Гледайте Олимпийските игри в Max
Прочетете повече
От 26 юли 2024 г. можете да гледате Олимпийските игри Paris 2024 в Max с всеки базов абонаментен план. Повече информация. Прочетете по-малко

Агенции за защита на потребителите

По-долу е даден списък на агенциите за защита на потребителите в Европа:

 • Европейски съюз: Европейското онлайн решаване на спорове е достъпно на адрес ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Босна и Херцеговина: Омбудсман за защита на потребителите за Босна и Херцеговина на адрес: ozp.gov.ba и за Асоциациите за защита на потребителите в Република Сръбска: vladars.rs/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MTT.
 • България: Националната комисия за защита на потребителите е достъпна на адрес kzp.bg.
 • Хърватия: Хърватската асоциация за защита на потребителите (CACP) е достъпна на адрес consumersinternational.org/members/members/croatian-association-for-consumer-protection-cacp.
 • Чешка република: Чешката търговска инспекция (Česká obchodní inspekce) е достъпна на адрес coi.cz.
 • Дания: The Boards House (Nævnenes Hus) е достъпен на naevneneshus.dk .
 • Финландия: Съветът за потребителски спорове (Kuluttajariitalautakunta) е достъпен на адрес kuluttajariita.fi/fi.
 • Унгария: Списъкът на органите за разрешаване на спорове в Унгария е достъпен на адрес fogyasztovedelem.kormany.hu.
 • Северна Македония: Държавният пазарен инспекторат (Државен пазарен инспекторат) е достъпен на адрес dpi.gov.mk/index.php/mk.
 • Черна гора: Центърът за защита на потребителите в Черна гора е достъпен на адрес cezap.me.
 • Норвегия : Норвежкият орган за защита на потребителите (Forbrukertilsynet) е достъпен на адрес forbrukertilsynet.no.
 • Португалия: Генералната дирекция за защита на потребителите предоставя списък на органите за разрешаване на спорове в Португалия, който е достъпен на адрес consumidor.gov.pt/consumidor_4/direitos-dos-consumidores1/conflitos-de-consumo.aspx. Ако сте потребител в Португалия и искът Ви е на стойност 5000 € (пет хиляди евро) или по-малко, имате право да прибегнете до задължителен арбитраж, за да предявите иска си, чрез един от официалните органи за алтернативно разрешаване на спорове, действащи в Португалия. Списъкът на тези органи е достъпен тук.
 • Полша: Списъкът на органите за разрешаване на спорове е публикуван в регистъра, достъпен на уебсайта на Службата за конкуренция и защита на потребителите (UOKiK). Имате право да се възползвате от извънсъдебни процедури за подаване на жалби и обезщетения. Подробна информация за правото на потребителя да използва извънсъдебни процедури за разглеждане на жалби и предявяване на искове, както и правилата за достъп до тези процедури в Полша, са на разположение в офисите и на уебсайтовете на областните (градските) омбудсмани на потребителите, обществените организации, чиито уставни задачи включват защита на потребителите, Воеводските инспекторати за търговска инспекция и на следните уеб адреси на Службата за конкуренция и защита на потребителите, напр.:
 • Румъния: Националният орган за защита на потребителите (Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor) е достъпен на адрес anpc.ro.
 • Словакия: Списъкът на органите за разрешаване на спорове в Словашката република е достъпен на адрес soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 • Словения: Списъкът на частните доставчици на услуги за разрешаване на спорове е достъпен на Reševanje potrošniških sporov: gov.si/assets/ministrstva/MGTS/Dokumenti/DNT/varstvo-potrosnikov/Seznam-izvajalcev-izvensodnega-resevanja-potrosniskih-sporov.docx.
 • Швеция: Националният съвет за потребителски спорове (Allmänna reklamationsnämnden) е достъпен на адрес arn.se.