenia, prejdite na Riešenie problémov s rýchlosťou sieťového pripojenia na konzole Xbox a vyberte Spustenie testu rýchlosti konzoly.

Ak chcete pozerať video v rozlíšení HD, minimálna rýchlosť sťahovania musí byť 5 Mb/s. Pre čo najlepší zážitok z pozerania v rozlíšení 4K odporúčame rýchlosť sťahovania viac ako 50 Mb/s.

Obmedzte aktivitu vo vašej sieti

Ak tú istú sieť používajú aj iné osoby, požiadajte ich, aby dočasne pozastavili svoju činnosť. Tým sa vyhradí čo najväčšia šírka pásma na pozeranie obsahu v službe Max.

Zatvorte a opätovne otvorte aplikáciu Max
 1. Na ovládači stlačte tlačidlo Xbox.
 2. Označte položku Max, stlačte tlačidlo ponuky a potom vyberte Ukončiť.
 3. Znovu otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.
Reštartujte zariadenia

Reštartujte Xbox a sieťové zariadenia. Postup:

 1. Odpojte napájanie od sieťových zariadení (modem, router atď.).
 2. Počkajte 30 sekúnd.
 3. Znova pripojte napájanie k modemu a počkajte, kým sa pripojí k internetu (približne 1 minútu).
 4. Znova pripojte napájanie k routeru a počkajte, kým sa pripojí k internetu.
 5. Stlačte na ovládači tlačidlo Xbox a vyberte Reštartovať konzolu > Reštartovať.
 6. Otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.
Vyskúšajte káblové pripojenie

Skúste pripojiť konzolu Xbox k routeru pomocou ethernetového kábla (namiesto Wi-Fi siete).

Uistite sa, že všetky káble sú k sieťovým zariadeniam (napríklad modemu, routeru atď.) pevne pripojené v oboch bodoch pripojenia. Uvoľnený koaxiálny alebo ethernetový kábel môže spôsobiť oslabenie signálu.

Vyskúšajte iné zariadenie

Skúste pozerať obsah v službe Max na inom podporovanom zariadení pripojenom k rovnakej sieti. Pomôže vám to určiť, či problém súvisí s vašou sieťou alebo konkrétnym zariadením.

Ak k zasekávaniu dochádza iba na konzole Xbox, odstráňte aplikáciu Max z konzoly Xbox a znova ju nainštalujte z obchodu Xbox. Potom otvorte Max a skúste si niečo pozrieť.