Alternativ och kontroller för uppspelning

Max har ett antal uppspelningsalternativ.

Vilken enhet använder du?

När du tittar på något kan du trycka på skärmen och komma åt följande kontroller:

Spela/pausa

Välj knappen Spela/pausa för att växla mellan uppspelning och paus. Alla titlar spelas i horisontellt läge.

Spola framåt eller tillbaka

Välj ikonen för Spola framåt pil som loopar framåt eller Spola tillbaka pil som loopar bakåt för att spola framåt eller bakåt 10 sekunder.

Förloppsindikator

Förloppsindikatorn visar var du befinner dig i streamingen. Du kan trycka var som helst på indikatorn eller dra och släppa punkten som visar din position. Den återstående tiden visas i det nedre högra hörnet.

Reklampauser: Om du har abonnemanget Basic med reklam markeras reklampauserna på förloppsindikatorn. Gå till Reklam på Max för mer information.

Volym

Använd volymknapparna på din telefon eller surfplatta för att justera volymen.

Bild-i-bild (iOS och Android)

Du kan använda bild-i-bild för att titta på Max medan du använder andra appar på din telefon eller surfplatta. Gör så här:

 1. När du streamar något sveper du uppåt från nedre delen av skärmen.
 2. Starta en annan app. När du gör det kommer Max-fönstret att stanna kvar upptill.

Om bild-i-bild inte fungerar kan du behöva aktivera funktionen. Gör så här:

 • Android: På din Android-enhet går du till Inställningar och söker efter Bild. Välj sedan Bild-i-bild > Max > Tillåt bild-i-bild.
 • iOS: På din iOS-enhet går du till Inställningar > Allmänt > Bild-i-bild > Starta bild-i-bild automatiskt.
Nyp och zooma in (endast iOS)

iOS: Med funktionen Nyp och zooma in kan du göra så att det du tittar på fyller skärmen på din telefon eller surfplatta. Du gör det genom att dra isär två fingrar för att zooma in och dra ihop dem för att zooma ut. Om du streamar medan du zoomar in kan videon se beskuren ut.

Obs! För närvarande går det inte att använda uppspelningskontrollerna (t.ex. pausa, snabbspola framåt och spola tillbaka) när du tittar på kanaler med liveinnehåll.

Alternativ längst upp till höger på skärmen:

Chromecast

Välj ikonen för Google Cast rektangel med wifi-symbol för att casta Max från din telefon eller surfplatta till din tv. Gå till Casta Max till din tv med Chromecast för mer information.

AirPlay (endast iOS)

Tryck på AirPlay-symbolen (rektangel och triangel) för att streama Max från din iOS-enhet till din AirPlay 2-kompatibla enhet. Gå till Använd AirPlay för att streama Max till din tv för mer information.

Undertexter och ljud

Välj ikonen för Ljud och undertexter pratbubbla för att ändra undertexter eller ljudspår. Gå till Undertexter och ljud för mer information.

Håll muspekaren över skärmen när du tittar på något för att komma följande kontroller:

Spela/pausa

Klicka på knappen Spela/pausa för att växla mellan uppspelning och paus. Du kan också trycka på mellanslagstangenten.

Spola framåt eller tillbaka

Välj ikonen för Spola framåt pil som loopar framåt eller ikonen för Spola tillbaka pil som loopar bakåt för att spola framåt eller bakåt 10 sekunder. Du kan också trycka på vänster eller höger piltangent.

Förloppsindikator

Förloppsindikatorn visar var du befinner dig i streamingen. Du kan klicka var som helst på indikatorn eller klicka och släppa punkten som visar din position. Den återstående tiden visas i det nedre högra hörnet.

Reklampauser: Om du har abonnemanget Basic med reklam markeras reklampauserna på förloppsindikatorn. Gå till Reklam på Max för mer information.

Chromecast

Välj ikonen för Google Cast rektangel med wifi-symbol för att casta Max från din dator till din TV. Gå till Casta Max till din tv med Chromecast för mer information.

Volym

Justera volymen genom att hålla muspekaren över ljudikonen Ljudsymbol och klicka och justera ljudnivån. Du kan också trycka på upp- och nedpilarna.

Stäng av volymen genom att klicka på ljudikonen Ljudsymbol eller trycka på M. När du vill slå på ljudet klickar du på ljudikonen igen eller trycker på M (volymen återgår då till föregående nivå).

Du kan också använda volymkontrollerna på din dator.

Undertexter och ljud

Klicka på ikonen för Ljud och undertexter pratbubbla för att ändra undertexter eller ljudspår. Gå till Undertexter och ljud för mer information.

Helskärmsläge

Klicka på ikonen för helskärmsläge ruta (längst ned till höger) för att expandera det du streamar. Klicka på ikonen igen eller tryck på Esc-tangenten för att lämna helskärmsläget.

Obs! För närvarande går det inte att använda uppspelningskontrollerna (t.ex. pausa, snabbspola framåt och spola tillbaka) när du tittar på kanaler med liveinnehåll.

Det här är alternativen för uppspelning på tv:

Spela/pausa
 • Tv-enhet: Tryck på styrkorsets mittknapp eller knappen Spela/pausa på fjärrkontrollen.
 • PlayStation: Tryck på X-knappen på PS-handkontrollen.
 • Xbox: Tryck på A-knappen på Xbox-handkontrollen.
Snabbspola framåt eller spola tillbaka
 • Tv-enhet: Tryck och håll ned styrkorsets högra knapp för att snabbspola framåt och styrkorsets vänstra knapp för att spola tillbaka.
 • Apple TV: Tryck och håll ned vänster eller höger sida av pekytan för att snabbspola framåt eller spola tillbaka.
 • PlayStation: Tryck på R2-knappen för att snabbspola framåt och L2-knappen för att spola tillbaka.

Om du vill öka eller sänka spolningshastigheten trycker du på samma knapp igen (upp till 4 gånger). Tryck på knappen Spela för att återuppta uppspelningen.

Förloppsindikator

Förloppsindikatorn visar var du befinner dig i streamingen. Den återstående tiden visas i det nedre högra hörnet.

 1. Pausa en serie eller film.
 2. Använd vänster- och högernavigeringen på fjärrkontrollen för att gå framåt eller bakåt på förloppsindikatorn.

Reklampauser: Om du har abonnemanget Basic med reklam markeras reklampauserna på förloppsindikatorn. Gå till Reklam på Max för mer information.

Undertexter och ljud

Välj ikonen för Ljud och undertexter pratbubbla för att ändra undertexter eller ljudspår. Gå till Undertexter och ljud för mer information.

Obs! För närvarande går det inte att använda uppspelningskontrollerna (t.ex. pausa, snabbspola framåt och spola tillbaka) när du tittar på kanaler med liveinnehåll.

Andra uppspelningsalternativ:

Automatisk uppspelning

När du har tittat klart på ett avsnitt spelas nästa avsnitt automatiskt upp. Du kan välja Nästa avsnitt för att börja titta direkt eller vänta 15 sekunder innan avsnittet spelas upp automatiskt.

Om du vill titta på eftertexterna avvisar du uppmaningen Nästa avsnitt. Gör så här:

 • Telefon, surfplatta eller dator: Tryck på X bredvid knappen Nästa avsnitt.
 • Apple TV: Tryck på Meny-knappen på fjärrkontrollen.
 • Annan tv-enhet: Tryck på fjärrkontrollens tillbakaknapp.

Gå till Inställningar för Max för att ta reda på hur du stänger av automatisk uppspelning (nästa avsnitt eller förhandsvisningar).

Hoppa över-knappen

När du börjar streama kan du hoppa över innehållet som spelas före serien eller filmen.

 • Hoppa över intro: Hoppar fram till den sista sekunden av introt.
 • Hoppa över sammanfattning: Hoppar fram till den sista sekunden av avsnittssammanfattningen

Knappen Hoppa över försvinner efter 10 sekunder. Du får tillbaka den genom att trycka eller klicka på skärmen på din enhet. Hoppa över intro och Hoppa över sammanfattning är för närvarande inte tillgängliga när du använder Chromecast.

Hoppa över reklam
Du kan inte snabbspola framåt eller hoppa över reklam som ingår i abonnemanget Basic med reklam. Gå till Max-abonnemang för mer information.
Titta live

När du streamar ett liveevenemang kan du välja Titta live (längst ned till höger) för att följa med i realtid. Titta live är endast tillgängligt när du pausar, spolar tillbaka eller startar ett liveevenemang från början.

Ändra kvalitet, bildförhållande eller hastighet

Videokvalitet: Max justerar automatiskt videokvaliteten baserat på nätverkets bandbredd och anslutningshastighet. Om du vill ha hjälp med att förbättra din internetanslutning går du till Max buffrar eller pausar. De flesta serier och filmer är tillgängliga i högupplösning (HD). Manuella inställningar för videokvalitet är för närvarande inte tillgängliga.

Bildförhållande: Vissa Max-titlar kan ha svarta fält eller ramar längs videons kanter. Svarta fält används när bildförhållandet som titeln filmades i inte matchar skärmens bildförhållande. Svarta fält läggs till i stället för att sträcka ut eller beskära videon.

 • Svarta fält ovanför och under: Det här betyder att titeln filmades med ett bildförhållande som är bredare än din skärm.
 • Svarta fält på sidorna: Det här kan hända om titeln filmades med ett kvadratiskt bildförhållande (t.ex. 4:3), och du har en skärm med bredbild (16:9) eller ultrabred bild (21:9).

Du kan inte justera bildförhållandet manuellt i Max för att ta bort de svarta fälten.

Uppspelningshastighet: Videons uppspelningshastighet kan inte justeras.